Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen toimeenpanoon varautuminen etenee

29.3.2021 9.27
Uutinen

"Olemme optimistisia, että uudistuksen eduskuntakäsittely etenee suunnitellussa aikataulussa. Sote-uudistuksen valiokuntakäsittelyt jatkuvat näillä näkymin eduskunnassa huhtikuun puoliväliin. Sote100-lakipaketin lausuntoyhteenveto on valmistunut ja annetut kommentit huomioidaan hallituksen esityksen viimeistelyssä", kertoo alueellisen valmistelun jaoston 18.3. kokouksessa puheenjohtajana toiminut johtaja Taru Koivisto.

Eduskunnan hyväksyessä sote-uudistuksen lakipaketin siirrytään uudistuksessa heti toimeenpanon vaiheiseen, minkä vuoksi uudistuksen toimeenpanon valmisteluun liittyvien ryhmien työ on käynnistynyt.

Ohjaavat ministeriöt (STM, SM ja VM) valmistelevat parhaillaan myös kuluvan vuoden alueneuvotteluja ja alueilta onkin pyydetty näkemyksiä neuvottelujen painopisteistä.  

VM:ssä arvioidaan tulevaa rahoitusta

Valtiovarainministeriössä etenevät täytäntöönpanoon liittyvät virkavalmistelutehtävät. Esillä on mm.  tulevien hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon rahoituksen määräytyminen vuosina 21-22. Parhaillaan valmistellaan asetusta rahoitusperusteista. Asetus sisältäisi kriteerit hyväksyttävistä kustannuksista sekä rahoituksen jakoperusteet. Asetusluonnos on tulossa todennäköisesti pääsiäisen jälkeen lausunnolle alueille. Asetuksen pitää olla hyväksytty ennen hyvinvointialueiden perustamista.

Lisäksi valtiovarainministeriö on antamassa kevään aikana uusia laskelmia kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta.

Sote-uudistus ja valtiontalouden kehysvalmistelu ovat kytköksissä toisiinsa. Sote-uudistuksen arvioidut muutoskustannukset viedään JTS-suunnitelmaan valtiontalouden kehysvalmistelun yhteydessä. Muutoskustannuksiin sisältyy mm. hallinnon perustamiseen, ICT:hen ja palkkahallinnon harmonisointiin liittyviä kuluja. Kehysriihi ajoittuu huhtikuulle.

Pelastustoimen uudistuksen hankkeistamisessa on edetty

Pelastustoimen hallintouudistushanke on asetettu 1.3. lukien ja hankkeeseen kuuluvien ryhmien kokoon-panoa tarkistetaan parhaillaan. Alueellisen valmistelun yhteistyöverkosto on aloittanut toimintansa.

STM:n kanssa on käynnistetty selvitys, jossa selvitetään ensihoitoon liittyvää synergiaa. Pelastustoimen rahoitusta koskeva asetusluonnos on valmistunut ja toimitettu eduskunnalle valiokuntakäsittelyyn. 

Uudistuksen valmisteluryhmien työ on käynnistymisvaiheessa

Sote-uudistuksen toimeenpanon koordinaatioryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kari Hakari. Toimeenpanon koordinaatioryhmän tehtävänä on koordinoida ministeriöiden toimeenpanoa sote-uudistuksen osalta. Lisäksi koordinaatioryhmä huolehtii ministeriöiden toimeenpanon tuen ja alueellisen valmistelun yhteensovittamisesta sote-uudistuksessa.

Alueellisen valmistelun jaoston alaisuudessa toimii viisi valmisteluryhmää, joista osa on jo pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Ryhmien kokoonpanoa täydennetään vielä työn edetessä. Ryhmät ovat: 

  • Johtamisen ja osaamisen puheenjohtaja / pj. Antti Kuopila, STM 
  • ICT-valmisteluryhmän puheenjohtaja / pj Minna Saario, STM 
  • Yhdyspintaryhmän puheenjohtaja / Heli Hätönen, STM 
  • Palvelujen järjestämisen puheenjohtaja / pj. Eveliina Pöyhönen, STM 
  • Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden puheenjohtaja / Ville-Veikko Ahonen, VM 

Näissä ryhmissä tehtävästä työstä raportoidaan säännöllisesti alueellisen valmistelun jaoston kokouksissa.

Kokoustiedote