Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille - mikä on nykytila?

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.9.2021 14.43
Uutinen
Ensihoitaja ja potilas

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö ovat selvittäneet ensihoitopalvelujen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä järjestäjän että palveluntuottajien näkökulmasta hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Selvityksessä käytiin läpi ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan palvelutarpeen muutoksia, kehityssuuntia, tuotantorakenteen nykytilaa ja toimijoiden yhteistyötä. Haastateltavina olivat sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset, yksityiset palveluntuottajat ja ministeriöt.

Ensihoitopalvelu on kehittymässä sairaankuljetuksen sijasta yhä enemmän kohti jo kohteessa annettavaa hoitoa. Ensihoitopalvelussa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden sote-toimijoiden, pelastustoimen, poliisin ja rajavartioston kanssa. Palvelutuotannon prosesseissa, johtamisessa ja tukipalveluissa ja valmiuden ja varautumisen ylläpidossa on synergiaa sekä pelastustoimen että muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Hyvinvointialueet päättävät jatkossa palveluntuotannosta 

Yksityisten palveluntuottajien toteuttaman ensihoidon rooli on pienentynyt viime vuosina. Nykyisin pääosan ensihoitopalvelusta tuottavat sairaanhoitopiirit ja pelastuslaitokset, mikä toiminta siirtyy hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi kummankin tahon osalta. Hyvinvointialueet voivat jatkossa päättää itse, miten oman palvelutuotantonsa organisoivat ja miten ensihoitopalvelussa hyödynnetään yksityistä palvelutuotantoa. 

Selvityksen toteutti NHG (Nordic Healthcare Group) aineisto- ja kyselytutkimuksena.

Tutustu selvitykseen: