Hyppää sisältöön

Opiskeluhuollon supermarket voi olla kohta täällä!

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2021 7.46
Marke Hietanen-Peltola

Joidenkin asioiden kypsymiseen menee paljon aikaa. Sote-uudistus on yksi niistä. Mutta kärsivällisyys on kannattanut, sillä juuri nyt ollaan niiden mahdollisuuksien ääressä, joita olen vuonna 2016 maalaillut blogissani ”Opiskeluhuolto tarvitsee oman pikku-sotensa”.

Siis blogitkaan eivät ole kertakäyttöisiä vaan käytän uudestaan tuolloisen tekstini pienin termi- ja aikamuotokorjauksin tähän kolumniin, edelleen täysin ajankohtaisena. Etenkin juuri nyt, kun hyvinvointialueet järjestäytyvät ja miettivät organisaatiorakenteitaan ja toimintaansa. Ehkä tämä ei ole ekoteko, mutta olkaa hyvät – kierrätetty blogi 5 vuoden takaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tavoitteena ovat tasavertaiset, helposti saatavilla olevat ja asiakkaan tarpeita vastaavat integroidut palvelukokonaisuudet. Samat tavoitteet ovat tärkeitä myös lasten ja nuorten peruspalveluissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Siksi opiskeluhuolto tarvitsee oman ”pikku-sotensa”. Nyt kunnissa eri hallinnonaloilla järjestetyt opiskeluhuoltopalvelut ovat kokonaisuudessaan siirtymässä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle, ja on tärkeää sovittaa palvelut yhteen.

Eri tilaisuuksissa on kuultu nuorten palautteita kouluilla tarjottavista opiskeluhuoltopalveluista eli kouluterveydenhuollosta sekä kuraattorin ja psykologin palveluista. Nuorten palaute on suoraa ja selkeää.

Nuoret näkevät opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöiden piiloutuvan titteleidensä taakse ja määrittävän tarkasti, mitä tekevät ja hoitavat. Vastuuta ja asioita siirretään toiselta toisille, työntekijät ovat vaikeasti tavoitettavia ja odottelu ovien takana käytävällä leimaa avun tarvitsijan.

Oppilaat kertovat samoista epäkohdista, jotka ovat tuttuja muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa: palveluita on vaikea saada, ne ovat pirstoutuneet ja luukulta ohjataan toiselle.

Tiimi auttaa

Sote-uudistus on loistava mahdollisuus ratkaista nuorten esiintuomia epäkohtia. Tällä hetkellä kukin palvelu pyörittää koululla ’omaa kioskiaan’: kouluterveydenhuolto yhtä, kuraattori toista ja psykologi kolmatta. Yhteisestä terveen ja hyvinvoivan oppilaan tavoitteesta huolimatta kioskeilla on omat osin salatut kanta-asiakkaansa, oma kirjanpitonsa, omat muista riippumattomat aukioloaikansa, osin päällekkäiset palvelut ja oma markkinointi.

Miten oppilas voisi löytää oikealle luukulle, jos mieliala on matala? Yksi kioski tarjoaa apua psyykkisiin ongelmiin ja masennukseen, toinen mielialaan ja itsetuntemukseen ja kolmas sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen.

Hyvinvointialueen järjestämät opiskeluhuoltopalvelut antavat mahdollisuuden tarjota palveluja yhtenä kokonaisuutena. Opiskeluhuollon lääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi voisivat toimia yhtenä monialaisena tiiminä ja palvelut tarjottaisiin yhdeltä luukulta. Tiimityössä se, joka ensimmäisenä kohtaa oppilaan huolen tai ongelman, ryhtyisi viemään asiaa eteenpäin tiiviissä yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa.

Jokaisella ammattilaisella on tiimissä oma osaamisalueensa. Kaikki oppilaat eivät tarvitse koko tiimin asiantuntemusta. Tiimityö on kuitenkin tärkeää psykososiaalisissa ja psyykkisissä pulmissa, joihin lapset ja nuoret nykyisin tavallisimmin tarvitsevat apua. Yhteisesti johdettu kokonaisuus voisi kenties joskus tulevaisuudessa ottaa käyttöön yhteiset, työtä sujuvoittavat potilas- ja asiakasasiakirjat. Näinhän on jo lasten- tai nuorisopsykiatrian monialaisissa tiimeissä.

Walk in! 

   Koulussa yhdestä paikasta tavoitettava monialainen tiimi voisi toimia kuten nuorten Walk in -poliklinikat. Terveystarkastusten, seurantakäyntien, oppimis-, mielenterveys- ja kaveripulmien ym. selvittelyn lisäksi voitaisiin hoitaa seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn liittyviä asioita sekä tarjota perustason sairaanhoitoa. Sinne olisi myös helppo tuoda erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden tukea ja konsultaatioita.

Toimintaa voitaisiin säännöllisesti arvioida ja kehittää yhdessä lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. Monen nuoren kaipaamat kesäajan palvelut olisi mahdollista järjestää eri koulujen toimipisteissä lomia vuorottelemalla.

Hyvinvointialue järjestäjänä

Opiskeluhuoltopalvelujen tärkeä työtehtävä on yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kouluissa ja oppilaitoksissa. Kokemus on osoittanut tämän onnistuvan hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollossa järjestetyissä kuraattori- ja psykologipalveluissa, esimerkiksi sopimalla työajasta tietty osuus yhteisölliseen työhön.  Miksei yhteisöllinen työ siis sujuisi hyvinvointialueenkin järjestämissä palveluissa?

Myös lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaisiin, luottamuksellisiin ja tasa-arvoisiin palveluihin. Hyvinvointialue sopii hyvin järjestämään integroidun, lasten ja nuorten tarpeet huomioivan opiskeluhuollon palvelukokonaisuuden heidän omassa kehitysympäristössään.

Lopetetaan siis erillisten kioskien pito opiskeluhuollon palveluissa – perustetaan yhteinen supermarket!

Hyvää kannattaa odottaa, ehkä sittenkin pääsemme opiskeluhuollon supermarketin avajaisiin vuonna 2023.

Marke Hietanen-Peltola
ylilääkäri, THL

____________

Marke Hietanen-Peltola on yksi puhujista lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen verkostopäivässä 22.11.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu