Hyppää sisältöön

Anu Muuri ja Anu Niemi (THL):
Peruspalvelujen kehittämisen aika on juuri nyt

23.4.2020 9.44
Kolumni

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa STM vastaa ohjelman kansallisesta ohjauksesta sekä sen toteutusta tukevasta valtionavustuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastaa ohjelman toimeenpanon tuesta. THL tarjoaa asiantuntija-apua hankkeiden toteutuksesta vastaaville toimijoille eri alueilla.

Alueellista tukea tarjoavat jokaiselle erityisvastuualueelle ohjelman ajaksi sijoittuvat viisi aluekoordinaattoriamme, jotka työskentelevät yhdessä alueiden hankkeiden kanssa. Aluekoordinaattorit ikään kuin tutkailevat ja sparrailevat lintuperspektiivistä palvelujen kehittämistä ja ajattelevat ääneen alueen asukkaiden palvelutarpeita.

Työkaluja ja tukea hankkeiden työhön

Olemme halunneet varmistaa, että THL:n asiantuntijuus on alueiden käytössä koko ohjelman ajan. Toimeenpanon tukea koordinoi hanketoimisto, jonka erityisosaamista on kansallinen kehittämistyö muun muassa tiedonhallinnan, muutosjohtamisen, sosiaalihuollon kehittämisen, sidosryhmätyön ja viestinnän saralla. Lasten ja perheiden muutosohjelman jatkumo ja liittymäpinnan varmistaminen osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa on myös varmistettu.

Konkreettisia THL:n tuen muotoja ovat erilaiset verkostopäivät, työpajat ja tilaisuudet, joissa THL:n asiantuntijat antavat asiantuntemustaan alueiden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseen sekä osallistuvat yhteiseen ideointiin ja työskentelyyn. THL tarjoaa myös työkaluja ja vinkkejä hanke- ja kansalaisviestintään. 

Julkaisemme parin viikon välein ohjelman toimeenpanon tuesta kiinnostuneille sähköisen ajankohtaistiedotteen, johon liitämme muun muassa ohjelman toteutusta tukevaa tutkimustietoa ja vinkkejä tulossa olevista tilaisuuksista.

Innokylä on tärkeä osa toimeenpanon tukea. Uudistunut verkkoalusta innokyla.fi toimii hankkeiden kehittämistyön hyvien toimintamallien julkisena levittämisen ja parastelun alustana. Suunnitelmissa on muun muassa työpajoja muutosjohtamisen tueksi. Kannattaa tutustua ihkauuteen Innokylään ja ottaa se aktiiviseen käyttöön.

Tuemme hankkeita neljä kertaa vuodessa verkostopäivillä, joiden sisältöjen suunnittelu on toimijoilta saatujen tarpeiden pohjalta jo hyvässä vauhdissa. Verkostopäivästä saa tukea esimerkiksi hankkeiden arviointiin, sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation kehittämistyöhön sekä osallisuuden ja toimintakulttuurin muutosta tukevaan toimintaan.

Maaperä on hyvä uuden luomiselle

Peruspalveluiden työntekijät ja esimiehet ovat itse tunnistaneet peruspalveluiden systemaattisen sisällöllisen kehittämisen ja uudistamisen tarpeen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on otettu innostuneesti vastaan alkuhankaluuksien jälkeen – viesti kentältä on ollut, että tässä on tekemisen meininki!

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen integraation merkityksen ymmärrys on viime vuosina kasvanut ja tämä on hyvä maaperä uuden luomiselle. Me THL:ssä teemme kaikkemme tukeaksemme palvelujärjestelmämme toimivuuden kannalta sote-palvelujärjestelmän ydintä eli peruspalvelujen etulinjaa, jonka kehittämisen aika on juuri nyt.

ylilääkäri Anu Niemi ja johtava sosiaalihuollon asiantuntija Anu Muuri
THL hankejohtajat
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
Järjestelmät-osasto, THL