Hyppää sisältöön

Joulukuun 2021 toimeenpanon tilannekuva

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2022 11.02
Uutinen
Kuvituskuva, jossa teksti toimeenpanon tilannekuva joulukuu 2021

Joulukuun tilannekuva kertoo, että toimeenpano on vauhdissa kaikilla alueilla. Alueittaiset erot ovat edelleen varsin suuret mutta tasoittuneet hieman. Tekemistä riittää kuitenkin kaikilla ennen järjestämisvastuun siirtymistä 1.1.2023.

Osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa joulukuun tilannekuvasta, ettei toimeenpanossa ole toistaiseksi ilmennyt sellaisia asioita, joihin ei voisi vaikuttaa ja jotka estäisivät uudistuksen toteutumisen aikataulussa. 

Rahoitus ja välttämättömyys tarkkailussa

ICT- valmisteluun sisältyy huomattavia riskejä mm. suuren tehtävämäärän, rahoituksen ja alan osaajien puuttumisen vuoksi. Useat alueet myös pitävät joulukuussa saatua tietoa valmistelu- ja ICT-rahoituksesta riittämättömänä. Alueilla on priorisoitu tehtäviä, mutta näyttää siltä, että kaikkia välttämättömiä tehtäviä ei saada tehdyksi ilman lisärahoitusta. Näin ollen lisärahoituksesta kaivataan nopeasti tietoa, jotta ICT-suunnitelmien kanssa päästään eteenpäin ja mahdollistetaan häiriötön siirtymä. Valtiovarainministeriö on tammikuussa hyvinvointialueilta, Helsingin kaupun-gilta ja HUS:lta saamien vuosien 2021-2022 taloustietojen ja lisärahoitustarpeen pohjalta tehnyt lisätalousarvioesityksen, jota viedään kiireellisesti eteenpäin. Alueita myös tuetaan tehtävien prio-risoinnissa etenkin välttämättömien tehtävien osalta ja paikallisten ratkaisujen etsimisessä.

Organisoituminen ja johtamisrakenteet

Monella alueella organisaatio- ja johtamisrakenteiden sekä hallintosäännön valmistelu ovat jo pit-källä ja niitä käsitellään väliaikaisten valmistelutoimielinten kokouksissa sekä poliittisten ryhmien kanssa tammikuussa. Valtuuston käsiteltäväksi ne on tarkoitus viedä heti maaliskuussa, jolloin myös käynnistetään hyvinvointialuejohtajan rekrytointi.

Yhteistyö kuntien kanssa sujuu edelleen pääosin hyvin. Hyvinvointialueet ovat kuitenkin nostaneet esiin huolen kuntien omaisuusjärjestelyistä. Muutamissa kunnissa on tehty toimenpiteitä liittyen mm. pelastustoimen palokaluston omaisuusjärjestelyihin ja sairaaloiden myyntiin. Kunnille ja kun-tayhtymille on lähetetty aiheeseen liittyen ministeriöiden yhteinen kirje joulukuussa. 

Joulukuun tilannekuva ja lisätietoa tilannekuvasta löytyy täältä:
https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva  
 


Lisätietoa:
Krista Björkroth, asiantuntija, STM
Pauliina Mäkkeli, projektipäällikkö, NHG