Hyppää sisältöön

Rakenteellinen sosiaalityö tekee näkymättömästä näkyvää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2021 9.03
Mies eristäytyneen sateenvarjon alle.

Yhteiskunnassa on sosiaalisia ongelmia, kuten työttömyyttä ja köyhyyttä, joista kertyy tietoa tilastoihin, raportteihin ja tutkimuksiin. Ongelmista keskustellaan ja niitä puidaan näkyvästi eri foorumeilla. Kuitenkin näitä ongelmia omassa elämässään kantavat ihmiset voivat kokemuksineen ja ajatuksineen tuntea olevansa näkymättömiä ja ohitettuja. 

Rakenteellinen sosiaalityö tuottaa vaikuttavaa tietoa asiakaspinnasta

Sosiaalialan työntekijät tapaavat päivittäin asiakkaita, joilla on vaikea elämäntilanne. Vaikeudet voivat johtua monista syistä, esimerkiksi kohtuuttomista vastoinkäymisistä tai yhteiskunnallisista epäkohdista. Joskus palvelujärjestelmä ei toimi siten kuin sen pitäisi:

  • jonot palveluihin ovat liian pitkät
  • palveluihin pääsyä rajoitetaan erilaisin kriteerein ja kelpoisuusehdoin
  • tarjotaan palvelua, joka ei vastaa tarvetta
  • tarvetta ei tunnisteta tai tunnusteta.

Sosiaalihuoltoon kertyy siten jatkuvasti tärkeää tietoa ja ymmärrystä asiakkaiden tilanteista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä. Kun tätä tietoa ja ymmärrystä hyödynnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, on kyse rakenteellisesta sosiaalityöstä. 

Laissa säädetään sosiaalihuollon velvoitteesta tuottaa tietoa ja vaikuttaa 

Sosiaalihuoltolain mukaisesti toteutetussa rakenteellisessa sosiaalityössä on karkeasti jaotellen kolme vaihetta. Ensin kerätään havaintoja ja kokemuksia asiakastyön pinnasta muun muassa asiakkailta, asukkailta ja yhteistyökumppaneilta. Tämän jälkeen havainnoista ja kokemuksista muodostetaan tietoa, jonka tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakastietojärjestelmiä, tutkimuksia ja tilastoja. Kolmannessa vaiheessa muodostettu tieto välitetään järjestämisestä vastaaville tahoille, eri toimialoille ja kuntapäättäjille, jotta tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa ja epäkohtien korjaamisessa. 

Rakenteellisen sosiaalityön tiedon polutuksesta voidaan puhua silloin, kun palvelujärjestelmään on luotu vaiheittainen ja systemaattinen menettelytapa kuljettaa rakenteellisen sosiaalityön tuottamaa tietoa organisaation eri tasoille.

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään parhaillaan osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa. Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön toimintaedellytyksiä luomalla yhteinen ymmärrys siitä, mitä rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan ja miten sitä tehdään. Rakenteellisen sosiaalityön tuottama tieto halutaan liittää kiinteäksi osaksi tietorakenteita. Toisin sanoen, rakenteellisen sosiaalityön tiedon polutus tulevilla hyvinvointialueilla halutaan saada kuntoon. 

Kynnys rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen on syytä pitää matalana. Se on jäsennetyn tiedon tuottamista ja huolellisesti perusteltujen toimenpide-ehdotusten tekemistä mutta sen ohella myös arkista, päivittäistä oikeudenmukaisuustyötä ja toimintaa, jossa sosiaalialan ammattilaisten ja asiakkaiden oma osallisuus, läsnäolo ja ääni päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa ovat keskiössä. Olennaisin tieto – asiakkaiden kokemus – ei voi matkan varrella kadota.   

Eeva Liukko
erityisasiantuntija
THL

Materiaalia


Tutustu esimerkkeihin rakenteellisesta sosiaalityöstä 

  • thl.fi

Minna Kivipelto Rakenteellisen sosiaalityön katsaus 

  • thl.fi

Heidi Muurinen Rakenteellinen sosiaalityö ja tieto

  • soteuudistus.fi