Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon viitearkkitehtuuri on julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.1.2022 16.22
Uutinen

Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri on julkaistu soteuudistus.fi-sivustolla. Viitearkkitehtuuri kokoaan yhteen hyvinvointialueen toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä ja strategioita sekä hy-vinvointialueen toiminnan ja tiedon hallinnan tavoitetilaa.

Viitearkkitehtuuri on tarkoitettu hyvinvointialueiden alueellisen valmistelun tueksi. Se auttaa hahmottamaan hyvinvointialueen toimintaa ja tiedonhallintaa. Sen keskeisin tavoite on luoda edellytyksiä yhteensovittaa toiminnan kehittämisen, tiedonhallinnan ja ICT:n näkökulmia.

Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan hyvinvointialueeseen liittyviä toimijoita ja niiden välisiä suhteita, hyvinvointialueen tarjoamia palveluja, olennaisimpia toiminnan prosesseja ja niiden välisiä suhteita. Tietoarkkitehtuurissa hahmotetaan päätietoryhmiä, olennaisimpia alueellisia ja kansallisia tietovarantoja sekä tietovirtoja. Tietojärjestelmien osalta hahmotetaan alueen olennaisimpia tietojärjestelmäpalveluita ja havainnollistetaan alueilla olevaa järjestelmäkenttää.

Viitearkkitehtuuri on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön kesken ja siihen on haettu näkemyksiä erityisvastuualueiden edustajilta ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen kansalliselta tietotekniikka ja informaatioteknologiavalmisteluryhmältä.

Viitearkkitehtuurityötä jatketaan hyvinvointialueiden yhteisessä arkkitehtuuriryhmässä. Kevään 2021 aikana on tarkoitus keskittyä SOTE-uudistuksen toimeenpanon kannalta kaikkein akuutteimpiin arkkitehturikysymyksiin.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295163032, 
[email protected]
 

sote-uudistus