Hyppää sisältöön

Verkostotapaaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden hanketoimijoille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2021 15.36

Tunnetko muiden alueiden perhepalvelujen kehittämishankkeita ja niiden tuloksia? Haluaisitko verkostoitua kollegoiden kanssa ja pohtia yhdessä tekemisen tapoja?

Verkostotapaamisessa 10.5. käymme läpi perhepalvelujen kokonaisuutta ja käynnissä olevia hankkeita. Tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea alueilla tehtävään palveluiden kehittämiseen ja kytkeä yhteen eri hankkeiden kehittämistyötä.  Tarkastelemme kokonaisuuksia systeemisen ajattelun lähtökohdista ja pyrimme ymmärtämään eri osien välisiä suhteita ja toimintalogiikkaa.

Poimintoja verkostotapaamisen esityksistä

Vaikuttavuus on noussut sosiaali- ja terveydenhuollon kuumaksi aiheeksi. Päivän toisessa esityksessä THL:n tutkimuspäällikkö Juha Koivisto käy läpi vaikuttavuuden arviointia. 

”Vaikuttavuuden ajatellaan olevan erilaista terveydenhuollossa kuin sosiaalihuollossa, mutta lähtökohta enemmänkin este vaikuttavuuden arvioinnin kehittymiselle. Asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuin terveydenhuollossa ajatellaan eikä niin toivoton kuin sosiaalihuollossa usein ajatellaan”, Juha Koivisto sanoo.

Helsingissä kehitetään palveluketjuja ilmiöpohjaisesti. Toimintatapa istuu hyvin systeemiseen viitekehykseen. Projektipäällikkö Johanna Linner Matikan ja projektipäällikkö Marjo Alatalon esityksessä on lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketju. Kehitettäviä ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden muodostavia ilmiöpohjaisia palveluketjuja on kaikkiaan kolme. Kaksi muuta ilmiöpohjaista palveluketjua ovat lähisuhdeväkivalta lapsiperheessä sekä päihteet ja riippuvuudet lapsiperheessä. 

”Valitsemamme ilmiöpohjainen ajattelu tarkoittaa muun muassa sitä, että etsimme yhteisiä, tietoon perustuvia lähestymistapoja. Ne hitsaavat toiminnastamme lapsen, nuoren ja perheen näkökulmasta mahdollisimman saumattoman ja turvalliselta tuntuvan kokonaisuuden.  Siksi kohdennetumpien interventioiden tai työvälineiden (seulojen ja mittareiden) käyttöönoton lisäksi panostamme laajasti eri toimialoilla toimivien ammattilaistemme ACE-tietoisen, traumainformoidun ja systeemisen orientaation mukaisen kohtaamisen valmiuksien vahvistamiseen. Etenemme tällä tiellä esimerkiksi valmistelemalla ilmiöpohjaisia palveluketjuja tukevia koulutusmoduuleja ja kokoamalla niistä ammattilaisille kohdennettuja oppimispolkuja”, Marjo Alatalo ja Johanna Linner Matikka kertovat.

Yhteisövaikuttavuus hyödyntää systeemiajattelua kompleksisten ja monialaista yhteistyötä vaativien ongelmien ratkaisemiseksi. Malli tarkastelee toimijoiden ja tekojen keskinäisiä riippuvuussuhteita ja vahvistaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen tarvittavia toimia. Kehitysjohtaja Tiina Ristikari puhuu yhteisövaikuttavuudesta lasten ja nuorten pärjäävyyden turvaajana                       

Yhteisövaikuttavuuden viitekehys on oppilashuollon palvelupäällikkö Tuula Takalon konkreettisen kehittämisesimerkin taustalla. 

Monialaisen palvelutarpeen tunnistamisesta ja siihen vastaamisesta kertoo THL:n erityisasiantuntija
Hanna Tiirinki.

Verkostotapaaminen on suunnattu kaikille lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyössä mukana oleville hanketoimijoille ja sidosryhmille. Tervetuloa mukaan!
  
Verkostopäivän ohjelma ja ilmoittautuminen