Hyppää sisältöön

Hallituksen esityksen viimeistely esillä sote-johtoryhmässä

25.11.2020 9.41
Uutinen

Sote-johtoryhmä sai 23. marraskuuta katsauksen hallituksen esityksen viimeistelyyn. Lisäksi johtoryhmä keskusteli monikanavarahoituksen purkamisen valmistelusta.

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi on annettu oikeuskanslerin (OKA) ennakkotarkastukseen. OKA:n palaute otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat täydentäneet hallituksen esitystä ja vaikutusarviointeja lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon ja lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevasta esitysluonnoksesta 9. marraskuuta. Esitysluonnos oli lausuntokierroksella 15.6.-25.9.2020, lausuntoja saatiin 804. 

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon monikanavarahoituksen purkamisen valmistelu

Osastopäällikkö Heli Backman (STM) antoi tilannekatsauksen monikanavarahoituksen purkamisen valmisteluun. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut monikanavarahoituksen purkamista pohjustavia valmisteluryhmiä, jotka tekisivät valmistelutyötä myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi. 

Hallitusohjelman mukaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan erillisinä asioina parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkamine.

Lisätietoja

puheenjohtaja, osastopäällikkö Kari Hakari, STM p. 0295 163 642, [email protected]

Kokoustiedote