Hyppää sisältöön

Osallisuus on yksinkertaista – lasten ja nuorten ääni kuulumaan sote-uudistuksessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2022 14.15
Kolumni
Kaksi tyttöä metsäpolulla

Osallisuuden edistäminen on keskeinen toiminnan lähtökohta sote-uudistuksessa. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan iästään ja muista taustalähtökohdistaan riippumatta.

Aluevaltuuston tehtävänä on huolehtia monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää muun muassa järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja, selvittämällä asukkaiden ja palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa, valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun sekä tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen on tärkeää, koska se rakentaa osaltaan entistä vahvempaa tasa-arvoista, yhdenvertaista ja demokraattista yhteiskuntaa. Paikallisella ja alueellisella tasolla tämä on erityisen tärkeää – kontakti- ja kokemuspinta on tällöin lasten ja nuorten elämää lähellä. 

Lasten ja nuorten kohdalla osallisuuden huomioiminen vaatii ikätasoista lähestymistä, mutta se ei missään nimessä ole vaikeaa. Lapsille ja nuorille tarvitsee heidän ikätasonsa mukaisesti taustoittaa asiaa, mistä heitä halutaan kuulla. Asioita voi aina käsitellä yksinkertaisemmin ja selkeämmin. Turhan koukeroisesta virkamieskielestä kannattaa luopua. Tällaisesta asioiden selkeyttämisestä on etua kaikille hyvinvointialueen asukkaille, ei vain lapsille ja nuorille. Kun toimitaan ihminen ihmiselle, ei osallisuustoimissa voida mennä vikaan. Mokatakin saa, niistähän voidaan vain oppia. Sen me tiedämme varmaksi, että nuoret ovat motivoituneita toimijoita, heiltä täytyy vain uskaltaa kysyä!

Kohdataan, kuunnellaan ja annetaan tilaa toimia

Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen keinoja on olemassa ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Digiraati on nuorten kuulemiseen ja vuoropuheluun suunnattu oikeusministeriön ylläpitämä uusi verkkopalvelu. Digitaalisena ja anonyymina osallistumiskanavana Digiraati sopii monenlaisille nuorille, ja sitä onkin jo pilotoitu esimerkiksi Pohjois-Savon ja Kainuun hyvinvointialueilla.

Toinen uusi ja innostava menetelmä on Nuorten Suomen luoma ja Keski-Suomen hyvinvointialueella kokeiltu Hyvinvointia!-peli. Mobiilisovelluksella toimivassa Hyvinvointia! -pelissä nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan kuntien, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden hyvinvointityön tueksi. Lisäksi nuoret saavat tietoa hyvinvoinnin eri näkökulmista ja palveluista. 

Kannustamme hyvinvointialueita aktiivisesti kokeilemaan erilaisia osallisuuden muotoja, menetelmiä ja malleja, ja keksimään uusia. Tärkeintä ei ole, että muodollisesti tehdään asiat oikein vaan se, että lapsia ja nuoria kohdataan, kuunnellaan ja annetaan tilaa toimia: mahdollistetaan turvallinen tila, arvostetaan kaikenlaisia näkemyksiä ja kerrotaan alusta alkaen, mihin keskustelut johtavat. Osallisuustyötä kannattaa tehdä yhdessä. Verkostoitumalla ja yhdyspintatyön kautta löytyy jokaiselta alueelta osaavia toimijoita, joiden kanssa osallisuutta voi toteuttaa yhteistyössä. Yhteistyötä voi rakentaa esimerkiksi kuntien nuorisotoimien, kuntien ohjaus- ja palveluverkostojen ja paikallisesti toimivien nuorisoalan järjestöjen kanssa. 

Hyvinvointialueilla on mahdollista saada tukea lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa lasten ja nuorten osallisuuden toimijoita ja ne mielellään ovat mukana uudistuksen toimeenpanossa. Tukea tarjoavat muun muassa: 

Edelleen osallisuustoimiin voi saada tukea seuraavilta tahoilta: 

Kokeillaan ja tehdään yhdessä!

Marja N. Pulkkinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö