Alueellisen valmistelun jaostossa esillä sote-lakiluonnokseen liittyvät kysymykset

21.8.2020 16.32
Uutinen

Alueellisen valmistelun jaoston 21.8.2020 pidetyssä kokouksessa käytiin läpi sote-uudistuksen tiekartan tämänhetkistä valmistelutilannetta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevaan lakiluonnokseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi asialistalla olivat Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeet ja niiden käynnistyminen.

Maakuntakiertueella käsitellään lakiluonnoksia sekä valtionavustushankkeita

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskeva lakiluonnos on lausuntokierroksella 25.9. asti.  - Parhaillaan käynnissä oleva ministerien maakuntakierros liittyy lausuntokierrokseen, kertoo osastopäällikkö Kari Hakari. - Haluamme käydä keskustelua ja saada palautetta alueilta lausuntokierroksen aikana. 

Valtionavustushankkeiden käynnistyskierros on yhdistetty ministerien maakuntakierrokseen, jotta hankkeiden valvojat ja alueellinen hankeväki tutustuvat toisiinsa. Hankkeet ovat alkaneet organisoitua hyvin. Nyt on tarkoitus koota erilaisia verkostoja alueiden työn tueksi. 

Maakuntien ohjaus ja vuorovaikutustavat esillä

Maakuntien ohjaukseen liittyvät asiat olivat kokouksessa esillä. Tulevien maakuntien ohjauksesta säädetään lakiluonnoksessa tarkemmin kuin kuntien ohjauksesta tällä hetkellä. Ohjauskysymykset ovat tärkeä osa alueellisten valmistelun jaoston tehtäväkenttää. Lähtökohtana on, että valtio ei puutu ohjauksessaan maakuntien operatiivisiin asioihin, vain keskittyy strategisiin kokonaisuuksiin (kuten rahoitus, palvelujen saatavuuden turvaaminen).

Onnistuneen ohjauksen edellytyksenä on hyvä vuorovaikutus. Nyt mietinnässä ovat mm. jatkuvaluonteiseen matalan kynnyksen vuorovaikutukseen liittyvät asiat sekä tuki järjestämistehtävän järjestämiseen. Vuorovaikutuskysymyksiin liittyen järjestetään nettikysely, joka on avoinna 16.9 asti.

Rahoituskysymykset vaativat vielä jatkotyöstöä

Maakuntien ja pelastuslaitosten rahoitus nousi keskustelussa esille. Lakiluonnoksessa ei ole euromääräistä säästötavoitetta. Sen sijaan siihen sisältyy yleisiä kustannusten kasvua hillitseviä elementtejä. VM ja THL tekevät vielä lisälaskelmia uudistuksen talousvaikutuksista.

Seuraava kokous 
17.9.2020 klo 10-14


Lue lisää: 
Alueellisen valmistelun jaosto, sen tehtävä ja jäsenet