Hyppää sisältöön

Fuusio-opissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2022 10.58
Kolumni
Anna Maksimainen Nordic Healthcare Groupilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta vastaavaa julkisen hallinnon uudistusta ei ole Suomessa ennen tehty, joten oppia kannattaa ottaa sieltä, mistä sitä on saatavilla. Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä järjesti 15.12.2021 kaikille alueiden valmistelijoille tarkoitetun luennon, johon saimme Timo Ihamuotilan, ABB:n nykyisen ja Nokian entisen talous- ja rahoitusjohtajan, jakamaan meille oppejaan fuusioista yksityiseltä sektorilta. Tärkeintä fuusioprosessin läpiviennissä on viestinnän ja toteutussuunnitelman selkeys.

Timon tarinan viitekehys tuli täysin toiselta toimialalta ja eri sektorilta ja ehkä juuri niistä johtuen se onnistui laajentamaan kuulijoidensa perspektiiviä ja ymmärrystä fuusioiden läpiviennistä ja antamaan erinomaisia oppeja sovellettavaksi toimeenpanoon. Alla näistä muutamia keskeisiä. 

Oppi 1: Siinä missä yritysfuusiot lähtevät yrityksen strategiasta ja sen läpiviennistä, on sote- ja pelastustoimen uudistuksen kimmokkeena toimialan muutospaineet ja kestävyysvaje sekä kesällä läpi mennyt uusi lainsäädäntö. Varsinaisia strategioita vasta valmistellaan ja ylin johto odottaa valintaansa, mutta nämäkin tärkeät hyvinvointialueen suuntaa määrittävät palaset saadaan alkukevään aikana paikalleen.

Oppi 2: On hyvä muistaa, että organisaatioon mahtuu sekä yhteinen ylätason toimintakulttuuri, että yksikkökohtaisia alakulttuureja. Hyvinvointialueelle voidaan siis rakentaa yhteinen identiteetti toimintakulttuureineen rikkomatta jo toimivia pienempien yksiköiden tiimidynamiikkoja. Mutta tarvitaan myös ylätason toimintakulttuuri sateenvarjoksi koko hyvinvointialueelle yhdenmukaistamaan toimintaa.

Oppi 3: Sote- ja pelastustoimen uudistuksessa on kyse massiivisesta muutoshankkeesta, joka tulee sisältämään niin ylä- kuin alamäkiä. Selkeän viestinnän lisäksi muutosta voidaan tukea selkeiden vastuiden sekä muutosagenttien avulla. Viestiä tulee niille, joita asia koskee – oli kohderyhmä sitten alueen asukas, oma henkilöstö tai alueella toimiva järjestö tai yritys. Yritysmaailmassa helpohkolta kuulostava suoraviivainen tapa tehdä päätöksiä ja edetä yhden johtajan päätösvallan alla voi kuulostaa siltä, ettei se istu julkiselle sektorille. Toimeenpanon aikataulusta johtuen ensi vuoden aikana on kuitenkin mentävä päättäväisesti eteenpäin. Tarvitaan jämäkkää johtamista ja johdon esimerkkinä toimimista. Tehdyistä päätöksistä ja suunnitelmasta tulee pitää kiinni, ellei niitä erikseen todeta toteuttamiskelvottomiksi. 

Oppi 4: Muutos on aina mahdollisuus. Sote- ja pelastustoimen uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden uudistaa niin hallinnon rakenteita kuin palvelutuotannon rakenteita ja toimintamalleja. Priorisointia tarvitaan ja ensi vaiheessa syntyvät hallinnon rakenteet. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa, että niistä saadaan mahdollistavat, kehitystä rajoittavien rakenteiden sijaan. Hyvinvointialue- ja palvelustrategia tulevat viitoittamaan alueiden palveluiden uudistamisen seuraavia vaiheita. Palveluiden uudistamiselle on hyvin aikaa myöhemminkin. Uudistuksen vaikutusten horisontti on kaukana ja hyvinvointialue syntyy pala kerrallaan. Kuten yritysfuusioiden läpivieminenkin. 
 

Anna Maksimainen
senior partner, Nordic Healthcare Group