Hyppää sisältöön

ICT-muutoksissa paljon työtä hyvinvointialueilla – valmisteluryhmästä tukea toimeenpanoon

Julkaisuajankohta 29.6.2021 9.25
Kolumni

ICT-muutokset ovat yksi laaja valmistelun tehtäväkokonaisuus tuleville hyvinvointialueille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen ICT-valmisteluryhmässä on yhdessä kevään aikana tunnistettu ja ratkottu edessä olevaa työtä sekä valmistauduttu toimeenpanoon.

Valmisteluryhmän vastuulla olevat asiat ovat edellytys ja tukevat koko toimeenpanon valmistelua, sillä tänä päivänä ei juuri ole enää asioita, jotka eivät jotenkin kytkeytyisi tiedonhallintaan, ICT:n käyttöön tai laajemmin digitalisaatioon. 

ICT-valmistelu on moniosaamista vaativaa ja haasteellista työtä. Alueiden lähtötilanteet ovat hyvin erilaisia, kun osalla on kuntayhtymämalli tietojärjestelmineen pohjana ja toisessa ääripäässä on alue, josta yhteinen pohja puuttuu kokonaan. Paljon on uudistuksen toimeenpanossa kuitenkin tehtäviä, joita kaikkien on tavalla tai toisella toteutettava, niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastustoimen ICT:n osalta. 

Miten asioita kannattaa tehdä? Mikä on välttämätöntä?

Tärkeitä kysymyksiä rajallisen käytettävissä olevan ajan kanssa on pohtia, mikä on välttämätöntä toteuttaa ja mitä on oltava valmiina hyvinvointialueen starttipäivänä. Tämä välttämättömien toteutettavien tehtävien tunnistaminen ja aikatauluttaminen on ICT-valmistelussa erityisen tärkeää ja näitä on määritelty valmisteluryhmän työpajoissa yhdessä. Lainsäädäntö ei luo valmista listaa siitä, mitä ICT-valmistelussa on pakollista tehdä tiettyyn aikaan mennessä. On kuitenkin tehtäviä, joita on välttämätön toteuttaa, kuten rekisterinpitomuutokset tai taloushallinnon järjestelmiin liittyvät tehtävät, jotta homma niin sanotusti pelittää h-hetken koittaessa ja turvataan toiminnan jatkuvuus.

Haasteena ICT-hankinnat – UKK-paketti ja tiekartta avuksi

Erityisen haasteellisena on alueilla koettu ICT-hankintoihin liittyvät asiat ja aihe on keskusteluttanut paljon. Hankintaohjeistuksessa ICT-valmisteluryhmä on tehnyt yhteistyötä hallinto-, talous- ja tukipalvelut -valmisteluryhmän kanssa. Tuotoksena syntynyt hankintoihin liittyvä UKK-paketti on julkaistu soteuudistus.fi –sivuille. Huolena alueilla on sekä omien että ostopalvelujen kautta hankittavien osaajien riittävyys. Yhteisissä keskusteluissa tähän on nostettu yhdeksi keinoksi tekemisen aikatauluttamista siten, että kaikki alueet eivät tee samoja asioita yhtä aikaa. 

Alueilla on itsellään viime kädessä vastuu oman suunnitelmansa toteuttamisesta ja omien toimiensa lainmukaisuudesta, mutta valmisteluryhmässä on rakennettu yhteisesti hyödynnettäväksi alueellisen valmistelun tiekarttaa. Siihen on tunnistettu ja kuvattu tehtäväkokonaisuudet ja niiden alla olevat tehtävät, joita alueella tulisi toteuttaa. Tiekartta on yhteinen muistilista, jota alueet voivat hyödyntää oman suunnitelmansa laatimisessa. 

Elämme kesälomakautta ja syksy on kohta käsillä. Viimeisessä valmisteluryhmän tapaamisessa 21.6.2021 pohdimme lopuksi, mikä on syksyllä yhteisen työskentelyn painotus, millainen rooli valmisteluryhmällä on toimeenpanon tuessa alueille ja mitä teema- tai fokusryhmiä tarvitaan. 

Pilvi Rantanen
erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö