Hyppää sisältöön

Seikkailu kolmen hyvinvointialueen palvelujärjestelmässä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.8.2022 12.23
Kolumni
Kehittämispäällikkö Salla Sainio (vasemmalla) ja ylilääkäri Heli Mattila
Salla Sainio (vasemmalla) ja Heli Mattila

Kuusikymppinen Maarit seikkailee kolmen eri hyvinvointialueen palvelujärjestelmässä monen samanaikaisen tarpeen kanssa THL:n kansallisessa webinaarissa 13.9.22. Iltapäivän tavoitteena on lisätä meidän kaikkien asiakasymmärrystä konkreettisen esimerkin avulla.

Olemme käyneet useita hyviä keskusteluja asiakas- ja palveluohjauksen sekä palvelujen yhteensovittamisen kysymyksissä hyvinvointialueiden kanssa kohta kahden vuoden ajan. Niissä syntyi ajatus webinaarista, jossa kuvitteellisen asiakkaan eli Maaritin palvelutarve ratkaistaan kolmella eri alueella.
 
Yhteinen, monialainen asiakasprosessi tulevaisuuden sote-keskuksessa on usealla hyvinvointialueella kuvattu visiokuvana, mutta matka kohti käytäntöä koetaan usein kiviseksi. Usein kuulemamme kysymys kuuluu oli, mitä muualla tehdään? Webinaari tarjoaa tilaisuuden kuulla konkreettisesti siitä kehittämistyöstä, jonka avulla hyvinvointialueet suuntaavat kohti omaa visiokuvaansa. 

Sote-uudistuksen tavoitteet asiakkaan näkökulmasta: tulla kohdatuksi ja kuulluksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävät potilaat ja asiakkaat arvostavat yhteensovitettuja palveluita. Tarve tulla kohdatuksi ja kuulluksi kokonaisena ihmisenä asuu meissä kaikissa. Palveluun pääsyn rinnalla jatkuvuus koetaan tärkeäksi, jottei tarvitsisi toistaa samoja asioita aina uudelle ihmiselle.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa korostuu myös yhä enemmän asiakkaan ja ammattilaisen tasavertainen toimijuus, asiakkaan ottaminen mukaan palveluidensa kehittämiseen sekä oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa suunnitteluun ja toteutukseen. 

Olemme siis siirtymässä sairauslähtöisyydestä kokonaisvaltaisempaan voimavaralähtöiseen ajatteluun, johon kuuluu asiakkaan aktiivinen osallistuminen, toimijuus ja sote-ammattilaisen valmentava työote. Tähän liittyy ymmärrys siitä, että sote-palvelut ovat vain osa väestön arjen hyvinvointia tuottavaa palapeliä.

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi on osa sote-ammattilaisen arkea 

Kun Maarit hakeutuu palvelujen piiriin, miten hänen tarpeeseensa vastataan? Vaihteleeko palvelu sen mukaan, minne hän osaa hakeutua tai missä on vapaita aikoja? Saako hän yhtä laadukasta palvelua riippumatta siitä, missä palvelupisteessä tai hyvinvointialueen kunnassa hän apua hakee? Toimivan asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin tehtävänä on varmistaa, että näin tapahtuu. 

Maaritilla on myös monenlaista palveluntarvetta, joten yksi prosessikaavio ei riitä ratkaisuksi. Todennäköisesti ei myöskään löydy sellaista multitalenttia ammattilaista, joka hallitsee koko sote-palvelujen kirjon. Tarvitsemme toimivan yhteistyörakenteen ja vuoropuhelua arjen ammattilaisten kesken. Ennen kuin tämä onnistuu, on määriteltävä yhteiset arvot, tavoitteet ja prosessit siten, että jokainen ammattilainen on niistä tietoinen. 

Maaritin palvelutarve todennäköisesti myös muuttuu tai vaihtelee matkan varrella eli palvelutarpeen arviointi on jatkuva prosessi osana sote-ammattilaisen työtä. 

Palvelujen integraatio vaatii keskustelua kaikilla tasoilla 

Mehän puhumme samoista asioista ihan eri termeillä... Tämän lauseen kuulimme monta kertaa alueilla. Yhteensovittaminen eli integraatio on läpileikkaava, monella eri tasolla työtä vaativa teema, jossa onnistuminen on sote-uudistuksen tavoitteeseen pääsemisen ytimessä. Usein keskustelu on aloitettu siitä, mitä eri termeillä tarkoitetaan ja mistä voisi löytyä yhteisen asiakkaan lisäksi yhteinen tavoite. 

Yhteensovittaminen tarkoittaa asiakkaan palvelun parempaa, mutta tasavertaista osuvuutta ilman, että hukataan vähenevää resurssia mihinkään turhaan. 

Integraatio rakentuu joka suuntaan

Integraatiolla on monta suuntaa: perustason sote-palvelujen sisällä, perustason ja erikoistason sote-palvelujen välillä sekä sote-palvelujen ja muiden palvelujen välillä. Tärkeimmät yhteistyön suunnat määrittelee asiakkaan arki ja hänen tarpeensa mukaiset yhdyspinnat, jotka osaava ammattilainen tunnistaa. 

Käytännössä laki muodostaa raamit, mutta todellinen työ tehdään hyvinvointialueilla sisällön uudistamisessa. Onnistumista voidaan mitata myös sillä, kuinka hyvin johtajat löytävät yhteiset strategiset tavoitteet ja miten niitä käytännön arjessa toteutetaan - niin johtajien yhteisessä sanoituksessa kuin teoissakin. Tämä asia korostuu etenkin silloin, kun asiakkaan palvelukokonaisuus ulottuu samanaikaisesti usean toimialueen yli ja kokonaisprosessi vaatisi omistajan. Oman mausteensa kokonaisuuteen muodostavat hyvinvointialueiden uudet poliittiset hallintorakenteet ja linjajohtajien tulevat positiot. 

Tällä hetkellä maalit siis ovat kovin liikkuvia. Kun ei tiedä, mistä siilosta tai tuolista pitäisi eniten pitää kiinni, on parasta ajatella sitä, mikä pysyy eli yhteistä asiakasta ja hänen parastaan.  

Heli Mattila, ylilääkäri, THL
Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL

***************************

Maaritin päivä - miten asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen ja palvelujen yhteensovittaminen onnistuu tulevaisuuden sote-keskuksessa? Tiistaina 13.9.2022 klo 12.30–15.30

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu