Hyppää sisältöön

Nyt jos koskaan on oikea aika uudistaa toimintakulttuuria

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2022 16.14
Kolumni
Johanna Bjerregård Madsen

On kulunut reilut viisi vuotta siitä, kun maakunnassamme otettiin yhteisiä askeleita kohti tulevaisuutta ja muodostettiin 14 kunnan sote-kuntayhtymä, Siun sote. Muutos kosketti myös liikelaitoksia: uusia tukipalvelua tuottavia julkisen omistuksen osakeyhtiöitä perustettiin. Meistä muodostui maakunnan suurin työnantaja, jossa työskentelee noin 8000 sote-alan ammattilaista ja tukipalvelua tuottavaa työntekijää, mukaan lukien pelastusala ja ympäristöterveydenhuolto.

Kuva: Johanna Bjerregård Madsen

Ihan aluksi on yhdistettävä lähes kahdenkymmenen eri organisaation toimintakulttuurit yhdeksi. Toimintakulttuurilla on merkitystä, koska se tukee tai estää tavoiteltua sote-integraatiota sekä muutosta tavoitteiden suuntaisesti. Kaikki toimijat kokivat vahvasti muutoksen kuormittavuuden. Organisaatiossa koettiin, että juuri nyt ei ollut voimavaroja edistää toimintakulttuuria, kuten johtamisen vahvistamista, henkilöstön osallisuuden tai vaikutusmahdollisuuksien uudistamista tai käydä aikaa vieviä arvokeskusteluja. 

Alkuajat koettiinkin enemmän selviytymistaisteluna: kokemus oli lähinnä hengissä pysymisestä, päälle kaatuvista asioista ja tulipalojen sammuttelusta. Keskiössä oli asiakas- tai potilashoidon sekä lakisääteisten palveluiden turvaaminen. Ensimmäiset vuodet menivät kuin sumussa ja matkalla oli monenlaista turbulenssia ja ilmakuoppaa. 
 

Monta kokemusta rikkaampana kohti uutta
 

Jos tilannetta arvioi nyt sote-henkilöstön kuormituksen tai toimintaympäristön muutosten (esim. Covid-19) näkökulmasta, vieläkään ei olisi oikea aika. Olemme kuitenkin kokemuksia ja päätöksiä viisaampia. Nyt on oikea aika löytää yhteinen ymmärrys siitä, miten edistämme hyvinvointialueelle siirtymistä siten, että johtaminen ja toimintakulttuuri uudistuvat. 

Juuri nyt tulemme määrittelemään, mitä on hyvä ihmisten johtaminen ja lisäämme työntekijöiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Nyt on aika sopia, millainen työntekijöiden ja työnantajaedustajien toiminta vahvistaa luottamusta ja edistää osallisuutta tulevalla hyvinvointialueella. On myös aika muuttaa toimintakulttuuria siten, että se edistää hyvinvointialueen toimintaa, strategian toteutumista ja tukee hyvinvointialueen ja meidän kaikkien mahdollisuuksia onnistua.

Lopuksi todettakoon, että toimintakulttuurin muutoksen johtaminen on osa jokaisen työntekijän, johtajan ja toimijan päivittäistä työtä. Muutosta voi suunnitella ja johtaa tavoitteellisesti oikeaan suuntaan jo ennen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Ei kannata kompastua siihen, että ei ole aikaa, voimavaroja tai resursseja. Juuri nyt on toimintakulttuuria uudistavien tekojen aika, sillä parempaa hetkeä ei koskaan tule.

Johanna Bjerregård Madsen
Henkilöstöjohtaja
Siun sote