Hyppää sisältöön

Haku Hyvä vastaanotto -valmennukseen on avattu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 9.54

Hyvä vastaanotto on systemaattinen työskentelytapa ja valmennusmetodi, jolla kymmenet terveyskeskukset ja muut yksiköt ovat lyhentäneet odotusaikoja ja parantaneet saatavuutta.  Se tunnettiin Kaste-hankkeen nimellä 2010-luvun alussa.

Hyvä vastaanotto perustuu lean-oppeihin ja kansainvälisiin kokemuksiin open access -idean soveltamisesta terveydenhuoltoon. Suomeen konsepti on tuotu Ruotsista, missä se tunnetaan nimellä Bra mottagning

Poliittinen tahto peruspalvelujen kehittämiseen 

Hallitusohjelmassa on vahva panostus peruspalvelujen kehittämiseen. Lakia viikon hoitotakuusta perusterveydenhuoltoon valmistellaan. Yksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman viidestä päätavoitteesta on juuri peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Kaikilta alueellisilta hankkeilta on edellytetty siihen liittyvien tavoitteiden asettamista ja toimenpiteitä sen parantamiseksi. 

Ennakkotietojen mukaan saatavuus tulee olemaan myös yksi pian aukeavan täydennyshaun painopisteistä. Tiukentuvan hoitotakuun vuoksi kuntien ja kuntayhtymien on jo ennalta ryhdyttävä hoitoonpääsyä parantaviin kehittämistoimiin ja otettava käyttöön uusia toimintamalleja. 

Kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseen tähtäävät kokeilu- ja kehittämistoimet ovat keskeinen osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Toimia ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien osaamisen ja työpanoksen yhdistäminen uudella tavalla, ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen ja hukkatyön vähentäminen.  
 
Saatavuus, saavutettavuus ja matala kynnys ovat myös WHO:n määritelmän mukaan perusterveydenhuollon kulmakiviä.  

Tavoitteena saatavuuden parantaminen  

Jonot ovat pitkälti systeemitason ongelma, eikä hyvään saatavuuteen ei ole helppoja ratkaisuja. Yksittäisillä toimilla voidaan lyhentää odotusaikoja, mutta pysyviä tuloksia saadaan vasta, kun työyhteisö oppii ymmärtämään kysyntää ja johtamaan saatavuutta päivä- ja viikkotasolla. On tärkeä rakentaa osaamista, jolla opitaan kehittämään toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän päivän ratkaisut saattavat jo huomenna olla vanhoja.

Hyvä vastaanotto -valmennuksessa tutkitaan omaa todellisuutta faktojen valossa, ymmärretään kysyntää, siihen vastaamista ja tehdään tarvittavia muutoksia. Tavoite on lyhentää odotusaikoja, mutta polku perille voi vaihdella sen mukaan, mikä on paikallisesti järkevää ja mahdollista toteuttaa.  Saatavuuden rinnalla huomiota kiinnitetään myös hoidon jatkuvuuteen ja paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien hoidon parempaan hallintaan eli terveyshyödyn tuottamiseen.  

Paikalliset olosuhteet, tavoitteet, strategia ja muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa kehitetyt uudet toimintamallit huomioidaan valmennuksessa. Menetelmä soveltuu erilaisten ongelmien ratkaisuun myös muissa toimintaympäristöissä kuin perusterveydenhuollossa.  

Hyvä vastaanotto valmennuksen myötä osallistuvilla työyhteisöillä on 

 • paremmat valmiudet kohdata hoitotakuulainsäädännön vaateet  
 • hyvän saatavuuden myötä parempi asiakastyytyväisyys 
 • paremmin aikaa muuhun kehittämiseen 
 • edellytykset saada enemmän irti myös uusista digitaalisista työvälineistä  
 • paremmin voiva henkilöstö ja helpompi rekrytoida uusia työntekijöitä.  

Hyvä vastaanotto -valmennuksen rakenne 

Valmennusohjelman kesto on noin 8 kuukautta ja se rakentuu läpimurtotyöskentelyn pohjalle. Kokoamme 8–10 tiimiä, jotka oppivat yhdessä, jakavat kokemuksia ja kehittävät omaa toimintaansa. Työpajoja on yhteensä kuusi päivää (2+2+1+1) ja niiden välillä tehdään töitä omassa yksikössä.  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman puitteissa voimme toteuttaa viisi valmennuskierrosta eli yhteensä 40–50 tiimiä pääsee mukaan. Ensimmäinen valmennus alkaa syyskuussa 2021 ja viimeinen toukokuussa 2022. Työpajat pidetään läsnäolotilaisuuksina eri puolilla maata, jos se koronan vuoksi on mahdollista.   

Haluatko tiimisi mukaan Hyvä vastaanotto -valmennukseen?

Hyvä vastaanotto on ensisijaisesti suunnattu perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämiseen ja varautumiseen hoitotakuun toimeenpanoon. 

Haemme nyt eri puolilta maata yksiköitä (terveyskeskus, terveysasema, sosiaali- ja terveyskeskus, hyvinvointikeskus tai vastaava), joissa on 

 • ongelmia pitkien odotusaikojen kanssa 
 • halua saada tilanteeseen muutos ja valmiutta tehdä työtä sen eteen 
 • oman strategisen ja operatiivisen johdon tuki ja sitoutuminen tavoitteeseen.  

THL vastaa keskitetysti valmennuksesta, koordinaatiosta ja raportoinnista. Kokoamme ohjelman tueksi valmentajien verkoston. 

Osallistuvien tiimien kulut muodostuvat työpajapäivien matka-, majoitus- ja tilakustannuksista sekä työajan käytöstä kehittämiseen. Työpajakulut ovat yhteensä noin 500 euroa osallistujalta. Kustannus riippuu valmennusten pitopaikoista ja voi vaihdella jonkin verran. Kustannuksia syntyy myös työajan käytöstä työpajoissa ja työpajojen välillä. Työmäärä työpajojen välillä voi vaihdella, mutta aikaa on varattava keskimäärin kaksi tuntia viikossa henkilöä kohti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman -hankkeiden valtionavustuksia on mahdollista käyttää kustannusten kattamiseen. Tarkempi ohjeistus on tulossa sosiaali- ja terveysministeriöstä viimeistään 18.5.2021.  

Viisi valmennuskierrosta - näin ilmoittaudut

Ensimmäiset kaksi käynnistyvät syys- ja lokakuussa ja loput keväällä 2022.

Valmennusten aloitusajankohdat:

 • syyskuu 2021
 • lokakuu 2021
 • tammikuu 2022
 • helmikuu 2022
 • maaliskuu 2022

Tarkat päivämäärät ilmoittautumislomakkeessa.

Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021. Ilmoittautuminen on alustava. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Syksyn valmennuksiin valittaville tiimeille vahvistamme osallistumisen 11.6.2021 mennessä.  

Lisätietoja 
ylilääkärit Tuula Heinänen ja Heli Mattila 
aluekoordinaattori Erja Mustonen 
[email protected]

Ilmoittaudu tästä

Taustamateriaalia 
Ministeriön ohje (pdf-tiedosto)
Murray, Berwick: Advanced Access - Reducing Waiting and Delays in Primary Care. Jama 2003.  
Margareta Strindhall, Göran Henriks:  How Improved Access to health Care was successfully spread across Sweden. Quality management in health Care, 2007. 
Heinänen, Malinen, Korte: Hyvä vastaanotto terveyskeskuksissa – kokemuksia ja tuloksia. Yleislääkärilehti 2015.