Hyppää sisältöön

Mitä kuuluu hyvinvointialueiden valmistelijoille?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 13.55
Uutinen
Ihmisiä kahvihuoneessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen onnistumisen edellytys ovat hyvinvoivat ja työssään jaksavat valmistelijat. Muutostilanne on kuormittava ja muutoksen johtamisen haaste suuri. Työterveyslaitos on mukana tukemassa hyvinvointialueiden valmistelijoiden jaksamista. Toteutamme kuukausittain kyselyn, jolla selvitetään merkittävimmät kuormitustekijät ja palautumiskeinot.

Tilannekuva helmikuusta toukokuuhun kertoo, että puolet vastanneista kokee työmääränsä kohtuuttomaksi, vaikka osuus onkin pienentynyt helmi-toukokuun aikana. Vähintään 50 tuntia viikossa töitä tekevien osuus on pienentynyt hieman, mutta on edelleen huomattavasti korkeammalla kuin vertailuryhmällä Mitä kuuluu -kyselyssä marraskuussa 2021. Valmistelutyöhön kuluu työaikaa aiempaa enemmän, mutta innostuneisuus on korkealla ja työn tekeminen koetaan itsenäiseksi. Esihenkilöiltä, työyhteisöltä ja kansalliselta yhteistyöverkostolta valmistelijat toivoisivat nykyistä enemmän tukea. 

Säännöllisesti kuukausittain toistettavat kyselyt tuottavat luotettavan seurantatiedon valmistelijoiden työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja palautumisesta hyvinvointialueille kehittämistoimenpiteitä varten. Tulokset paljastavat, että työn johtamiseen, työmäärään ja töiden priorisoimiseen on tärkeää panostaa yhdessä. Esihenkilöiden on tärkeää seurata hyvinvointia jatkuvasti, eikä ketään tulisi jättää yksin vaativan työn tiimellyksessä.
 

Kyselyn avulla kerätään ja välitetään tietoa kuormitustekijöistä ja palautumisesta


Valmistelusta vastaava sosiaali- ja terveysministeriö saa kyselyistä kaivattua ja luotettavaa seurantatietoa valmistelijoiden työhyvinvoinnista ja palautumisesta sote- ja pelastustoimen uudistuksen valmistelu- ja siirtymävaiheessa. 

Kyselyyn vastaaminen voi myös auttaa vastaajaa hahmottamaan työn kuormitustekijöitä ja voimavaroja. Tavoitteena onkin kannustaa pohtimaan ja vahvistamaan työssä jaksamista ja työstä palautumista. Kyselyyn vastaaja saa palauteviestissä ja palautetilaisuuksissa vinkkejä, miten voi edistää työstä palautumista ja työhyvinvointia.

Lomalla on tärkeää tehdä rentouttavia ja hyvää mieltä tuottavia asioita yksin ja yhdessä läheisten kanssa. Kiva ja helppo tekeminen, vaikka pyöräily iltapäiväkahville järven, joen tai meren rantaan, pihapelit lasten kanssa tai vaikka käsi- tai puutarhatyöt auttavat irrottautumaan työarjesta ja lopettamaan työasioiden ajattelemisen.  Luonnossa oleminen ja viikoittain saman reitin käveleminen antaa mahdollisuuden seurata luonnon kehityskulkua. Kun on hyvällä mielellä, rentoutuu, elimistön fysiologinen tilanne rauhoittuu ja stressin aiheuttamien terveyshaittojen kehittyminen estyy. 


Lisätietoa:

Jaana Laitinen
tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
[email protected]