Hyppää sisältöön

Opiskeluhuoltopalvelujen ammattilainen, löysithän jo asiakkaan silmälasit?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2022 8.34
Kolumni
Kolumnistit Johanna Jahnukainen ja Marke Hietanen-Peltola

Onnittelut, jos löysit asiakkaan, oppilaan, opiskelijan tai perheen silmälasit kesken hyvinvointialueesi opiskeluhuoltopalvelujen järjestäytymistä.

Mitähän niillä näet?
•    Näetkö organisaatiokaavioita ja hallintorakenteita? 
•    Vai näetkö asiakaslähtöisiä palveluja? 
•    Näetkö opiskeluhuoltopalveluissa luukkuja kuten joulukalenterissa vai yhden kokonaisuuden?

Asiakas haluaisi nähdä helposti saavutettavia palveluja, joissa eri ammattilaiset yhdessä edistävät hänen hyvinvointiaan, selvittelevät ongelmia ja järjestävät tukea ja hoitoa tarvittaessa. Saatko tarkennettua lasisi tähän näkymään? 

Huurtuivatko lasit organisaation rakentamisen höyryissä? 

Opiskeluhuoltopalvelujen organisoituminen hyvinvointialueella sisälsi toivottavasti myös hallinnollisten rakenteiden ennakkoluulotonta tarkastelua. Muutos on tässäkin tilanteessa mahdollisuus. Tulihan nyt purettua turhat hallinnolliset siilot ja luotua rakenteet siten, että palvelujen integraatio on entistä sujuvampaa. Näin on hyvä asiakkaan palvelukokonaisuuden näkökulmasta. 

Tällaista rohkeaa palveluintegraatiota on toteutettu esimerkiksi Espoon opiskeluhuoltopalvelujen Elämä edessä -toimintamallissa. Siinä tarjotaan nuorelle heti ensilinjassa moniammatillista apua verkostomaisella työotteella. 

Ethän näe opiskeluhuoltoa kaksoiskuvana? 

Opiskeluhuolto on laaja kokonaisuus, jota jatkossa toteutetaan hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjän yhteisenä työnä. Onneksi opiskeluhuoltopalvelujen hyvä yhteistyö opetushenkilöstön sekä koulujen ja oppilaitosten muun henkilöstön kanssa ei ole ennenkään ollut kiinni hallintokunnasta tai palkan maksajasta. Tästä on koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa vuosikymmenien kokemus. 

Aina kannattaa kuitenkin miettiä, miten yhteistyötä voisi edelleen tiivistää, etenkin, jos siinä on ollut puutteita. Opettajien ja opiskeluhuoltopalveluiden paikallisia yhteistyörakenteita on hyvä vahvistaa.  

Näkyvätkö palvelut erillisinä pisteinä vai tarkkarajaisena yhtenä kokonaisuutena? 

Lainsäädäntö ja paikalliset olosuhteet määrittelevät jatkossakin opiskeluhuoltopalvelun ammattilaisten työkenttää ja tehtäviä. Asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden tulee olla johtotähtenä opiskeluhuoltopalveluissa. 

Hyvinvointialueella työn voisi aloittaa opiskeluhuoltopalvelujen yhteisen palvelulupauksen laatimisesta sen sijaan, että jokainen ammattiryhmä määrittelee itse omat tehtävänsä.  Sen jälkeen voi pohtia, miten yhteiset tehtävät jaetaan ja täsmentää ammattiryhmäkohtainen työnjako.  Näin ulkopuolelle ei myöskään jää tehtäviä, joita ei hoida kukaan ja jotka eivät kuulu kenellekään. 

Pyyhipä lasit, näetkö nyt kirkkaammin? 

Oletko jo miettinyt, mitä sinä aiot tehdä opiskeluhuoltopalvelujen yhteistyön eteen? Kuinka sinä voit vahvistaa opiskeluhuoltopalvelujen tiimityötä ja vähentää jokaisen palvelun yksityisyrittäjyyttä? 

Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta OPA 2022 -tulosten mukaan kaikki opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset nimesivät toinen toisensa tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi. Hyvä niin, mutta toimintatapoja ja yhteisiä toimintamalleja kannattaa vielä vahvistaa ja kehittää yhteistyötä systemaattisemmaksi. 

Opiskeluhuoltopalvelujen toimimista ja näkymistä yhtenä tiiminä voi vahvistaa esimerkiksi esittäytymällä yhdessä oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja opettajille lukuvuoden alussa ja kertomalla ”Ota yhteyttä kehen tahansa meistä, niin mietitään kuka voi sinua parhaiten auttaa”. 

Ei siis enää yritetä opettaa, kenelle ammattilaiselle missäkin pulmassa tulee hakeutua. Siitä oppilaan tai opiskelijan on luontevaa jatkaa asiointia yhden tai useamman ammattilaisen kanssa. Yhteinen pohdiskelu nopeuttaa pulmien selvittelyä ja tuen saamista. 

Hyvä, kun löysit asiakkaan silmälasit ja käytit niitä. Ihan kohta on aika ojentaa ne oppilaalle tai opiskelijalle ja antaa hänen katsoa ”hienoa maisemaa” sekä toivottaa tervetulleeksi opiskeluhuoltopalveluihin. 

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL 
Johanna Jahnukainen, kehittämispäällikkö, THL 

Ajankohtaista sote-uudistus