Hyppää sisältöön

Nuorisovastaava Henna Rautavuo-Hätönen: Vakavia päihdeongelmia kehittyy yhä nuoremmille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2022 11.33
Kolumni
Henna Rautavuo-Hätönen

Henna Rautavuo-Hätönen on käytännön päihdetyön asiantuntija ja on nähnyt työuransa aikana päihdeongelmien arkipäiväistymisen. Kuitenkin yhä nuorempien vakavat päihdeongelmat saavat konkarin mietteliääksi. Henna kertoo haastattelussamme tilanteesta Päijät-Hämeessä.

Miten nuorten päihteiden käyttö näkyy nuorisopalveluissa?

Nuorten päihteidenkäyttö näkyy päihdeasioiden arkipäiväistymisenä. Myös asenteet ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan. Alkoholin rinnalle on tullut vahvasti kannabis eikä päihteiden hankkiminen tuota hankaluuksia. 

Oman alueeni eli Päijät-Hämeen huonon päihdetilanteen taustalla on päihteiden saatavuus – niitä on runsaasti tarjolla. Päihdeongelma myös kehittyy aiempaa nuorempana, ja monella siihen liittyy päihdemyönteinen elämäntapa. 

Nuorten vapaa-aika täyttyy herkästi päihteidenkäytöllä, ellei muuta mielekästä ole tarjolla. Myös kodeissa päihteidenkäyttö näkyy. Vanhempien päihteidenkäyttö huolettaa myös lapsia ja nuoria. Erilaiset mielialan ja jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet ja ne lisäävät yrityksiä hallita niitä päihteiden avulla.

Mikä on tärkeää huomioida ja ymmärtää juuri nyt nuorten päihteidenkäytössä? 

Käyttö arkipäiväistyy aiempaa nuorempana. Monella on käytössä useita päihteitä jo varhain. Asenneilmasto hyväksyvä ja salliva. Se korostaa myös yksilön omaa vastuuta. Puhe haitoista ja riskeistä leimataan herkästi liiotteluksi. Toisaalta käytöstä kertomista vaikeuttaa nuoren pelko seuraamuksista.

Mikä on mielestäsi keskeistä huomioida tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa? 

Meidän on nyt tartuttava sekä ennaltaehkäisyyn että hoidon järjestämiseen nuorille. Se vaatii monien ammattiryhmien tiivistä yhteistyötä ja hyvää tiedonsiirtoa. Myös mielenterveystyöhön pitää panostaa, jottei ajauduta hoitamaan päihteillä muita pulmia.

Miten nuorisopalvelut voivat tukea vanhempia nuorten päihteidenkäytön kysymyksissä?

Ennaltaehkäisevä työ ja tiedottaminen on meille luontevaa. Voimme lisätä myös aikuisten päihdetietoisuutta ja haastaa päihdemyyttejä ja -asenteita. 

Saamme yhteydenottoja päihdeasioissa yleensä silloin, kun huoltaja on neuvoton ja oman lapsen tilanne mietityttää. Meille on usein helpompi puhua kuin viranomaisille. Pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja ja tukemaan nuorta ja huoltajaa oikean avun piiriin. Meillä on myös aitiopaikka nuorten maailmaan, jolloin voimme sanallistaa tilanteita ja keskustella päihderiskeistä ja asenteista. 

Nuorisotyö pyrkii rakentamaan nuorelle vahvan suojan päihteidenkäytölle altistavia tekijöitä vastaan.

___________________
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaamisessa 16.5.2022 teemana on nuorten päihdepalvelut ja niiden kehittäminen. Tilaisuus on webinaari.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu

soteuudistus.fi/tapahtumakalenteri