Hyppää sisältöön

Alueellisen valmistelun jaostossa esillä toimeenpanosuunnitelmat ja hallintomallit

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.2.2021 14.26

Jaoston kokouksessa 11.2. käytiin läpi alueiden vapaaehtoiseen valmisteluun liittyvää tilannekuvaa sekä parhaillaan työstettävinä olevia sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyviä suunnitelmia. Lisäksi esillä oli pelastuslaitoksen hallintomallien suunnittelu. Uudistuksen esivalmistelusta edetään kohti toimeenpanon valmistelua ja itse toimeenpanoa.

– Eduskunnan valiokuntakäsittelyt ovat käynnistyneet hyvin. Kun eduskunta päättää keväällä sote-uudistuksen etenemisestä, on väliaikaishallinto saatava nopeasti toimimaan. Toimeenpanon tueksi on valittu konsulttitoimisto NHG, kertoo sote-uudistuksen vetäjänä STM:ssä toimiva osastopäällikkö Kari Hakari. 

– Vapaaehtoiselta pohjalta toteutettava valmistelu alueilla etenee, joskin alueiden välillä on eroja. Alueilla, joissa on käytössä kuntayhtymämallit, on jo olemassa olevat valmistelua tukevat poliittiset ohjaus- ja seurantaryhmät, mikä nopeuttaa asioiden poliittisen käsittelyn käynnistämistä. Myös suurimmalla osalla muita alueita on valmistelun tueksi muodostettu poliittisia seurantaryhmiä.

Muutoskustannusten arviointi käynnissä

Lähiviikkoina ovat esillä muutoskustannukset, jotka liittyvät väliaikaishallintoon ja yleiskatteelliseen rahoitukseen. Nyt arvioidaan, millaista lisärahoitusta tarvitaan muutoskustannusten kattamiseen. Hyvinvointialueiden toiminnan ja käynnistämisen valmistelun rahoitusta vuosina 2021 ja 2022 valmistelevan työryhmän asettaminen on etenemässä. Työryhmän vetäjäksi on tulossa Noora Heinonen.  Työryhmän toimikausi jatkuu 30.6.2021 asti. 

Toimeenpanoa kohti edettäessä alueilla on paljon kysymyksiä VM:lle, ja yhteydenottoja varten onkin perustettu uusi sähköposti, jonka kautta yhteydenotot toivotaan lähetettäväksi: [email protected] 

Pelastustoimen kehittämisen hankesuunnitelma tulossa

Pelastusneuvos Janne Koivusalo sisäministeriöstä kertoo, että pelastustoimen kehittämishanketta ei ole vielä asetettu virallisesti, mutta asettamiskirje on allekirjoitusta vaille. Ensi kuun aikana julkaistaan hankesuunnitelma pelastustoimen kehittämisestä. VM:n rahoitukseen liittyvä täydennyshaku on päättymässä. Hakemuksia ja hankkeita on viriämässä hyvin. 

Ensihoitoselvitys käynnistymässä NHG:n ja STM:n kanssa. Tämä on hyvä saada tehtyä ennen väliaikaishallinnon käynnistymistä. Rahoituslaskelmista on meneillään kysely. Riskikohteiden määrä selvitetään alueittain ja tietoja hyödynnetään VM:n laskelmissa.

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi esitteli SM:n näkemyksiä tulevien hyvinvointialueiden pelastustoimen hallintomallista. – Jotta alueellinen yhdenvertaisuus ja yhdenmukaisuus pelastustoimessa säilyy, on toimintaa kehitettävää ja ohjattava valtakunnallisesti. Tämä edellyttää hallintomallilta pelastustoimen osalta tiettyä yhtenäisyyttä. Hyvinvointialueet kuitenkin päättävät omasta hallintomallistaan ja toiminnastaan. Hallintomalliehdotukset annetaan hyvinvointialueitten käyttöön valmistelun käynnistyessä, Viitaniemi kertoo.

Toimeenpanon valmistelusta tehdään suunnitelmat

Sote-uudistuksen toimeenpanon ja väliaikaishallinnon valmistelusta työstetään parhaillaan tarkempia suunnitelmia yhteistyössä ministeriöiden kesken. Kokouksessa käytiin läpi suunnitelmien lähtökotia, rakenteita, yhteistyöverkostoja ja aikataulutusta. Uudistuksen toimeenpanovastuu on ministeriöissä ja alueellisen valmistelun jaostolla on keskeinen rooli erityisesti ennen väliaikaishallinnon käynnistymistä.  Tällä hetkellä uudistusta tukevaa työtä tehdään ohjelmissa ja valtionavustushankkeissa, joita ovat rakenneuudistus-hankkeet, Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma, Toivo-ohjelma sekä Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet –hanke. 

Alueellisen valmistelun jaoston alaisten työryhmien toimeksiannot

Kokouksessa esiteltiin kolme alatyöryhmää ja niiden toimeksiannot. Neljäs, palvelujen järjestelyyn liittyvä työryhmä, esitellään seuraavassa kokouksessa (vetäjäksi on nimetty Elina Pöyhönen). Verkostojen kokoaminen toteutetaan niin, että puheenjohtaja kokoaa verkoston keskeisistä alueellisista ja valtakunnallisista toimijoista

Nimetyt ryhmät ovat :

1. Johtamisen ja osaamisen alatyöryhmä 
1.3.2021 – 31.3.2023 (alussa vetäjänä Antti Kuopila)
Työryhmän tehtävät:
•    Tarkastella, kuvata ja kehittää johtamisen ja osaamisen tarpeita, rakenteita ja välineitä tulevilla hyvinvointialueilla
•    Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen johtamisen prosesseja
•    Huolehtia johtamisen ja osaamisen yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
•    Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa
•    Tukea hyvinvointialueen johtamisen kehittämistyötä 
•    Nimetään puheenjohtaja, joka luo verkoston (alueet ja keskeiset toimijat).

2. ICT-muutoksen alatyöryhmä 
1.3.2021    – 31.3.2023 (vetäjä Minna Saario)
Tehtävät 
•    Koota yhteen, täydentää ja kuvata muiden valmistelutyöryhmien tuottamaa ICT valmistelua 
•    Huolehtia sote-uudistuksen tiedolla johtamisen, tietohallinnon, tiedonhallinnan ja ICT:n valmiste-lun yhteys valmistelun tiekarttaan 
•    Tunnistaa ja kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen sekä toimialariippumattoman ICT:n yhteiset sekä toisaalta erilliset ratkaisut 
•    Tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita 
•    Tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet 
•    Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa 

3. Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden alatyöryhmä
1.3.2021 – 31.3.2023 
Tehtävät:
•    huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ajantasaisuudesta
•    tunnistaa ja jakaa hyviä alueellisia käytäntöjä
•    ylläpitää tilannekuvaa alueellista valmistelusta
•    tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita
•    tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet
•    tukea järjestämisvastuun siirtoa hyvinvointialueille


Seuraavakokous 18.3. klo 10-14, teamsissa

Kokoustiedote