Hyppää sisältöön

Palapelin kokoaminen on aloitettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2021 11.13
Kolumni

Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on aloitettu. Valmistelussa on paljon yhteyksiä palapelin kokoamiseen. Pieniä ja isoja palasia on paljon, ja ne pitäisi kaikki saada mahtumaan mukaan ja toimimaan yhteen. Vaikka tavoitekuva on selkeä, haasteena on, että lopullista palojen määrää ja muotoa emme vielä tiedä. Jostain on kuitenkin aloitettava.

Jokainen, joka on koonnut palapeliä tietää, että kulmapalojen löytäminen on yksi avain ratkaisuun. Yksi keskeinen kulmapala alkaakin hahmottua, eli toimeenpanon valmistelun organisointi. Hahmotelma tästä on kuvattu oheisessa kuviossa.

Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-rakenneuudistuksen toteuttamista ja samalla myös toimeenpanon valmistelua. Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Näiden ryhmien alla toimivat uudistuksen toimeenpanon kannalta kaksi hyvin oleellista ryhmä, eli toimeenpanon koordinaatioryhmä sekä alueellisen valmistelun jaosto. 

Toimeenpanon koordinaatioryhmän muodostavat ministeriöiden toimeenpanosta vastaavat tahot. Koordinaatioryhmä huolehtii toimeenpanon valmistelusta ja aikanaan toimeenpanon koordinoinnista ministeriöiden osalta sekä vastaa ministeriöiden toimeenpanon tuen ja alueellisen valmistelun yhteensovittamisesta. Ryhmä valmistelee myös sote-johtoryhmälle tuotavia ehdotuksia toimeenpanosta.

Aluelähtöinen rakentaminen on oleellinen osa

Alueellisen valmistelun jaosto mahdollistaa alueellisten toimijoiden laajemman osallistumisen uudistuksen valmisteluun ja aikanaan myös toimeenpanoon. Jaoston alaisuudessa toimii viisi valmisteluryhmää, joiden merkitys uudistuksen toimeenpanon valmistelussa ja aikanaan toimeenpanossa on suuri. Näissä ryhmissä itseasiassa aika pitkälti kootaan toimeenpanon palapeliä, tiiviissä yhteistyössä alueiden (ja myös kuntien) sekä ministeriöiden kesken. 

Valmisteluryhmien tehtävä onkin huolehtia alueellisen valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä ja tukemisesta. Kukin ryhmä vastaa osaltaan teemansa asioiden valmistelusta ja yhteydestä alueiden toimeenpanon tiekarttaan. Tehtävänä on myös tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita sekä ylipäätään jakaa hyviä käytäntöjä. Lisäksi valmisteluryhmien kautta kerätään tietoa alueellisen tilannekuvan muodostamiseksi ja toimeenpanon etenemisen arvioimiseksi sekä toimeenpanoon liittyvien riskien ennakoimiseksi. Valmisteluryhmät toimivat verkostomaisesti ja niihin on kutsuttu mukaan kansallisten edustajien lisäksi edustajat jokaiselta muodostuvalta hyvinvointialueelta. Työ kestää vähintään vuoden 2023 asti ja osallistumisen motiivina on ryhmästä saatava hyöty omalle toiminnalle.

Valmisteluryhmien lisäksi toimeenpanon valmistelua ja aikanaan myös toimeenpanoa autetaan ja tuetaan kansallisten kehittämishankkeiden kautta. Näitä ovat mm. rakenneuudistuhankkeet, Tulevaisuuden sosiaali - ja terveyskeskushankkeet sekä Toivo-ohjelma. Palapelin kokoamisessa hyödynnetään myös muita verkostoja, jo olemassa olevia, että mahdollisesti uusia perustettavia.

Lisärakentajat

Palapelin rakentaminen vaatii myös laajalti resursseja, niin alueilla kuin myös ministeriöissä. Lisäksi on kilpailutuksen kautta hankittu tuoretta pelisilmää. Vuoden 2020 lopulla käydyn konsulttituen kilpailutuksen voitti Nordic Healthcar Group (NHG). NHG on mukana kokoamassa palapeliä toimeenpanon valmistelun ja aikanaan myös toimeenpanon osalta. Alueiden erilaisuus ja eritahtisuus etenemisessä edellyttävät myös kohdennettua sparraustukea hyvinvointialueiden käyttöön, jotta varmistetaan myös alueellisten palapelin palasten loksahtaminen paikoilleen. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että NHG on mukana valmisteluryhmien työskentelyssä ja myöhemmin uudistuksen edetessä toimeenpanon tukena alueille.

Vaikka tiettyjä epävarmuuksia ilmassa onkin, niin se tiedetään, että palapelin tulisi olla kokonaisuudessaan valmis 1.1.2023.

Antti Kuopila
erityisasiantuntija, STM

Katso myös kolumni: 
Katse kohti hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden suunnittelua