Hyppää sisältöön

Hyvinvointialuejohtajat koolla – alueet ovat erilaiset mutta haasteet yhteiset

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2022 12.07
Tiedote
Hyvinvointialuejohtajien verkosto koolla 24.8.2022

Ensi vuonna aloittavien hyvinvointialueiden johtajien verkosto kokoontui 24.8.2022 Helsingissä ministeriöiden isännöimässä kokouksessa. Tapaamisen aikana piirtyi terävä kuva siitä, missä vaiheessa valmistelu eri alueilla on ja millaisia ovat ne haasteet, joita on edessä. Verkosto kokoontuu syksyn aikana kerran kuukaudessa.

Strategiatyö on hyvinvointialueilla pitkällä ja rekrytointeja auki. Suurta huolta hyvinvointijohtajat mukaan lukien Helsingin kaupunki ja HUS yhtymä kantoivat ensi vuoden ja lähivuosien taloudesta. Toiminnan alkuvuosina hyvinvointialueiden talous tulee olemaan tiukka ja investointikyky heikko, mutta monilla alueilla myös sopeutumistoimiin ollaan valmistauduttu. 

”Helvetti, kuolema ja linnatuomio” 

Kukin hyvinvointialueen johtaja käytti kokouksessa puheenvuoron osaltaan ja osa varsin värikkäinkin sanamuodoin. Vaikka ilmeet olivat vakavia, hirtehishuumorillakin asioita luonnehdittiin. Vaikka jo kohdattuja haasteita kuvattiin jopa ”helvetiksi”, tulevista haasteista johtajilla on kuitenkin tavoitteena selvitä pohtimatta ”voiko reformin toteuttamiseen kuolla” ja ”välttää linnatuomio”. 

Omassa osiossaan toimeenpanon valmistelusta vastaavat ministeriöt STM, VM ja SM toivat esiin ajankohtaiset asiat. Kokouksen puheenjohtaja Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi, että valvontalainsäädännön ja tiedonhallinnan kokonaisuudistus on työn alla ja toimeenpanosta siirrytään yhä enemmän pysyvään ohjaukseen. Ohjausmalli rakentuu syksyn aikana ja tässä yhteydessä myös ohjauskirjeiden roolia ja vuoropuhelua johtajaverkoston kanssa pohditaan. Ajankohtaisista aiheista nousi esiin muun muassa työtaistelutoimiin varautuminen. STM antoi keväällä ohjauskirjeen lakkoon varautumisesta ja on varautunut toistamaan aiemmin antamansa ohjeistuksen päivitettynä. 

Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä kertoi muun muassa alueiden rahoitukseen liittyvistä valmisteluista ja ministeriön terveisiä alueiden talouden ja toiminnan suunnitteluun. ”Elo- ja syyskuussa julkaistavat uudet rahoituslaskelmat ovat se pohja, johon voitte nojata talouden suunnittelussa”, totesi Ville-Veikko Ahonen. Kaikille hyvinvointialueille kohdistuva valtionavustuskierros avautuu lähiaikoina ICT- muutoskustannuksiin ja päätökset arviolta lokakuussa. Maakuntien tilakeskus muuttuu hyvinvointialuelaissa mainituksi osaamiskeskukseksi ja osakassopimusneuvottelut jatkuvat hyvinvointialueiden kanssa. DigiFinlandin omistajuuden siirtäminen etenee niin ikään. 

”Uusia valtionavustuksia ei ole syksyllä haettavien ICT-avustusten jälkeen tulossa uudistuksen valmisteluun. Korostamme myös turvallista siirtymää ja palkanmaksujen häiriöt on minimoitava. Talouden suunnittelun perusteena tulee olla talouden tasapaino ja uudistuminen”, Ville-Veikko Ahonen muistutti. 

”Samassa veneessä”

”Sanoilla on taloudesta puhuessa tosi iso merkitys. Osa puhuu alijäämän sopeuttamisesta ja osa taas lisärahoitustarpeesta. Ministeriön näkökulmasta alueiden toiminta pitää perustua rahoituslain mukaiseen alueen rahoitukseen. Erikseen ovat tapaukset, joissa voidaan osoittaa peruspalveluiden olevan vaarassa, jolloin tulee harkittavaksi lisärahoitusprosessin käynnistyminen – ja tämä koskettaa yksittäisiä alueita ja päätöksiin voidaan sisällyttää itsehallinnon kapenemiseen johtavia ehtoja. Veikkaan, että harva alue haluaa tällaiseen keskusteluun ryhtyä”, sanoi Ville-Veikko Ahonen. 

Hyvinvointitalouden neuvottelukuntaan on nimeämispyyntö käynnissä ja sen puheenjohtajana toimii kuntaministeri ja jäseniksi toivotaan alueiden johtoa virka- ja luottamustehtävistä. Tämä seuraa hyvinvointialueiden toteutunutta ja tulevaa taloutta, hallintoa ja rahoitusta sekä käsittelee merkittävimmät alueiden toimintaan ja talouteen vaikuttavat tehtävämuutokset.

Pelastustoimen neuvotteleva virkamies Tiina Snellman toi esiin huolen pelastustoimen rekrytointivaikeuksista ja suuresta määrästä eläköityvää henkilökuntaa. Alueet tulevat kilpailemaan osaavasta työvoimasta. Hyvinvointialueen tulee huolehtia pelastustoimen palvelutasosta rahoituskehyksessään. 

Kansallinen ohjaus – STM 

Erityisen ajankohtainen on perustettava sote-neuvottelukunta, joka tulee olemaan nimitettynä syyskuun aikana. Puheenjohtajana toimii STM:n kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi. Ajankohtaisista ohjauksen osalta kerrottiin myös, että asetus yhteistoiminta-alueista on myös valmistelussa syksyn aikana, ja työn alla ovat myös valtakunnalliset sotetavoitteet. 

”Toivon, että rakennamme luottamusta ja uskallamme haastaa toisiamme ja tämä olisi paikka, jossa asioista voidaan puhua ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Aikahan sen näyttää, luottamus täytyy ansaita”, tiivisti kokouksen puheenjohtaja Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Kari Hakari, STM, [email protected]