Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen jory kokoustiedote 18.1.2021: valmistelua, valiokuntia ja lausuntokierroksia

21.1.2021 11.24

Puheenjohtaja Kari Hakari avasi kokouksen toteamalla, että kevään aikana sote-uudistuksen toimeenpanoa valmistellaan eduskuntakäsittelyn rinnalla.

Hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikataulusta todettiin, että ensimmäisinä valiokuntakäsittelyyn tulevat aluejaot ja hallinnon järjestäminen alueilla. Näillä näkymin käsittely alkaa helmikuun alussa ja aikaa valiokuntakäsittelyyn on varattu huhtikuun loppuun.

Osana eduskuntakäsittelyä on myös opiskeluhuollon kokonaisuuteen liittyvä HE-valmistelu. Opiskeluhuollosta säädetään useissa eri laeissa. Jotta valmistelu etenisi muun aikataulun mukaisesti, asian valmistelu on jaettu kolmeen vaiheeseen. Eduskuntakäsittelyyn kevään aikana on tarkoitus saada kokonaisuus, joka  pitää sisällään mm. kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistamisen opiskeluhuollon asioissa sekä opiskeluhuollon tietojen rekisterinpidon ja palvelujen ohjauksen selkeyttämisen  Osa opiskeluhuoltoon liittyvästä valmistelusta siirtynee sote-uudistuksen hyväksymispäätöksen jälkeen. Aiheen käsittely jatkuu sote-uudistuksen johtoryhmässä ja sote-ministerityöryhmässä asian etenemisen mukaisesti.

Osana eduskuntakäsittelyä on myös opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien sote-siirtoon liittyvä HE-valmistelu. Opiskeluhuollosta säädetään useissa eri laissa. Jotta valmistelu etenisi muun aikataulun mukaisesti, asiaa on valmisteltu kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen ja toinen saadaan eduskuntakäsittelyyn kevään aikana. Opiskeluhuollon niin sanottu toinen paketti pitää sisällään mm. kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistamisen opiskeluhuollon asioissa. Valmistelun kolmas vaihe siirtyy sote-uudistuksen hyväksymispäätöksen jälkeen. Vaiheistuksen käsittely jatkuu sote-uudistuksen johtoryhmässä ja sote-ministerityöryhmässä asian etenemisen mukaisesti.

SOTE100 – lakipaketin valmistelu on edennyt aikataulussaan ja esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle lausuntopalvelun kautta helmikuun alusta. Esitys pitää sisällään tekniset sote-uudistuksesta johtuvat muutokset ja lisäksi esityksessä on sisällöllinen täydennys koskien Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvää tietojohtamista. Lausuntokierroksen jälkeen paketti etenisi käännösten ja taiton kautta valtionneuvostokäsittelyyn huhtikuussa. Sote-uudistuksen johtoryhmä päätti paketin lausuntokierrokselle lähettämisestä edellä kuvatun aikataulun mukaisesti.

Sote-uudistuksen toimeenpanon tiekarttaa vuosille 2020-2023 käytiin myös kokouksessa läpi. Tiekartta on osa laajempaa laadittavaa sote-uudistuksen toimeenpanosuunnitelmaa, jossa näkyy sekä alueellinen että kansallinen valmistelu ja toimeenpanon organisointi. Tiekartta päivittyy jatkuvasti osana alueellista yhteistyötä.

Sote- sanasto on valmisteilla ja lähtee kommenttikierrokselle.  Sanastotyön tavoitteena on määritellä uudet käsitteet ja laatia suosituksia käytäntöön. Näin varmistetaan yhteisymmärrys käsitteiden sisällöstä  ja riittävän kuvaavista termeistä. Uudistamiseen liittyy keskeisesti vajaa viisikymmentä keskeistä käsitettä, joista on tehty määritelmä suomeksi, termisuositus ja täydentävät huomautukset sekä vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Kommentoivia tahoja ovat mm. ministeriöt, kotus, ruotsinkielenlautakunta, kuntaliitto ja THL. Sanastokeskus  viimeistelee sanaston kommenttien perusteella yhdessä valmisteluryhmän kanssa. Valmis sanasto kieliversioineen julkaistaan kevään 2021 aikana, kuitenkin aikaisintaan huhtikuussa.

Seuraava kokous pidetään 01.02.2021.

Kokoustiedote