Hyppää sisältöön

Hyvä johtaminen on avain hyvinvointialueuudistuksen onnistumiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2022 15.54
Kolumni
Sami Niemi ja Liisa Jurmu
Sami Niemi ja Liisa Jurmu

Kunta ja hyvinvointialue ovat juridisesti tasavertaisia toimijoita ja niille on määritelty lainsäädännössä omat tehtävänsä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Tämän yhteisen tehtävän lisäksi kunnilla ja hyvinvointialueilla on paljon palveluita, joiden onnistunut toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä.

Asukkaiden sujuva arki ja palveluiden saanti edellyttävät, että yhdyspinnat hyvinvointialueen ja kuntien välillä toimivat. Yhdyspinnoilla tapahtuvaa yhteistyötä on myös kyettävä onnistuneesti johtamaan.

– Hyvinvointialueuudistus tulee olemaan johtamiselle valtava koetinkivi.  Se muuttaa myös jokaisen kunnanjohtajan tehtävänkuvaa. Uudessa maailmassa asiat täytyy tehdä kumppanuudessa hyvinvointialueen kanssa, kun ne nyt on rakennettu aika pitkälti omaehtoisesti. Onnistuminen vaatii itsereflektointia, muutostukea ja kouluttautumista jokaiselta kunnanjohtajalta, kunnanjohtaja Tuomas Lohi kuvasi syyskuussa pidetyssä yhdyspintafoorumissa asiaa.  

Yhteinen näkemys onnistuneen johtamisen edellytyksenä

Yhteistyön johtaminen, verkostojen johtaminen ja jaettu johtajuus ovat olleet pitkään esillä johtamisen teemoina. Näitä päästään toteuttamaan nyt käytännössä myös kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisen eri tasoilla. Kunnissa on totuttu järjestämään palveluita yhden johdon alla ja kunnan itse kokoamina ja organisoimina kokonaisuuksina. Jatkossa samoihin asioihin on vaikuttamassa kahden eri organisaation johto. 

– Uusi tilanne haastaa väistämättä sujuvan arjen työn. On löydettävä toimintaan rakenne, joka johtaa sujuvaan johtamiseen ja yhteiseen ymmärrykseen kokonaisuudesta, Tuomas Lohi jatkoi. 

Kunnissa ja hyvinvointialueella täytyy olla yhteinen näkemys siitä, mistä lähdetään, mitä yhdessä tavoitellaan ja millä keinoin. Alkusyksystä toteuttamamme kyselyn mukaan yhdyspintavalmistelussa kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on vielä paljon kehitettävää. Kyselyssä nousi esille erityisesti kehityskohteena yhteistyön suunnitelmallisuus sekä yhteisen tietopohjan ja tilannekuvan hyödyntäminen. 

– Yhteisten tavoitteiden kautta mennään ihmisten hyvään arkeen, joka tulee saada toimimaan. Kunnassa on opittava menemään sen oman kunnan yläpuolelle ja katsomaan koko sen alueen asioita, koska hyvinvointialueilla pitää katsoa isompia asioita. Organisaatiot muuttuvat, mutta asiakkaiden kanssa tehtävä työ ei suuresti muutu, aluehallituksen pj. Maria Kaisa Aula Keski-Suomen hyvinvointialueelta korosti yhdyspintafoorumissa. 

Yhteistyön sopimusmalli, paikalliset ratkaisut ja keskinäinen luottamus toimivan yhteistyön rakennusaineena

Kuntaliitto on suositellut, että kaikilla alueilla laaditaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöhön strateginen yhteistyösopimus. Sopimus auttaa suuntaamaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä tekemistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Itse sopimuspaperia tärkeämpänä voidaan pitää sopimuksen valmisteluprosessia, joka on tärkeää toteuttaa yhdessä. Tähän työskentelyyn on tärkeää löytää sopivat yhteistyöfoorumit luottamushenkilöjohdon sekä toiminnan eri tasoilla työskentelevien johtajien ja työntekijöiden välille. Erityisen tärkeää on hyödyntää asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden asiantuntijuutta, ja luoda rakenteita yhdyspinnoille yhdessä heidän kanssaan. 

– Annetaan mahdollisimman paljon sinne ruohonjuuritason toimijoille luovuuden mahdollisuutta. Kunnat ovat erilaisia ja tämä tulee huomioida valmistelussa. Tärkeässä roolissa ovat luovuus ja paikalliset ratkaisut. Yhdyspinta painottuu eri tavalla sen mukaan, mikä on yhteistyörakenne ja palvelutarve, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta kuvasi yhdyspintafoorumissa asiaa.  

Yhteistyön tärkein rakennusaine on luottamus, joka lisää avoimuutta ja yhteistyön tuloksellisuutta. Kun tunnemme ihmiset ja luotamme toisiimme, on helpompaa jakaa tietoa, esittää keskeneräisiä ajatuksia ja innovoida asioita rohkeasti uudella tavalla. Luottamus auttaa myös vaikeissa ja ristiriitaisissakin tilanteissa pääsemään yhdessä eteenpäin.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden erilaisissa tehtävissä toimivilla johtajilla, niin poliittisessa kuin viranhaltijajohdossa, on juuri nyt tärkeä rooli siinä, millaiseksi yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä muodostuu ja millainen yhdessä tekemisen kulttuuri alueille syntyy. Hyvä johtaminen on edellytys historiallisen suuren hallinnon uudistuksen onnistumiselle. Vaikka rakenteiden uudistaminen on tärkeää, ihmiset lopulta tekevät uudistuksen. 


Liisa Jurmu, projektipäällikkö, Kuntaliitto 
Sami Niemi, erityisasiantuntija, Kuntaliitto