Hyppää sisältöön

Kyllä tästä sote-palvelujen integraatio syntyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2022 10.53
Tiedote
Ylilääkäri Heli Mattila ja kehittämispäällikkö Salla Sainio

Missä mennään asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisessä nyt? Voisiko kansallisesti päättää sellaisen asiakasohjausmallin, jolla edetään? Nämä kysymykset olemme kuulleet monta kertaa hyvinvointialueilla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittäjiltä, kun olemme keskustellut asiakas- ja palveluohjauksesta.

Arvokkaissa keskusteluissa on käynyt selväksi, kuinka erilaisia alueet ovat. Ja saavatkin olla. Eroja on maantieteessä, väestössä, muutoskyvykkyydessä, yhtenäisyydessä ja tavassa käydä yhteistä keskustelua. Jokaisen hyvinvointialueen hankkeet ovat kuitenkin lähteneet liikkeelle. Tekemistä vauhdittaa innostuneisuus, kehittämisen ilo, muutoksen mahdollisuus ja usko parempaan.  

Meille on tullut myös varsin selväksi, ettei yksi ja sama malli asiakasohjauksessa tai palvelujen yhteensovittamisessa toimi kaikilla alueilla – ei aina edes alueen sisällä kaikissa palveluissa. Meneillään olevissa piloteissa ovat muotoutumassa raamit ja yhteiset tavoitteet, joiden sisällä palvelutuotannon yksityiskohtia suunnitellaan ja otetaan käyttöön. 

Kuntayhtymäpohjaisilla alueilla on jo vuosia luotu yhteistyörakenteita ja rakennettu kokonaisuutta monella tasolla. Samaan aikaan monilla kuntapohjaisilla hyvinvointialueilla vasta haetaan yhteisiä tavoitteita ja edetään kulttuurisessa muutoksessa kohti meitä eli kohti yhteistä ymmärrystä ja yhdessä toimimista.  

Osa alueista tulee takamatkalta aloitettuaan valmistelun täydellä teholla vasta lain voimaantulon myötä viime kesänä. Alusta ei toki lähdetä missään: kunnissa aiemmin tehty työ ja luodut yhteistyötavat auttavat ja tukevat muutosta. 

Sote-palvelujen kehittäminen tarvitsee meitä kaikkia

Kyllähän me yhdessä kehittäisimme asiakkaan palveluja, jos meidät vain otettaisiin mukaan. Tämänkin lauseen olemme kuulleet monesti. Olemme yhdessä kehittäjien kanssa pohtineet, missä on se sosiaali- ja terveydenhuollon ydin, keskipiste, jonka kuuluisi kutsua muut ammattilaiset mukaan? Onko sitä? Vai onko kuitenkin niin, että sote-palvelujen kehittäminen vaatii meitä kaikkia, ja jokainen tuo tullessaan oman osaamisensa yhteiseen käyttöön? Ja jos ei huomata mukaan pyytää, nyt on se hetki, jolloin mukaan kannattaa aktiivisesti tarjoutua. Siihen rinkiin, jossa suunnitellaan asiakkaan palveluprosesseja – sekä ammattilaisen, mutta ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta.  

Todellinen sankaruus on ammattilaisessa, joka kohtaa päivittäin asiakkaita

Osaavien ammattilaisten pula leijuu tummana yläpilvenä taivaalla. Ammattilaiset sinnittelevät kriisistä ja muutoksesta toiseen. He ovat viime vuosina joutuneet tottumaan uuteen normaaliin eli toisiaan seuraaviin poikkeustilanteisiin. Myös arvoristiriidat työssä haastavat jaksamista työtaakan lisäksi. Työhyvinvoinnin tärkeys on nostettu kehittämiskohteeksi ja syystäkin.  

Samalla tavalla tekemällä saamme samoja tuloksia. Muutos on vaikeaa. Aina voi toivoa, että optimitilanne tulisi ja saataisiin lisää resurssiakin, että kaikki helpottuisi - tekemättä mitään toisin. Mutta uskooko siihen tosissaan enää kukaan? Vai olisiko nyt aika myöntää, että parempaa aikaa on turha odotella. 

Ymmärrämme muutoksen välttämättömyyden. Toimeenpanon onnistumiseen vaaditaan johtamisen lisäksi ammattilaisten kykyä uudistua - niin ajatuksiltaan kuin toiminnaltaan. Uusien lisäprosessien sijaan tarvitsemme kykyä sekä yksinkertaistaa että purkaa rakenteita, jotka eivät enää ole toimi. 

Muutoksen tekevät ihmiset eli muutos joko onnistuu tai kaatuu johtamiseen ja yhteistyöhön uusilla hyvinvointialueilla. Onnistumisen kertoo lopulta asiakas, jonka palveluista on kysymys. 

Mistä tiedämme olevamme oikealla tiellä sote-palvelujen yhteensovittamisessa?

Meillä yhteisenä tavoitteena on… taas tuttu lause, sisältö vain vaihtelee. Meillä voidaan tarkoittaa vaikkapa kuntaa hyvinvointialueen sijaan, yksittäistä palvelua tai ikäsegmenttiä. Tai kokonaista hyvinvointialueen sote-keskus -konseptia, josta olemme saaneet nähdä jo huikeita luonnoskuvia ja suunnitelmia. Sitä kohtihan olemme etenemässä eli miten saamme hyvinvointia ja terveyshyötyä tuottavaa palvelua resurssiviisaassa yhteistyössä asiakkaalle, jonka palvelutarpeet tunnistamme jo ensikontaktissa. 

Integraatio kuuluu kaikkea kaikkea puheessa - jokaisella tasolla johtamisesta aina ammattilais- ja asiakasrajapintaan. Kuinka arvostavasti puhumme asiakkaista ja yhteistyökumppaneista myös siellä kahvihuoneessa? Pystyvätkö johtajat kompromisseihin? Onko ammattilaisilla taitoa nähdä palvelujärjestelmä asiakkaan silmin yli oman substanssin? 

Nyt rakennamme tehokkuuden saarekkeiden tilalle kokonaisprosesseja, joissa niin ammattilaiset kuin asiakkaat osaavat suunnistaa. Integraatio on halua tehdä yhteistyötä tasavertaisina, toisiamme täydentävinä ammattilaisina. Se on rohkeutta kokeilla uutta, arvioida tuloksia, mennä epämukavuusalueelle ja olla osa muutosta. 

Matkasta on kertynyt jo kokemuksia. Mutkat ymmärretään prosessina, jonka aikana kehitytään, opitaan ja löydetään. Yhdessä.

Hienoa olla mukana matkalla. 

Heli Mattila
ylilääkäri, THL
Salla Sainio
kehittämispäällikkö, THL

-------------------------
Maaritin päivä - miten asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen ja palvelujen yhteensovittaminen onnistuu tulevaisuuden sote-keskuksessa? Tiistaina 13.9.2022 klo 12.30–15.30

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu