Hyppää sisältöön

Mielenterveyden häiriöiden nopeampaan apuun etsitään uusia toimintatapoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2021 14.59
Mies istuu tukilla metsässä.

Päijät-Hämeessä on alkanut ohjatun omahoidon pilotti. Ohjattu omahoito on 2-3 käyntikerran hoito, jossa yhdistyvät potilaan työskentely Mielenterveystalo.fi-sivuston omahoito-ohjelmissa ja ammattilaisen tuki ja ohjaus.

Päijät-Hämeessä kokeillaan uudenlaista ohjatun omahoidon toimintatapaa, jolla pyritään tarjoamaan nopeampaa apua lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä sairastaville. 

Ohjattu omahoito on 2-3 käyntikerran hoito, jossa yhdistyvät potilaan työskentely Mielenterveystalo.fi–sivuston omahoito-ohjelmissa ja ammattilaisen tuki ja ohjaus. Ohjatun omahoidon koulutus antaa ensivaiheessa työkalut ahdistuksen, masennuksen ja unettomuuden hoitoon ja jatkossa hoitoja voi toteuttaa myös muissa häiriöissä ja kuormittavissa tilanteissa.  

Ohjatun omahoidon vaikuttavuudesta on sekä kansainvälistä että kansallista näyttöä. Se lieventää tutkitusti oireita ja ennaltaehkäisee niiden vaikeutumista suurella osalla potilaita. Vaikuttavuus on pitkäaikaista ja verrattavissa lyhytpsykoterapiaan. Menetelmän on tarkoitus olla nopeasti saatavilla oleva, matalan kynnyksen apu, jonka jälkeen tarvittaessa voidaan ohjata intensiivisempiin hoitomuotoihin. 

Toukokuussa alkaneen pilottihankkeen tavoitteena on saada tietoa siitä, miten ohjattu omahoito soveltuu perusterveydenhuollon työvälineeksi niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. 

Ohjatun omahoidon pilotissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä, Harjun Terveydestä ja Heinolasta. He osallistuvat ohjatun omahoidon koulutukseen ja osa siihen liittyvään menetelmäohjaukseen. Tarkoituksena on, että pilottihankkeen päätyttyä ohjattu omahoito juurtuu osaksi toimintaa. 

Terapiat etulinjaan -hankkeessa laajennetaan perusterveydenhuollon keinovalikoimaa

Ohjatun omahoidon pilotti on osa Terapiat etulinjaan -hanketta, jonka tavoitteena on laajentaa julkisen perusterveydenhuollon hoitovalikoimaa ja parantaa psykososiaalisten hoitojen saatavuutta siirtämällä painopistettä erikoissairaanhoidosta perustasolle. Päijät-Hämeessä hanketta luotsaa terapiakoordinaattori Sanna Korpela

Hanke on tärkeä, sillä noin joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana mielenterveyden häiriöön, mutta nopeasti saatavia matalan kynnyksen hoitoja on tarjolla niukasti. Vaikuttavaan hoitoon pääsyssä voi olla jopa vuosien viive, joka voi johtaa pulmien kertymiseen ja tilanteen huononemiselle entisestään.  Hoitoon pääsisi nopeammin, jos perusterveydenhuollosta ja opiskelijaterveydenhuollosta voitaisiin tarjota nykyistä paremmin apua. 

Hankkeen aikana on tarkoitus luoda pysyvät palvelurakenteet alueelle ja kehittää palveluita, jotka voidaan ottaa käyttöön myös muualla Suomessa. 

Terapiat etulinjaan -hankkeessa 

  • Koulutetaan ammattilaisia matalan kynnyksen mielenterveysinterventioihin 
  • Kehitetään terapiakoordinaatiojärjestelmää ohjaamaan potilaat nopeasti sopivimpiin psykososiaalisiin hoitomuotoihin 
  • Kehitetään digitaalisia omahoitoja 
  • Luodaan laaturekisteri hoitojen saatavuuden ja laadun seuraamiseksi. 

Hanke on osa sote-uudistuksen valmistelua ja siihen osallistuu HYKS-erityisvastuualue eli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, HUS, Uudenmaan tulevat sote-alueet, Eksote ja Kymsote. 

Niko Korpi
asiantuntijalääkäri, Päijät-Sote


_________________
Artikkeli on julkaistu myös Päijät-Soten verkkosivuilla

Tutustu Mielenterveystaloon

Tutustu Terapiatetulinjaan-sivustoon