Sote-uudistukseen liittyvän kansainvälisen sopimuksen soveltamiseen liittyvä virhe on korjattu ja uudelleen hyväksytty

15.7.2021 14.23
Tiedote

Sote-uudistuksen liittyvän Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan liittyvän ilmoituksen virhe on korjattu 15.7.2021 valtioneuvoston istunnossa ja Tasavallan presidentti on samana päivänä istunnossa hyväksynyt muutoksen.

Tasavallan Presidentti päätti 29.6.2021 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta. Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan teksti ei vastannut kirjoitusasultaan eduskunnan hyväksymää ilmoitusta. Virhe korjattiin valtioneuvoston istunnossa 15.7.2021, jonka jälkeen Tasavallan presidentti vahvisti päätöksen. 

Aiemmin listatekstissä avattiin ilmoituksen sisältö käänteisesti kuvaamalla, mitä peruskirjan artikloja ei sovelleta hyvinvointialueisiin. Rajaukset koskevat verotusoikeutta, yleistä toimialaa ja lainanotto-oikeutta.  Tekstissä esitettiin, ettei kuntien osalta peruskirjan soveltamiseen tehty muutoksia.

Nyt korjatun ilmoituksen mukaan Suomi antaa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen: 

”Peruskirjan ratifioinnin jälkeen tapahtuneiden hallintorakenteiden muutosten johdosta peruskirjaa sovelletaan Suomessa paikallishallintoon (”kunnat”). Kuntia suuremmilla itsehallintoalueilla (Manner-Suomen ”hyvinvointialueet”) peruskirjaa sovelletaan seuraavilta osin: 2 artikla, 3 artikla, 4 artiklan 1 ja 3-6 kappale, 5 artikla, 6 artikla, 7 artikla, 8 artikla, 9 artiklan 1, 2 ja 4–7 kappaleet, 10 artikla ja 11 artikla. Koska edellä mainitut hallintorakenteiden muutokset eivät koske Ahvenanmaan itsehallintoaluetta, sovelletaan peruskirjaa Ahvenanmaalla paikallishallintoon (”kunnat”).”

Lisätietoja :

15.7.2021 klo 14-17 ( tai sen jälkeen kun tiedote julkaistaan !)  Auli Valli-Lintu, p. 0295 163 463 [email protected]