Hyppää sisältöön

Rakenteet mahdollistaa – johtaminen ratkaisee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 9.53
Kolumni
Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä joulutunnelmissa

Vuodenvaihde ja hetki, jolloin sote- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, lähestyy. Tässä hetkessä on hyvä katsoa sekä innokkaana eteenpäin että kiitollisuudella taaksepäin. Olemme yhdessä alueiden ja useiden kansallisten toimijoiden kanssa tehneet vahvasti työtä turvallisen siirtymän puolesta. Perusta rupeaa olemaan jokaisella hyvinvointialueella sellaisessa kunnossa, että sille on hyvä rakentaa toimivaa ja asukkaitaan kuulevaa yhteisöä.

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmän teemoja ja puheenvuoroja

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmässä on käsitelty monipuolisesti erilaisia johtamiseen ja johtamisrakenteisiin liittyviä teemoja. Valmisteluryhmän toiminnan alkuvaiheessa keväällä 2021 keskiössä oli alueellisen toimeenpanon tiekartan sisältöjen laatiminen ja jatkokehittäminen, minkä jälkeen syksyllä 2021 valmisteluryhmässä käsiteltiin etenkin organisaatio- ja johtamisrakenteita.

Tämän lisäksi syksyllä 2021 keskusteltiin demokratiasta ja osallisuudesta, henkilöstöstä ja osaamisesta sekä kuultiin ABB:n talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotilan esitys fuusioiden johtamisesta. Keväällä 2022 teemat olivat monipuolisia ja keskustelua käytiin muun muassa tiedolla johtamisesta, toimintakulttuurin rakentumisesta ja viestinnästä sekä Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Jenni Airaksinen alusti yhdistävästä johtamisesta.

Syksyllä 2022 valmisteluryhmässä kantavana teemana oli johtamisen rakenteiden rakentuminen, minkä lisäksi kuultiin ja keskusteltiin muutosjohtamisesta, tietojohtamisen johtamisesta sekä henkilöstön saatavuudesta ja osaamistarpeista. Näiden mainittujen teemojen ja puheenvuorojen lisäksi valmisteluryhmän kokouksissa kuultiin muitakin johtamiseen ja osaamiseen liittyviä esityksiä ja puheenvuoroja, joiden pohjalta käytiin keskustelua.

Johtamisen rakenteista kohti johtamisen integraatiota

Kuluvan vuoden aikana hyvinvointialueet ovat määrätietoisesti muotoilleet alueiden ensimmäiset hallinnon ja johtamisen rakenteet. Hallintosääntöjen ja erilaisten muiden hallinnollisten ohjeiden ja toimintaperiaatteiden myötä on luotu edellytyksiä poliittisen päätöksenteon ja johtamisen sekä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvien vastuiden ja työnjaon määrittämiselle.

Rakennevalintojen ohella alueet ovat linjanneet niin arvoja, visiota kuin strategisia painopisteitäkin lähivuosille. Valmiudet ottaa vastaan uusi vuosi 2023 ovat verrattain vahvat, vaikka hallinnon ja johtamisen rakenteita ohjaavien työvälineiden osalta työtä riittää myös ensivuodelle.

Hyvinvointialueiden johtamisessa siirrytään ensi keväänä vaiheeseen, jossa hallinnon ja johtamisen rakenteellisten valintojen toimivuus testataan. Edessä voi olla rakenteiden arviointia ja hienosäätöä. Hyväksyttyjen hyvinvointialue- ja palvelustrategioiden toimeenpanon johtaminen etenee erilaisten tarkentavien teemaohjelmien ja -suunnitelmien avulla.

Valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon sujuvuuteen tulee kohdistumaan odotuksia, joiden hallinta noussee yhdeksi poliittisen johdon ja alueiden ammattijohdon välisen yhteistyösuhteen kysymykseksi. Johtamisen integrointi ja johtajuuden viisas työn- ja vastuunjako uuden identiteetin toimintaympäristössä vaatii oman huomionsa, mutta vuoden 2022 aikana kertynyt luottamuspääoma antaa hyvän pohjan ponnistaa eteenpäin.

Osaava henkilöstö turvaa asukkaiden palvelut

Hyvinvointialueiden henkilöstölle on kasvava tarve väestön lisääntyvien palvelutarpeiden vuoksi. Vuoden vaihteen muutoksessa halutaan pitää kiinni kaikista osaajista ja luoda työympäristöjä, joihin uudetkin tulijat ovat tervetulleita.

Hyvinvointialueet ovat kiinnittäneet huomiota muutosjohtamiseen ja -viestintään ja kansallisessa työskentelyssä näitä teemoja on tuettu kuukausittain. Osaajien pysyvyys alalla turvataan ennakoinnilla, hyvällä johtamisella ja tukemalla ammatillista kehittymistä. Uudistuvat työyhteisöt ja organisaatio luovat uutta kulttuuria, jonka kehittämisessä on myös johdolla merkittävä roolinsa. Työelämää kehitetäänkin parhaiten yhteistoiminnassa eli johdon ja henkilöstön yhteistyöllä.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmässä on keväästä 2021 asti työstetty hyvässä yhteistyössä alueiden kanssa hyvinvointialueiden johtamiseen sekä henkilöstön osaamiseen liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Haluamme sihteeristön puolesta kiittää kaikkia työssä mukana olleita sekä toivotamme oikein rauhaisaa joulua sekä menestyksekästä Uutta Vuotta!

Kiitos!

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmän sihteeristö