Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueiden tilannekuva: Siirtymä toteutui turvallisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2023 11.07
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Järjestämisvastuun siirto on onnistunut turvallisesti kaikilla alueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotannon jatkuvuus on voitu turvata.

Alueet ovat edenneet suunnitelmallisesti kohti hyvinvointialueita ja osoittaneet vahvaa muutoskyvykkyyttä. Alueilla ollaan tyytyväisiä siitä, että siirtymä on sujunut hyvin. Alueet kartoittivat siirtymään liittyviä riskejä ja varautuivat onnistuneesti vuodenvaihteen häiriötilanteisiin erilaisilla varajärjestelyillä ja -suunnitelmilla. Varautumisen myötä ilmenneet häiriöt on voitu paikantaa nopeasti ja tilanne on kokonaisuudessaan hallinnassa. 

Etenkin palkanmaksun onnistumiseen liittyi merkittävien järjestelmämuutosten myötä riskejä. Palkanmaksu ja etuuksien maksatus on kuitenkin sujunut suhteellisen pienin häiriöin ja ilmenneitä virheitä korjataan. Henkilöstö on ollut muutoksessa elintärkeä voimavara ja saanut paljon kiitosta. Työkuorma on ollut suuri, mutta siitäkin huolimatta auttamisen kulttuurista on pidetty kiinni haastavimmissakin hetkissä.

Katseet vahvasti jo tulevassa 

Onnistuneen järjestämisvastuun siirron jälkeen alueet ovat kääntäneet katseensa yhä vahvemmin kohti tulevaa ja uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteita. Kaikilla alueilla on jo käynnistetty (eri nimillä) muutosohjelmatyö, joka sisältää myös talouden tasapainotusohjelman. Suurin osa hyvinvointialueiden strategioista on myös julkistettu. 

Erityisesti joillakin kuntarakenteisista lähtökohdista aloittaneilla hyvinvointialueilla organisaation pystyttäminen on kuitenkin vielä kesken. Tämä vaatii erityisesti alkuvuodesta ponnisteluja, jotta muun muassa esihenkilöt saadaan kaikille nimettyä ja vastuut selkiytettyä. Poliittisen ja hallinnollisen toimintakulttuurin rakentaminen on alkanut ja uusia rooleja opetellaan. Yhteisten toimintatapojen rakentumiselle on annettava aikaa. 

Henkilöstön työkuormien hallintaan aiotaan panostaa. Toimeenpanovaihe on vaatinut paljon ja henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella. ICT-muutoshankkeen alainen työ jatkuu alueilla suunnitellusti myös vuodenvaihteen jälkeen. Osalla alueista on edessä vielä kuntien järjestelmistä irtautuminen ja digipalvelujen yhdenmukaistaminen. Joillain alueilla sopimuspalokuntien kahden sopimuksen haasteeseen tarvitaan ratkaisuja.

Hyvinvointialueiden tilannekuva kehitteillä

Myös valtioneuvostossa on katseet siirretty sote-uudistuksen toimeenpanosta hyvinvointialueiden ohjaukseen. Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ohjausta tulee olemaan hyvinvointialueiden ja valtioneuvoston kesken jaettava yhteinen hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden tilannekuva. 

Yhteinen tilannekuva perustuu kansallisesti saatavilla oleviin tietoihin, kuten hyvinvointialueneuvottelua varten laadittuihin selvityksiin (AVI, Valvira ja hyvinvointialueet) ja THL:n arviointiin ja mahdollisiin täydentäviin erilliskyselyihin (esimerkiksi Tiedonhallinta).

Viimeisin toimeenpanon tilannekuva löytyy osoitteesta: https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva 

Lisätietoja:

Kari Hakari 
p. 0295 163 642, kari.hakari(at)gov.fi