Hyppää sisältöön

Ennätykset rikki – 350 osallistujaa sote-uudistuksen hanketoimijoiden verkostopäivässä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2021 11.10
Verkostopäivän komentokeskus Tilkanmäellä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketoimistossa havahduttiin positiiviseen ongelmaan viikon alussa: keskiviikon verkostopäivään oli ilmoittautunut 350 osallistujaa. Päivän teemana oli palvelujen integraation edistäminen – aihe, joka on monelle kehittäjälle hyvin ajankohtainen.

Verkostopäivä oli tarkoitus järjestää totuttuun tapaan Teams-kokouksena, mutta virtuaaliseinät tulivat vastaan. Ratkaisuksi tuli uusi järjestämisen tapa eli Teams Event -tapahtuma. Kuten kaikessa kehittämisessä, järjestäjillä hiki pukkasi pintaan, mutta maalissa olo oli kuin maratonin jälkeen.

Hankejohtaja Anu Niemi tiivisti päivän tavoitteet avauspuheenvuorossaan. 
”Tavoitteemme on tarjota hanketoimijoille mahdollisuus kuulla käytännön esimerkkejä palvelujen yhteensovittamisesta ja kehittämiseen liittyvistä haasteista ja onnistumisista. Osallistujien määrä on positiivinen yllätys ja kertoo siitä, kuinka tärkeäksi päivän aihe koetaan.”

Palvelujen yhteensovittaminen on uudistuksen kantava voima

Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoron käytti lääkintöneuvos Taina Mäntyranta
”Hyvinvointialueen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen ja palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määritteleminen. Palvelut tulee myös sovittaa yhteen hyvinvointialueen muiden palvelujen kanssa.” 

Ministeriössä on parhaillaan tekeillä ”käsikirja”, johon kootaan toimia integraation tueksi: mitä on jo tehty, miten se näkyy alueilla ja missä tarvitaan vielä kansallista kehittämistyötä. 

Sote-lait ovat eduskunnan käsittelyssä ja pientä täsmennettävää hallituksen esitykseen oletettavasti on tulossa. On päivistä kiinni, ehditäänkö valmiiksi ennen juhannukselta alkavaa kesätaukoa.

Hanketoimijoita polttelevaan kysymykseen valtionavustushaun aukeamisesta Taina Mäntyranta antoi alustavan vastauksen: haun olisi tarkoitus aueta kesäkuussa ja hakuaika jatkuu syksyyn. 

Integraation hyödyt esiin ajan mittaan

Kirsti Ylitalo-Katajisto kertoi esityksessään väitöskirjatyönsä keskeisistä havainnoista: paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeet ovat kytköksissä toisiinsa. Siksi on tarpeen koota sote-palvelut suunnitelmallisesti yhteen. Ensin on tunnistettava mitä, miksi ja miten. Siitä edetään toimeenpanoon. Integraation hyödyt tulevat esiin, mutta tarvitaan aikaa ja työtä.  

Esityksissä kuultiin monia hyviä esimerkkejä perustason sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden palvelujen onnistuneesta yhteensovittamisesta eri puolilla maata. Puhujat kertoivat haasteista ja ratkaisuista. Yhteistyön, toisen työn tuntemisen merkitys ja tiedonkulun varmistaminen toistuivat. 
Kun moniammatilliset tiimit ovat helposti saavutettavissa, monialaista apua tarvitsevaa asiakasta voidaan auttaa paremmin. Toimintakyvyn arvioinnissa tulee aina olla myös sosiaalinen ulottuvuus.

Tulossa syksyllä: Hyvä vastaanotto -valmennus ja sosiaalihuollon työpajasarja

Päävastuun järjestelyistä kantanut ylilääkäri Heli Mattila korosti peruspalvelujen saatavuuden parantamista, joka on yksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman viidestä tavoitteesta. Kaikilta alueellisilta hankkeilta edellytetään saatavuuteen liittyvien tavoitteiden asettamista ja toimenpiteitä sen parantamiseksi. 

Heli Mattila esitteli syksyllä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa käynnistyvän Hyvä vastaanotto -valmennuksen, jonka tavoitteena on lyhentää odotusaikoja. Valmennuksessa kiinnitetään huomiota myös hoidon jatkuvuuteen ja paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien hoidon parempaan hallintaan eli terveyshyödyn tuottamiseen.  Hyvä vastaanotto -valmennus ei tuo valmista mallia, vaan auttaa osallistuvia yksiköitä arvioimaan omaa toimintaansa, kehittämään sitä kestävällä tavalla ja soveltamaan paikallisiin olosuhteisiin. Valmennukseen pääsee 40–50 perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa toimivaa tiimiä. Ne valitsevat osallistujansa niistä ammattiryhmistä, joiden työtä kehittäminen koskee. Lisätietoa valmennuksesta on tulossa sivuille ensi viikolla. 

Kehittämispäällikkö Heidi Muurinen kertoi syksyllä alkavasta sosiaalihuollon kehittämisohjelmaan liittyvästä työpajasarjasta. Sen tavoitteena on tukea hankealueita kehittämään sosiaalityötä osana monialaista yhteistyötä ja asiakas- ja palveluohjausta. Työpajasarja muodostuu kolmesta kansallisesta työpajasta ja niitä seuraavista erva-tason työpajoista. Tietoa työpajoista on tulossa sivuille ensi viikolla. 

Integraatiopäivän esitykset tulevat Innokylään viimeistään ensi viikon alussa.

Seuraava verkostopäivä on 22.9.21. Silloin teemoina ovat muutosjohtaminen ja hoidon saatavuus. Ohjelma tulee tapahtumakalenteriin lomien jälkeen.