Hyppää sisältöön

Löytyykö teiltä Rohkelikkoja terveyskeskuksen toiminnan kehittämiseen? Ylöjärveltä löytyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 12.51
Kolumni
Anu Beadle ja Merja Hietanen
Anu Beadle (vasemmalla) ja Merja Hietanen

Ylöjärven kehittäjätiimi eli Ylöjärven Rohkelikot osallistui puoli vuotta kestäneeseen THL:n Hyvä vastaanotto -valmennukseen.

Kehittäjätiimiin kuului avosairaanhoidon lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Vaikka varsinaiseen valmennukseen osallistui kahdeksan henkilöä, koko henkilöstömme oli aktiivisesti mukana kehitystyössä. Yhdessä työstimme ideoita ja ajatuksia, kävimme niitä läpi ja kehitimme eteenpäin.

Sote-uudistuksen myötä Ylöjärven 33500 asukkaan palveluista tulee osa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja. Niitä pyritään nyt yhtenäistämään ja takaamaan kaikille alueen kuntalaisille tasalaatuiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Ei muutosta muutoksen vuoksi

Ylöjärvellä on ollut vuodesta 1998 alkaen väestövastuumalli ja vuodesta 2012 lähtien hoitaja-lääkäri-työparimalli. Sekä kuntalaiset että työntekijät ovat pitäneet mallia hyvänä. Haasteena on kuitenkin ollut väestövastuualueiden epätasainen kuormittavuus.

Vuosien varrella toimintaa on kehitetty erilaisista hankkeista ja projekteista innostuen. Toiminta on mennyt eteenpäin, mutta kaikki kehitys ei ole juurtunut tai sopinut juuri meille. 

Kehittäjätiimi mietti Hyvä vastaanotto -valmennuksessa, mikä meille on tärkeää ja millainen terveyskeskus haluamme olla. 

Vahvoiksi, hyviksi koetuista malleista emme halua luopua ja olemme lähteneet päivittämään niitä yhdessä. Ja kun sanomme yhdessä, tarkoitamme kuntalaisia ja kaikkia terveyskeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Vuodesta 2016 toiminut Ylöjärven terveyskeskuksen asiakasraati, kuntalaisille osoitetut kyselyt ja eri palautekanavat ovat asukkaille väyliä välittää toiveita, tarpeita ja kehitysehdotuksia.

Terveyskeskuksen ammattilaisten kanssa pidämme säännöllisesti ”Isopoleja”, joissa käydään läpi toimintaa - mikä toimii ja mikä ei - ja pohdimme yhdessä ideoita ja ratkaisuehdotuksia.  

Pidetään hyvä ja muutetaan se, mikä kaipaa uudistusta 

Ylöjärvellä on hiljan päivitetty muun muassa fysioterapian suoravastaanottomalli. Tietyissä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, kuten akuutissa selkäkivussa voi ohjautua suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Näin hoito voidaan aloittaa nopeammin. Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoketjun kehittäminen puolestaan mahdollistaa sujuvan matalan kynnyksen yhteistyön yhdessä potilaan kanssa.

Tavoitteena on edelleen, että jokaisella ylöjärveläisellä on nimetty työparina toimiva omahoitaja ja -lääkäri. Tämä on erityisen tärkeää niissä tilanteissa, joissa kuntalainen tarvitsee toistuvasti terveydenhuollon palveluja esimerkiksi pitkäaikaissairauden vuoksi. Jos kuntalainen sen sijaan tarvitsee harvakseltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, hänelle voidaan varata aika ensimmäiselle vapaalle työparille. 

Aina ei tarvitse käydä vastaanotolla

Moni asia ratkeaa uusilla digitaalisilla apuvälineillä, joita Ylöjärvelläkin on otettu käyttöön. Omaolo palvelee kuntalaisia useissa tilanteissa. Sen kautta voi tehdä muun muassa erilaisia oirearvioita ja saada arvion perusteella joko omahoito-ohjeita tai yhteydenoton ammattilaiseen ja tehdä ajanvarauksen. 

Tulevaisuudessa kuntalaisen on mahdollista täyttää Omaolossa useita eri esitietolomakkeita ja esimerkiksi verenpaineen seurantalomakkeen. Näin ammattilaiselle jää enemmän aikaa varsinaisen asian hoitamiseen vastaanottokäynnillä. 

Ylöjärvellä tavoitteena on kehittää digipalveluja myös etävastaanottojen toteuttamiseksi. 

Tuttuun tapaan meidät tavoittaa myös puhelimitse. Ylöjärveläiset voivat jättää takaisinsoittopyynnön ympäri vuorokauden. Näihin vastaamme mahdollisimman pian asiasta riippuen viimeistään kolmantena arkipäivänä.

Lupaan ja vannon, kautta kiven ja kannon

Tahtotilamme ja lupauksemme Ylöjärvellä on hoitaa kuntalaisia asiantuntevasti kuunnellen ja tarpeenmukaiseen oikea-aikaiseen hoitoon ohjaten. Kaikki lähtee jo ensikontaktista huolimatta siitä, ottaako kuntalainen yhteyttä Omaolon kautta, puhelimitse tai saapumalla paikan päälle. Hoito alkaa aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Turvaamme hoidon jatkuvuuden muun muassa omahoitaja-lääkäri-työparimallilla. Hoitomme pohjautuu kansallisiin hoitosuosituksiin ja ammattilaisemme ylläpitävät osaamistaan jatkuvasti.

Anu Beadle
apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja AMK

Merja Hietanen
apulaisylilääkäri, lastentautien- ja yleislääketieteen erikoislääkäri