Hyppää sisältöön

Asiantuntija Mari Hirvonen: Sujuva arki suojaa lasta – yhteisövaikuttavuus ja perhepalveluiden integraatio

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2022 14.52
Tiedote
Asiantuntija Mari Hirvonen

Alueellinen oppimisverkoston (AO) työ on käynnistetty vuonna 2020 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Oulun yliopiston sekä neljän alueen Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Tampereen kanssa yhdessä. 

Alueellisen oppimisverkoston työssä lasten ja perheiden hyvinvointia vahvistava työ perustuu systeemiteoriaan ja yhteisövaikuttavuuden viitekehykseen. 

Yhteisövaikuttavuudella tarkoitetaan Kania ja Kramer (2011) kuvaamaa Collective impact -mallia (CI) ja Lapset puheeksi -palvelumallia. Mallit perustuvat erillisten toimijoiden yhteisesti hyväksyttyyn ja tiedostettuun tavoitteeseen toiminnan pohjana, jatkuvaan vuorovaikutukseen, toisiaan vahvistaviin toimintoihin ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Lisäksi työtä tukee taustatukiorganisaatio.  

Tavoitteena lapsiperheiden palveluiden integraatio ja arjen pärjäävyyden vahvistaminen

Alueellisen oppimisverkoston työskentelyn tavoitteena on, että mukana olevien alueiden lasten ja nuorten kasvuympäristöt ja palvelut toimisivat mahdollisimman hyvin yhdessä lasten, nuorten ja perheiden arjen pärjäävyyttä vahvistaen. Lapsiperheiden palveluiden integraation kehittämisen ohella alueellisessa oppimisverkostossa keskitytään vahvistamaan paikallisia yhteisöjä ja erityisesti lasten harrastamista Suomen mallin mukaan.

Alueellisessa oppimisverkostossa kehitetään myös palvelutarpeiden ennakointia ja tiedolla johtamista Tilannehuone-sovelluksella. 

Työskentelyn tavoitteena oleva lapsiperhepalveluiden integraatio rakentuu viiden yhteisövaikuttavuuden periaatteen pohjalta. Periaatteet ovat

  • yhteinen agenda ja tavoite
  • yhteiset mittarit
  • toisiaan vahvistavat toiminnot
  • jatkuva vuorovaikutus
  • taustatukiorganisaatio. 

Perheiden näkökulmasta työskentelyn hyöty rakentuu pärjäävyyslähtöisen palvelumallin kautta, jonka avulla palvelut koordinoituvat lapsen ja perheen arjen ympärille pärjäävyyttä vahvistaen.

Ammattilaisten näkökulmasta työskentely auttaa uudelleen suuntaamaan työtä palvelutarpeen ennakointiin, varhaisempaan tukeen ja vahvempaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä välttäen päällekkäisyyttä ja irrallisia prosesseja.

Palvelumalli edellyttää lasten ja nuorten kehitysympäristöjen ja palvelujen integraatiota, vahvaa monialaista yhteistä johtamista ja lisätuen varmistamista kutsumalla lapsen ja perheen kannalta tarvittavia toimijoita saman pöydän ääreen. Pitkäjänteisen työskentelyn kautta pyritään pois perheitä eteenpäin ohjaavasta kulttuurista kohti räätälöidyn tuen aloittamista yhdessä. 

Yhteinen oppiminen työn ytimessä

Itlan ja Oulun yliopiston tehtävänä on toimia alueiden yhteisövaikuttavuustyön taustatukiorganisaationa ja tukena lapsiperheiden palveluiden kehittämisen kysymyksissä, jotka ovat ajankohtaisia kullekin alueelle.  Kehittäminen lapsiperheiden palveluissa nousee siis alueiden ajankohtaisista kysymyksistä. Tukea ja toimivia käytäntöjä jaetaan mukana olevien alueiden kesken. Alueellisen oppimisverkoston  työskentelyprosessissa merkittävä rooli on yhdessä oppimisella ja jaetun johtajuuden periaatteilla.

Oppimisverkostossa tuetaan erilaisin toimin verkostoitumista, eri alueiden välistä vertaisoppimista, sisältäpäin syntyvää työskentelyn uudelleen suuntaamista ja systeemistä muutosta paikalliselta tasolta aina valtakunnallisiin rakenteisiin saakka. Eteen tulevat haasteet ratkaistaan yhdessä. 

Uusi strategia valmistumassa

Itla rakentaa parasta aikaa uutta strategiaa vuosille 2023-2026. Alueellinen oppimisverkosto ja yhteisövaikuttavuustyöskentely tulevat jatkumaan, ja työ laajentuu strategiakauden aikana. Merkittävä kysymys on hyvinvointialueisiin siirtyminen ja eri palveluiden yhteisen työn tukeminen siirtymässä. 

Lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä tulee huomioida alueiden omaleimaisuus ja paikalliset tarpeet. Tiedämme, että lasten, nuorten ja perheiden arjessa on kompleksisia ilmiöitä, jotka koskettavat alueita läpi Suomen, mutta samaan aikaan on myös eriäviä paikallisia tarpeita ja ilmiöitä, joihin tulee löytää räätälöityjä ratkaisuja. 

Paikallisia ja valtakunnallisia ilmiöitä tutkitaan alueellisen oppimisverkoston tutkijaverkostossa ja paikallisia lapsiperhepalveluita pyritään tukemaan tiedolla johtamisen prosesseissa digitaalisen Tilannehuone–työkalun avulla. Tavoitteena on, että paikalliset lapsiperhepalveluiden toimijat tulisivat varhaisemmassa vaiheessa tietoisiksi ajankohtaisista kysymyksistä, jotka koskettavat juuri heidän alueensa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. 

Mari Hirvonen
asiantuntija, Itla

-----------
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaamisen 12.9. klo 12.30-16.
Tilaisuuden aloittaa Mari Hirvosen puheenvuoro Sujuva arki suojaa – yhteisövaikuttavuus ja lapsiperhepalveluiden integraatio

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 

Taustatietoa Mari Hirvosen kolumniin

Alueellinen oppimisverkosto
Lapsuudenrakentajatverstas.fi

Kesäkuussa 2022 julkaistu arviointitutkimus
Itla.fi

Webinaaritallenne 17.8. Systeeminen ja sisältäpäin lähtevä muutos lapsiperhepalveluiden integraatiossa (alueellisen oppimisverkoston arviointitutkimuksen esittely ja opit)
Itla.fi