Hyppää sisältöön

Pelastustoimen yhdyspinnat hyvinvointialueella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2021 13.32
Kolumni

Kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan toimivuus on oleellisen tärkeää hyvinvointialueiden tehtävien järjestämisessä. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jonka toimivuuteen vaikuttaa yhdessä tekeminen.

Yhdyspintoja voidaan tarkastella eri näkökulmista, kuten johtamisen, hallinnon, palveluiden tai asukkaan silmin. Eri tasoilla tarvitaan hieman erilaista valmistelua ja käytännön toteutusta. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on palvelun toimivuus ja jatkuvuus muutosajankohdan yli ilman häiriöitä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden suhde onkin eräs tärkeimmistä kysymyksistä uudistuksen onnistumisen kannalta. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat rinnakkaisia toimijoita, joiden tulee tehdä tehtävissään tiivistä yhteistyötä ja toimia samansuuntaisesti. Kuntien tehtävät ovat merkityksellisiä pelastustoimen toiminnan kannalta ja mikäli näiden hoito ei ole kunnossa, hyvinvointialueiden on vaikea selviytyä palvelutehtävistään.

Toimivat yhteistyörakenteet

Kuntien ja muiden toimijoiden vastuulla on uusien hyvinvointialueiden käynnistämisvaiheessa se, että asukkaiden ja palvelujen tarvitsijoiden näkökulmasta luodaan toimivia yhdyspintoja ja yhteistyörakenteita.

Keskeisiä yhdyspinnoilla tapahtuvia tehtäviä syntyy pelastustoimessa mm. rakentamisessa ja kaavoituksessa. Konkreettisina toimintoina voisi mainita rakennusvalvonnan ja väestönsuojien lausuntoihin liittyvät asiat. Asiakkaan tai asukkaan näkökulmasta on tärkeintä, että hän saa parhaimman mahdollisen palvelun.

Pelastustoimessa yhdyspintoja muodostavat nyt ja tulevaisuudessa:

  • hyvinvointialue ja kunnat
  • hyvinvointialue ja palveluntuottajat, esim. vesihuolto- ja nuohouspalvelujen tuottajat
  • alueelliset toimijat ja järjestöt erityisesti sopimuspalokunnat, meri- ja järvipelastusseurat, SPR jne.

Yhteistoimintavelvoite ja sopimuksenvarainen yhteistoiminta

Yhteistoimintavelvoitteita on lainsäädännössä esimerkiksi sammutusvesisuunnittelussa, pelastustoiminnan suunnittelussa ja yhteistoiminnassa onnettomuustilanteissa, virka-avun antamisessa, väestönsuojeluun varautumisessa, väestönsuojarakentamista koskevassa päätöksenteossa ja rakennusten turvallisuusvaatimusten määrittämisessä.
Sopimuksenvaraista yhteistoimintaa on lisäksi varautumisessa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin eli valmiussuunnittelussa. Tilanne muuttuu nykyisestä siten, että yhteistoiminnan ja palvelun tulee olla yhdenvertaista kaikkien kuntien kanssa, kun nykyisin palvelun sisältö ja laajuus on voinut poiketa suurestikin alueen kuntien kesken.

Kumppanuusverkosto ja hyvät käytännöt

Pelastustoimessa on kuntaliiton sateenvarjon alla toiminut jo vuosia pelastustoimen kumppanuusverkosto, jonka kautta on hyvä kerätä nykyisiä hyviä käytäntöjä yhdyspintatyöstä eri toimialojen kesken. Tavoitteena on, että kumppanuusverkosto pystyisi määrittelemään kuntien ja hyvinvointialueiden väliset yhdyspinnat ja esittämään nykyisten hyvin toimivien esimerkkien avulla mallin toiminnan järjestämiseen hyvinvointialueen käyttöön.  Sote- ja pelastustoimen uudistuksen yhdyspinnat valmisteluryhmä tukee toimeenpanoa. Ryhmässä on laaja viranomaisten edustus alueilta ja keskushallinnosta. Lisäksi ryhmässä on järjestöjen edustus.

Pelastusneuvos Janne Koivukoski