Hyppää sisältöön

Jonottamatta hoitoon – päivitetty Hyvä vastaanotto -valmennus osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2021 10.39

Hyvä vastaanotto oli Kaste-hankkeen nimi 2010-luvun alussa. Se on myös systemaattinen työskentelytapa ja valmennusmetodi, jolla kymmenet suomalaiset terveyskeskukset ja muut yksiköt lyhensivät odotusaikoja ja paransivat saatavuutta. 

Hyvä vastaanotto ei ole yksittäinen toimintamalli, vaan kehittämisen menetelmä, joka perustuu lean-oppeihin ja kansainvälisiin kokemuksiin ns. open access -idean soveltamisesta terveydenhuoltoon. Suomeen konsepti on tuotu Ruotsista, missä se tunnetaan nimellä Bra mottagning.

Poliittinen tahtotila peruspalvelujen kehittämiseen

Nykyisessä hallitusohjelmassa on vahva panostus peruspalvelujen kehittämiseen. Lakia viikon hoitotakuusta perusterveydenhuoltoon valmistellaan. Yksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman viidestä päätavoitteesta on juuri peruspalvelujen saatavuuden parantaminen.  Helppo saatavuus, saavutettavuus ja matala kynnys ovat myös WHO:n määritelmän mukaan perusterveydenhuollon kulmakiviä. 

Valmennuksen ykköstavoitteena on saatavuuden parantaminen 

Jonot ovat pitkälti systeemitason ongelma. Hyvään saatavuuteen ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Yksittäisillä toimilla voidaan lyhentää odotusaikoja, mutta pysyviä tuloksia saadaan vain, kun työyhteisöissä opitaan ymmärtämään kysyntää ja johtamaan saatavuutta päivä- ja viikkotasolla. Tämän päivän ratkaisut saattavat jo huomenna olla vanhoja. Siksi on tärkeä rakentaa osaamista, jolla opitaan kehittämään omaa arkea nyt ja tulevaisuudessa. 

Hyvä vastaanotto -valmennuksessa tutkitaan omaa todellisuutta faktojen valossa, ymmärretään kysyntää, siihen vastaamista ja tehdään tarvittavia muutoksia. Yhteinen tavoite on lyhentää odotusaikoja, mutta polku tavoitteeseen voi vaihdella sen mukaan, mikä on paikallisesti järkevää ja mahdollista toteuttaa.  Saatavuuden rinnalla huomiota kiinnitetään myös hoidon jatkuvuuteen ja paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien hoidon parempaan hallintaan eli terveyshyödyn tuottamiseen. 

Hyvä vastaanotto valmennuksen myötä osallistuvilla työyhteisöillä on

  • paremmat valmiudet kohdata hoitotakuulainsäädännön vaateet 
  • hyvän saatavuuden myötä parempi asiakastyytyväisyys
  • paremmin aikaa muuhun kehittämiseen
  • edellytykset saada enemmän irti myös uusista digitaalisista työvälineistä 
  • paremmin voiva henkilöstö ja helpompi rekrytoida uusia työntekijöitä. 

Hyvä vastaanotto valmennuksen rakenne

Valmennusohjelman kesto on noin 8 kuukautta ja se rakentuu ns. läpimurtotyöskentelyn pohjalle. Kokoamme yhteen 8–10 tiimiä, jotka kokoontuvat, oppivat yhdessä, jakavat kokemuksia ja kehittävät omaa toimintaansa. Työpajoja on yhteensä 6 päivää (2+2+1+1) ja niiden välillä tehdään töitä omassa yksikössä. 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman puitteissa voidaan toteuttaa viisi läpimurtokierroista eli yhteensä 4050 tiimiä mahtuu mukaan. Ensimmäinen valmennus alkaa syyskuussa 2021 ja viimeinen toukokuussa 2022. Työpajat pidetään läsnäolotilaisuuksina eri puolilla Suomea, jos se koronan vuoksi on mahdollista.  

Haluatko tiimisi mukaan Hyvä vastaanotto -valmennukseen?

Hyvä vastaanotto on suunnattu perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämiseen. Haemme nyt eri puolilta Suomea yksiköitä (terveyskeskus, terveysasema, sosiaali- ja terveyskeskus tai vastaava), joissa on

  1. ongelmia pitkien odotusaikojen kanssa
  2. halua saada tilanteeseen muutos ja valmiutta tehdä työtä sen eteen
  3. oman strategisen ja operatiivisen johdon (lähiesimies) tuki ja sitoutuminen tavoitteeseen. 

Osallistuvien tiimien kulut koostuvat työpajapäivien matka-, majoitus- ja tilakustannuksista sekä oman työajan käytöstä kehittämiseen. Nämä kustannukset on todennäköisesti mahdollista kattaa alueellisten hankkeiden kautta. THL vastaa keskitetysti valmennuksesta, koordinaatiosta ja raportoinnista. Kokoamme ohjelman tueksi valmentajien verkoston.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Avaamme ilmoittautumisen toukokuun puoliväliin mennessä ja kerromme siitä tarkemmin aluekoordinaattorien kautta. Voit laittaa sähköpostia allekirjoittaneille, jos haluat heti lisätietoa. 

Valmennuksesta vastaavat ylilääkärit Tuula Heinänen ja Heli Mattila sekä aluekoordinaattori Erja Mustonen ([email protected])

Taustamateriaalia
-    Murray, Berwick: Advanced Access - Reducing Waiting and Delays in Primary Care. Jama 2003. 
-    Margareta Strindhall, Göran Henriks:  How Improved Access to health Care was success¬fully spread across Sweden. Quality management in health Care, 2007.
-    Heinänen, Malinen, Korte: Hyvä vastaanotto terveyskeskuksissa – kokemuksia ja tuloksia. Yleislääkärilehti 2015.