Hyppää sisältöön

Kohti sote-uudistusta: havaintoja matkan varrelta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2021 11.06
Ylilääkäri Heli Mattila retkeilemässä.

Olimme vuokranneet veneen. Ison ja nopean, täynnä tekniikkaa ja suorituskykyä. Näihin ominaisuuksiin nojaten olimme jo luoneet reittisuunnitelman järviretkeilyyn aurinkoisena vapaapäivänä.

Vuokraus peruuntui kuitenkin veneeseen tulleen vian takia. 

Laadimme vaihtoehtosuunnitelman ja päätimme vaellusreissusta vajaan sadan kilometrin päähän. Aamulla eväät ja välineet autoon ja matkaan. Kunnes orastava laakerivika päätti pahentua.

Palasimme takaisin kotiin, saimme auton huoltoon ja suunnitelma vaihtui samoiluun lähellä olevalla luonnonsuojelualueella. Matka hoitui sillä ainoalla moottoriajoneuvolla, joka oli jäljellä eli Vespalla. Reissu meni erinomaisesti, aurinko paistoi ja maisemat palkitsivat. Kahvia pystyi keittämään Trangialla ihan lähellä kotiakin, ja yhtä hyvälle se maistui. Illalla kyläilimme vielä ystävämme saarimökillä saunoen ja seurasta nauttien. Matka taittui tyynellä säällä soutuveneellä ja pienellä perämoottorilla sen isomman veneen puuttuessa. 

Lomapäivän suunnitelma ehti muuttua kolme kertaa. Samoin välineet, joilla matkaa tehtiin. Luotettavimmiksi tällä kertaa osoittautuivat moottoripyörä, pieni vene ja omat jalat. Päivässä oli lopulta seikkailun, mutta myös onnistumisen tuntua – kuinka vähällä voi saada niin paljon aikaan, tässä ja nyt, aivan lähellä.

Näitä samoja tunteita koen nykyisessä työssäni peruspalveluiden kehittämisessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Matkani THL:n ylilääkärinä on kestänyt vasta kahdeksan kuukautta. Tulevilla hyvinvointialueilla tehdään suunnitelmia lähelle ja kauas, pienillä ja isommilla työkaluilla ja kokoonpanoilla. 

Olen saanut todistaa oivaltamisia ja onnistumisia pienissä kokeiluissa, joista on kasvanut jotakin suurempaa. Ei vain tekemistä, vaan yhteinen tapa ajatella ja tehdä yhteistyötä asiakkaan parhaaksi. Tämä on saatu aikaan lähellä, omalla porukalla ja asiakkaiden tarpeista ponnistaen. Ja se oma porukkakin on usein laajentunut, kun asiakasyhteistyön rajapinnat hahmottuvat aikaisempaa paremmin. 

Siirrymme prosessi- ja professiokeskeisyydestä yhä enemmän asiakasymmärryksen kautta kohti yhteistä so-te-työskentelyä. Useinkaan kehitys ei ole ollut suoraviivaista ja selkeää, vaan matkalle on mahtunut paljon odotettua tiukempia ja järeämpiä mutkia, erimielisyyttäkin.

Epävarmuustekijöitä, muutosahdistusta ja haparointiakin on nähty. Mutta näitä kaikkiahan muutos yleensä on. Yhteneväistä on ollut kuitenkin suunnaton into, tahto ja innovatiivisuus, joilla erilaiset vastoinkäymiset tai mahdottomalta vaikuttavat asiat osataan ajatella vain hidasteena – ei esteenä kehittämiselle. Ja nyt koko Suomi kehittää samaan aikaan! 

Olen ylpeä ja otettu kaikista matkallani kohtaamista ihmisistä ja heissä asuvasta osaamisesta ja asenteesta. 

Lait viitoittavat suunnan, THL tukee monin tavoin

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. 

Väliaikaishallinnot ovat aloittaneet järjestäytymisensä. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. 

Lakien vahvistuminen helpottaa navigointia ja näyttää yhä selkeämmin kehittämistyön suunnan. Matka on saanut tienviitat. Viitoituksessa korostuvat hallitusohjelman mukaisesti yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen etenkin perustasolla, ennaltaehkäisy ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Tavoitteena on myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin, parantaa turvallisuutta ja pitkällä aikavälillä hillitä myös kustannusten kasvua. 

THL tarjoaa tukea hyvinvointialueille Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Hanketoimistossamme on laaja-alaista sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista hyvinvointialueiden kehittämisen tueksi.

Syyskuussa alkava Hyvä vastaanotto -valmennus on yksi esimerkki THL:n kansallisesta tuesta kohti yhteisiä päämääriä. Valmennuksen tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja tuoda lisää kehittämisosaamista hyvinvointialueille. Yhteensä viidelle valmennuskierrokselle on ilmoittautunut noin 80 moniammatillista tiimiä hyvinvointialueilta. Se on suuri ja arvokas osaamispääoma palvelujen kehittämiseen. 

Matkan kartta piirtyy vähitellen ja opimme siinä myös toisiltamme. Mutkia, muutoksia ja monenlaisia ratkaisuja on varmasti tulossa ennen kuin lähestytään tavoitetta. Kehittäminen on jatkumo, joten perillä olokin on suhteellinen käsite. Ehkä juuri sen takia – muistetaan myös nauttia itse matkasta! 

Heli Mattila
ylilääkäri
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
THL

____________
Lue Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta linkki THL.fi-sivuille
Tutustu kehittämishankkeisiin linkki Innokylä.fi-sivuille
Tutustu Hyvä vastaanotto -valmennukseen linkki THL.fi-sivuille