Hyppää sisältöön

Merkittäviä tuotoksia Toivo-ohjelmassa, jossa luodaan edellytyksiä vaikuttavuusperusteiselle ohjaukselle

Julkaisuajankohta 20.1.2023 11.45
Kolumni

Hyvinvointialueiden tiedolla johtamista ja viranomaisten sote-tietotuotantoa on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa vuodesta 2020 alkaen osana sote-uudistuksen toimeenpanoa. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että alueellisessa johtamisessa hyödynnettävät tietosisällöt vastaavat kansallisessa arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa hyödynnettäviä tietosisältöjä. 

Tietosisältöjen yhteneväisyys on edellytys sille, että hyvinvointialueet ovat keskenään vertailukelpoisia. Vasta silloin meillä on mahdollisuus saada kokonaiskuva sote-palvelujärjestelmän toiminnasta, kustannuksista sekä laadusta valtakunnallisesti. Tärkeä tavoite on myös se, että hyvinvointialueet ja kansalliset viranomaiset jakavat yhtenäisen tilannekuvan. Tämä on perusedellytys vaikuttavuusperusteille ohjaukselle.

Toivo-ohjelman Virta- ja Valtava-hankkeiden toinen hankekausi päättyi ja kolmas käynnistyi vuodenvaihteessa. Toisen hankekauden tuotoksia esiteltiin 8.12.2022 Toivo-ohjelman webinaarissa: Miten tiedolla johtaminen edistää hyvinvointialueiden strategista johtamista ja kansallista ohjausta. Tilaisuuteen osallistui yli 500 sote-alan ammattilaista ympäri Suomea.

Vähimmäistietosisältö mahdollistaa alueellisen yhdenvertaisuuden

Hyvinvointialueiden johtamisen vähimmäistietosisältöä valmistellaan Virta-hankkeessa DigiFinlandin koordinoimana. Työlle on luotu pohjaa jo edellisen hallituskauden aikaisessa sote-tietojärjestämisen tietomallityössä. Hankkeessa on edistetty pitkäjänteistä ja laajaa hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja vedetty alueiden edustajista koostuvaa Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostoa, jolla on ollut keskeinen rooli valmistelussa.

Virta-hankkeen tuotoksiin kuuluvat mm. vähimmäistietosisältöjen mukainen raportoinnin ja analytiikan käyttötapauskuvausten malli sekä sisällöt neljän ensimmäisen vähimmäistiedon osalta, vähimmäistietosisältöjen mukaiset käsitemallit, organisaatioriippumaton palveluluokitus ja tietosuojan sekä tietoturvan varmistava Virta-arkkitehtuuri.

Viime hankekaudella hankkeessa keskityttiin sote-järjestämislain 29 §:n mukaisen lausunnolle menneen asetuksen materiaalin valmisteluun ja lausuntopalautteen analyysiin. Lisäksi hankkeessa edistettiin raportoinnin ja analytiikan käyttötapausten testausta.

Tutustu Virta-hankkeen tuotoksiin tarkemmin DigiFinlandin verkkosivuilla.

Kansallisen sote-tietopohjan uudistus lisää arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan vaikuttavuutta

Valtava-hankkeessa uudistetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvioinneissa hyödynnettävää tietopohjaa vastaamaan järjestämislain 30 §:n vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien, sote-palvelujen vaikuttavuutta kuvaavien KUVA-mittarien kehittämistä.

Valtavassa uudistetaan myös viranomaisten tietotuotantoa ja automatisoidaan tiedonsiirtoa viranomaisten välillä. Uudella, kansallisesti vertailukelpoisella sote-tiedolla viranomaiset voivat tehdä entistä vaikuttavampaa arviointia, ohjausta ja valvontaa. Kansallisesti määritettyjen tietosisältöjen ja -rakenteiden avulla varmistetaan, että alueellinen johtamisen tietosisältö vastaa kansallisen arvioinnin tietosisältöä.

Viime hankekaudella syntyi Valtava-hankkeessa tuotoksia sote-tiedon koko elinkaarelle. Tuotosten, kuten tietosisältöjen, rakenteiden, kirjaamiskäytäntöjen ja moninaisten tietotuotteiden käyttöönotto niin hyvinvointialueilla kuin viranomaistoiminnassa on välttämätöntä, jotta sote-uudistuksessa tavoitellut hyödyt materialisoituvat.

Näkyvimpinä tuotoksina on THL:ssä käynnistynyt uutta ja uraauurtavaa tietotuotantoa ja näistä kertyviä rekistereitä ja tietoaineistoja, kuten sosiaalihuollon seurantarekisteri, talous-, henkilöstö- ja toimintatiedon rekisteri ja ensihoitopalvelun rekisteri.

Valtava-hankkeessa kehitetään myös valvonnan tietopohjaa, joka luo tulevaisuudessa edellytykset tietoon perustuvan valvonnan toimintamallin käyttöönotolle Valvirassa ja aluehallintovirastoissa. Kansallisten sote-tietojen hyödyntäminen valvonnassa ja toisaalta valvonnan tietojen hyödyntäminen THL:n tietoaineistoissa tulee avaamaan uusia näkymiä sote-palvelujärjestelmän kehitystarpeisiin. 

Toivo-ohjelma loppuu hallituskauteen mutta työ tulee jatkumaan

Toivo-ohjelma päättyy nykymuodossaan hallituskauden vaihtuessa. Toivo-ohjelmalle suunnitellaan jatkoa ja uudessa ohjelmassa on tarkoitus tuoda mm. hyvinvointialueiden tietojohtaminen, vaikuttavuusperusteisen ohjaus ja hyvinvointialueiden asiantuntija-arvioinnissa käytettävien KUVA-mittariston kehitystyö yhteen kokonaisuuteen.

Kiitämme jo tässä vaiheessa kaikkia hankkeissa työskennelleitä asiantuntijoita hyvinvointialueilta ja muista sidosryhmistä tähänastisesta merkityksellisestä työstänne. On sanomattakin selvää, että paljon on vielä matkaa ennen kuin tavoittelemamme hyödyt konkretisoituvat. Sitäkin tärkeämpää on iloita jokaisesta pienestä ja suuresta tuotoksesta, joka vie yhteistä päämääräämme kohti.  

 

Inari Otonkoski, erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö