Sote-uudistuksen hanketoimijoiden virtuaalinen kick off -päivä keräsi ennätysmäärän osallistujia

7.10.2020 8.52
Uutinen

Sote-uudistuksen hanketoimijoiden verkostopäivä 22.9. oli kick off -tilaisuus sekä sote-rakenneuudistuksen että Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden toimijoille. Tilaisuuden järjestivät STM ja THL yhdessä, ja se toteutettiin koronatilanteen vuoksi kokonaan virtuaalisesti.

”Päivämme tavoitteena oli tarjota hanketoimijoille mahdollisuus yhteiseen keskusteluun ja verkostoitumiseen. Alun perin varauduimme noin sataan osallistujaan, mutta osallistujia ilmoittautuikin tuplamäärä. Osallistujien määrä oli positiivinen yllätys ja antoi vahvan viestin siitä, että sote-uudistuksen alueelliset toimijat pitävät kanssakäymistä ja yhteisen kokonaiskuvan luomista tärkeänä”, kertoo päivän puheenjohtajana toiminut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankejohtaja Anu Niemi THL:stä. 

Ministeri Kiuru kannusti tervehdyspuheenvuorossaan ketterään kehittämiseen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru osallistui tilaisuuteen virtuaalitervehdyksellä omasta työhuoneestaan. 

Ministeri kertoi kiertäneensä ministerikollegoidensa kanssa yhtä vailla kaikissa maakunnissa sote-maakuntakierroksella elo-syyskuussa. Hän totesi saaneensa kierroksella hyvän käsityksen siitä, missä alueilla tällä hetkellä mennään ja missä vaiheessa käynnistymistään sote-uudistuksen hankkeet ovat eri puolilla Suomea.  

Ministeri korosti sitä, että hankkeiden kautta voidaan tehdä kehittämistyötä ja rakenteellisia muutoksia, vaikka varsinaista toimeenpanoa ei tehdä ennen kuin eduskunta on hyväksynyt lait. 

Lopuksi ministeri kannusti hankehenkilöstöä innovatiiviseen ja ketterään kehittämistyöhön, työn tulosten laajaan jakamiseen sekä reippaaseen vuorovaikutukseen. 

Virtuaalisissa työpajoissa tarkasteltiin kokonaisuutta eri puolilta

Suurin osa päivästä työskenneltiin eri teemojen ympärille rakennetuissa virtuaalitiimeissä. Teemat oli valittu kattamaan mahdollisimman laaja-alaisesti uudistuksen eri osa-alueet, ja osallistujat valitsivat sekä aamu- että iltapäivällä yhden neljästä vaihtoehdosta.

Aamupäivän työpajatarjottimella olivat tiedolla johtaminen, rakenneuudistuksen alueellinen valmistelu, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä asiakas- ja palveluohjaus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa.  

Lounastauon jälkeen työpajatyöskentely jatkui aiheilla digitaalisen kehittämisen toimeenpanon tuki, viestintä, sosiaalihuollon kehittämisohjelma sekä palvelujen saatavuus ja moniammatillinen tiimityöskentely tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Päivän saldon ja palautteiden perusteella tapahtumalle on tulossa jatkoa. 

”Maakunnissa ja alueilla hankekokonaisuuksien sisällöt on suunniteltu niin, että ne vastaavat kunkin alueen tarpeisiin. Sisällöissä on paljon yhtymäkohtia sekä eri alueiden välillä että Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen hankkeiden välillä. Kick off -päivässä saatiin käyntiin alueiden ja hankkeiden välinen tärkeä vuoropuhelu, jossa kehittämistyötä tehdään yhdessä, hyödyntäen toinen toistemme osaamista ja kokemuksia. Vastaavalle tapahtumalle on tarvetta jatkossakin”, toteaa erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara STM:stä. 

Työpajojen tulokset ovat Innokylässä

Osallistujilta tulleiden palautteiden mukaan päivä oli tarpeellinen. Ohjelma oli kuitenkin melko tiivistahtinen, joten aikaa yhteiselle keskustelulle jäi loppujen lopuksi hyvin vähän. Lisäksi työpajat muodostuivat osallistujamääriltään suuriksi, mikä rajoitti jonkin verran työskentelyä. 

Teknisiltä järjestelyiltään tilaisuus onnistui erinomaisesti. Teams-kokouksena pidetyt yhteiset osiot ja Howspace-alusta työpajojen työskentely-ympäristönä osoittautuivat toimiviksi ratkaisuiksi. 

Päivän työpajojen tulokset on koottu Innokylään.