Hyppää sisältöön

Huomenna hän tulee – Vaikuttavuusperustaisen ohjauksen ”uusi” tuleminen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2022 14.51
Kolumni
Andreas Blanco Sequeiros

Hyvinvointialueet ottavat järjestämisvastuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista jo noin seitsemän kuukauden kuluttua. Sote-uudistuksen toimeenpano etenee valtaosin aikataulussa ja suunnitellusti. 1.1.2023 alkaen on odotettavissa joitain hyvinvointialueiden toiminnan ohimeneviä häiriöitä, mutta ei mitään sellaista, joka uhkaisi väestön tarvitsemia palveluja. Toivottavasti mahdollisimman moni sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelija viettää nyt lähikuukausina ansaittuja lepohetkiä. Töitä riittää edelleen syksyllä ja jatkossakin; maailma ei ole valmis 1.1.2023.

Kuva: Andreas Blanco Sequeiros 

Osana em. palveluiden järjestämisvastuun siirtymistä olemme sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelleet tulevaa hyvinvointialueiden kansallista ohjausta. Tämän työn kanssa rinnakkain olemme alkaneet jo valmistella vaikuttavuusperustaista ohjausta osaksi tulevaa kansallista ohjausta ja hyvinvointialueiden omaa sisäistä ohjausta. 

Aiheesta aktiivisesti kiinnostuneet ehkä osallistuivat 23.5. Kansalliseen vaikuttavuusseminaariin ja tietävät, että sosiaali- ja terveysministeriö muun muassa käynnistää lähiaikoina verkoston niiden hyvinvointialueiden kanssa, jotka kykenevät ja haluavat olla mukana jonkun palvelukokonaisuutensa osalta pilotoimassa vaikuttavuusperustaista ohjausta. Verkoston kokemuksia tullaan jakamaan kaikkien hyvinvointialueiden kanssa. Verkostoon voi edelleen ilmoittautua allekirjoittaneelle!
 

Odottavan aika on pitkä, mutta joskus odotus palkitaan
 

Vaikuttavuusperustaisesta ohjauksesta on puhuttu vuosia. Odotuksessa on välillä tuntunut olevan yhtymäpintoja Samuel Beckettin tragikomediaan Huomenna hän tulee, jossa Vladimir ja Estragon odottavat salaperäistä Godot’ta saapuvaksi – tämän koskaan saapumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta olemme todellakin saaneet tottua hitaaseen (ja ajoittain paikallaan seisovaan) muutokseen, mutta asiat ovat aina myös nytkähtäneet eteenpäin. 

Vaikuttavuuden tunnistaminen ja vaikuttavuusperustainen ohjaus ovat yksi sosiaali- ja terveydenhuollon kohtalonkysymyksiä. Tiivistetysti kyse on tiedolla ohjauksen kulttuurin edistämisestä kohti kustannusvaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Vaikuttavuusperustainen ohjaus pyrkii osaltaan vastaamaan konkreettiseen kysymykseen: Miten ohjaamme palvelujärjestelmäämme, jotta tarjotut palvelut olisivat mahdollisimman vaikuttavia käytössä olevilla resursseilla? 

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen ja rakentumassa oleva kansallinen ohjaus antaa raamin, jossa vaikuttavuusperustaisuutta vakiinnutetaan osaksi muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, hyvinvointialueiden järjestäjäohjausta, hankerahoituksia, yhteisiä tietosisältöjä ja ministeriöiden yhteisiä hyvinvointialueiden rahoitusmekanismeja.

Vaikuttavuusperustainen ohjaus ei tule merkitykselliseksi ohjauskeinoksi hetkessä. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa täydellä teholla on kuitenkin ensimmäistä kertaa mahdollista edetä määrätietoisesti ja järjestelmällisesti kohti kansallista ja alueellista vaikuttavuusperustaista ohjausta.

Edessämme on vaikuttavuuden vuosikymmen. Muutos tehdään yhdessä.
 

Andreas Blanco Sequeiros 
johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö