Hyppää sisältöön

Hur mår de som bereder välfärdsområdena?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 13.55
Nyhet
Människor i kafferummet

En förutsättning för att reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska lyckas bra är att de som bereder reformen mår bra och orkar med arbetet. Förändringarna är belastande och det är en stor utmaning att leda förändringarna. Arbetshälsoinstitutet försöker i samarbete med andra aktörer stödja beredarna. Varje månad sänder vi ut en enkät för att utreda de viktigaste belastningsfaktorerna och återhämtningsmetoderna.

Enligt lägesbilden av tiden från februari till maj anser hälften av de som svarade på enkäten att arbetsbördan är orimligt stor trots att den minskade under februari-maj. Antalet personer som arbetar minst 50 timmar i veckan har minskat en aning, men fortfarande är antalet betydligt större än i jämförelsegruppen vid den enkätundersökning som genomfördes i november 2021. Den arbetstid som beredarna använder för beredningen har ökat, men samtidigt är de också mycket engagerade och upplever att de får arbeta självständigt. Beredarna önskar ett större stöd från cheferna, arbetsgemenskapen och det nationella samarbetsnätverket.  

De regelbundna månatliga enkätundersökningarna ger tillförlitlig information för uppföljningen av hur beredarna mår, orkar och återhämtar sig i arbetet och för välfärdsområdenas planering av utvecklingsåtgärder.  
Resultaten visar hur viktigt det är att tillsammans hitta lösningar i fråga om arbetsledningen och arbetsmängden och att prioritera arbetsuppgifterna. Det är också viktigt att cheferna kontinuerligt följer med hur de anställda mår, så att ingen lämnas ensam i det krävande arbetsläget.  
 

Enkäten ger värdefull information om belastningsfaktorer och återhämtning


Social- och hälsovårdsministeriet, som ansvarar för beredningen, får genom enkäterna värdefull och tillförlitlig information om hur beredarna mår och återhämtar sig i arbetet under berednings- och övergångsfasen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.  

Enkäten kan även hjälpa de som svarar på enkäten att gestalta belastningsfaktorer och resurser i arbetet.  Syftet med enkäten är att uppmuntra beredarna att fundera på dessa frågor och på det sättet stödja deras välbefinnande och återhämtning. Det skickas respons och ordnas diskussionstillfällen för de som svarar på enkäten för att ge dem råd och tips om hur de kan återhämta sig och orka bättre i arbetet. 

Under semestern är det viktigt att göra sådant som gör att man slappnar av och blir på gott humör, både ensam och tillsammans med närstående. Att göra något som är roligt och lätt, som att cykla till stranden på eftermiddagskaffe, spela gårdsspel med barnen, handarbeta eller pyssla i trädgården, hjälper en att få avstånd till arbetsvardagen och att sluta tänka på arbetet. När man promenerar i naturen kan man följa med naturens utvecklingsförlopp, särskilt om man tar samma rutt varje vecka. Att vara på gott humör och avslappnad lugnar det fysiologiska systemet och förebygger de hälsoproblem som orsakas av stress.  


Mer information:

Jaana Laitinen
Forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet
[email protected]