Hyppää sisältöön

Muutos onnistuu selkeällä yhteisellä tavoitteella ja pitkäjänteisyydellä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2022 10.13
Kolumni
Marina Kinnunen

On meistä itsestä kiinni, näemmekö hyvinvointialueuudistuksessa enemmän mahdollisuuksia vai uhkia. Olen saanut kuluvan vuoden aikana useasti kertoa kokemuksista, joita olemme Pohjanmaalla saaneet, kun käynnistimme kuntayhtymäpohjaisen hyvinvointialueen vuoden alussa. Kokemukset ovat olleet hyvin opettavaisia ja näen ne suurena mahdollisuutena oppia ja siksi olemme niitä jakaneet myös muille.

Valehtelisin, jos sanoisin, että suuren muutoksen tekemisen ensimmäiset 250 päivää ovat olleet helppoja. Silti edelleen näen tämän uudistuksen suurena mahdollisuutena erityisesti väestön palveluiden kehittymisen kannalta. On tärkeää, että alueella jaetaan selkeä yhtinen visio siitä, mitä uudistuksia alueella halutaan tehdä. Integraatio ei saa jäädä sanahelinäksi. Sen tavoitteet pitää määritellä, ja tunnistaa miten integraatiolla vaikutetaan ihmisten palveluiden kehittymiseen. Sitten se pitää vielä tehdä. 

Muutokset tapahtuvat heti, mutta tuloksia pitää odottaa

Henkilöstöä pitää valmistella muutokseen. Paino sanalla muutokseen, sillä moni ajattelee, ettei tämä koske minua. Muutos koskee jokaista ja vaikuttaa jokaiseen. Yhdistyminen antaa kaikille mahdollisuuden tehdä vielä enemmän yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa. 

Vähintään yhtä tärkeää on, että väestölle annetaan realistinen kuva muutoksen suuruudesta ja että kerrotaan avoimesti tulevista muutoksista, jotka vaikuttavat palveluihin ja ihmiseen. Realistisuudella tarkoitan myös sitä, että tuodaan esiin, että myös kaikki vanhat ongelmat järjestelmässä siirtyvät hyvinvointialueille. 1.1.2023 ei tarkoita, että kaikki haasteet, joita alueilla on ollut, poistuisivat, mutta siitä yöstä lähtien kaikki on hyvinvointialueen ”syytä”. Mahdollisuuden saada rajapinnat toimimaan paremmin ovat entistä selkeästi paremmat, mutta tuloksia voi tapahtua vasta pidemmällä tähtäimellä. Onnistuminen vaatii tahtotilaa ja työtä, sekä työlle tekijöitä, jotka pystyvät näkemään asiat asiakkaiden näkökulmasta kokonaisina polkuina. 

Uuden organisaation rakentaminen kestää aikaa

Monet odottavat hallinnollisen työn vähentymistä, mutta vuoden vaihtuessa hallinnollisen työn määrä kasvaa. Luovuttavilta organisaatioilta ei siirry tarvittavaa määrää henkilöstöä. Koska organisaatio on uusi ja entisiä suurempi, kenenkään vanhat hallinnolliset prosessit eivät tule toimimaan, joten kaikki pitää luoda uudestaan. Pienistä asioista tulee suuria, kun tekijöitä ei ole ja toimintamallit puuttuvat ja asiat alkavat kasaantua. Edellyttäkää töille tekijöitä. Pitkällä tähtäimellä uusien prosessien myötä hallinto varmasti tehostuu, mutta näin monen organisaation fuusiossa ei ole realistista kuvitella, että se tapahtuisi heti alussa.

On tärkeää saada koko uuteen organisaatioon siirtyvät ihmiset samaan joukkueeseen ja ymmärtämään, että organisaation ilmapiiri, maine ja kulttuuri luodaan yhdessä. Jokaisella on siinä rooli ja jokainen vaikuttaa. On nähtävä lähelle ja samalla kauas. Kun on haasteellista, niin muistakaa uudistuksen päämäärä ja suunnistakaa sinne. 

Sinäkin voit auttaa

Noin 100 päivää ja sitten aloittavat itsehallinnolliset hyvinvointialueet. Meillä Pohjanmaalla on kantavana toiminta-ajatuksena Hei, kuinka voin auttaa. Se on tärkeä kysymys niin asiakkaille, kun ammattilaiselta ammattilaiselle. Haluan myös kannustaa kysymään tätä yhteiskunnassamme toisiltamme, sillä se loisi hyvinvointia yhteisöstä käsin. Autetaan toisiamme avoimuudella ja hyviä ideoita ja oppeja jakamalla. Kaikkein suurin mahdollisuus tässä uudistuksessa on lopulta parantaa suomalaisten palveluita, kun niin päätämme. Se vaatii meiltä kaikilta halua ajatella asioita uudella tavalla ja erityisesti asiakkaiden näkökulmasta. Mikä tuottaa asiakkaille arvoa ja vaikuttavia palveluita? Meillä on edessämme ennennäkemättömän hieno mahdollisuus.

Marina Kinnunen
hyvinvointialueen johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue