Hyppää sisältöön

Luottavaisin mielin kohti H-hetkeä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 11.49
Kolumni
Kari Hakari
Kari Hakari

Historiallinen hetki on nyt todella lähellä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueille. Vihdoinkin saamme ne pitkään kaivatut ”leveämmät hartiat” hoitamaan kansalaisille tärkeitä palveluita.

Hyvinvointialuejohtajien verkoston viime viikon kokouksessa käytiin alueiden tilannekuvaa läpi. Keskeisimpiä huolenaiheita järjestämisvastuun siirtoon liittyen olivat kriittisten tiedonsiirtojen onnistuminen ja tietojen oikeellisuus esimerkiksi palkanmaksun ja etuusmaksatuksen osalta sekä uusien järjestelmien käyttöönotossa onnistuminen. Lisäksi riskeinä nähtiin järjestämisvastuun vastaanottoon osallistuvan henkilöstön riittävyys sekä yksittäisten palvelujen ja toimintojen ruuhkautuminen. Myös tiedonkulun sujuminen ja viestinnän onnistuminen ovat aivan ratkaisevassa asemassa.

Hyvinvointialuejohtajat ovat kuitenkin varsin luottavaisia siihen, että järjestämisvastuun siirto toteutuu turvallisesti. Vuodenvaihteen häiriötilanteisiin on alueilla varauduttu erilaisilla varajärjestelyillä ja -suunnitelmilla. Ennakointitoimista huolimatta yllättäviä häiriöitä on toki odotettavissa, mutta näyttää siltä, että alueiden johdon toimintavalmius on järjestämisvastuun siirron aikaan varmistettu ja korotettu. Osalla alueista virkakunnalle on myös väliaikaisesti jaettu kriittisiin ja nopeisiin tilanteisiin tarvittavaa päätöksentekovaltaa. 

Aluejohtajien luottamus vahvisti myös omaa näkemystäni tilannekuvasta. Varmasti joitain ongelmia vuodenvaihteessa tulee, mutta ne ovat ratkaistavissa. 

Isompi kysymys onkin, mitä tapahtuu kevään 2023 aikana. Alueiden rahoitus- ja taloustilanne sekä henkilöstön saatavuuden kysymykset ovat isoja haasteita, joita tulee ratkoa pitkäjänteisesti. Asia ei voi kuitenkaan enää odottaa. Alueilla on nopeasti käynnistettävä toiminnan ja talouden uudistamisen ohjelmat, joiden avulla sote-uudistuksen perustavoitteet voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä.  

Tiedämme, että tehtävä on vaativa, mutta onneksi meillä on vihdoinkin rakenne, joka antaa mahdollisuuden järjestää yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja kustannusvaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kaikkialla Suomessa. 

Tässä kohtaa on hyvä kiittää kaikkia sote-toimeenpanossa mukana olleita, toivottaa rauhallista joulua sekä erityisesti hyvinvointialueille voimia vuoden vaihteen kiireeseen!

Kari Hakari
osastopäällikkö, STM