Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen yhdyspintatyöhön nimettiin alatyöryhmä

18.12.2020 10.58

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaosto nimesi kokouksessaan 17.12. työryhmän yhdyspintatyötä varten. Työryhmän toimikausi on ajalla 17.12.2020–31.3.2023. Työryhmän työ käynnistyy alkuvuodesta. Ryhmän vetäjänä toimii neuvotteleva virkamies Heli Hätönen STM:stä.

Työryhmän kokoonpano

Kevään aikana perustetaan kolme muuta työryhmää
• Talous, hallinto ja tukipalvelut sekä niihin liittyvä alueellinen valmistelu
• Johtaminen ja osaamineen sekä niihin liittyvä alueellinen valmistelu
• Palvelujen järjestäminen sekä siihen liittyvä alueellinen valmistelu

Kokouksessa osastopäällikkö Kari Hakari STM:stä kävi läpi sote-uudistuksen valmistelun tilannetta. Lakiesitys sote-uudistuksesta annettiin eduskunnalle 8.12.2020. Valiokuntakäsittelyt käynnistyvät helmikuussa. Uudistuksen vapaaehtoinen valmistelu ja hanketyö on käynnistynyt alueilla ja alueet ovat tehneet omia arvioitaan etenemisestä sekä riskeistä. Näiden pohjalta on STM:ssä muodostettu kokonaiskäsitys tämän hetkisestä tilanteesta. Kokouksessa todettiin, että riskitarkastelua on syytä tarkentaa. Kokonaisuudessaan tiukka aikataulu muutoksen läpiviennissä on haaste kaikilla alueilla.

Valtionavustushankkeiden (tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja rakennehankkeet) tilanteesta on tehty kokonaisarvion hankkeista marraskuussa saatujen raporttien perusteella. Hankkeet ovat kokonaisuutena käynnistyneet varsin hyvin, joskin osassa hankkeista on ollut rekrytointihaasteita ja sen myötä myös aikatauluhaasteita.

Pelastustoimen uudistuksessa alueellisen valmis hanke- ja verkostotyö ovat käynnistymisvaiheessa
Rahoituksesta on käyty edelleen paljon keskustelua ja siihen onkin tehty tarkennuksia.

Valtiovarainministeriö järjesti 9.12. webinaarin, jossa käytiin läpi sote-uudistuksen rahoitukseen liittyviä muutoksia, jotka perustuivat THL:n tarvekertoimiin (VM:n sivuilla tallenteena). Lainsäädännön arviointineuvoston ja oikeuskanslerin ennakkotarkastus eivät tuoneet muutoksia lainsäädäntöön VM:n osalta, mutta näiden pohjalta tarkennettiin rahoitukseen liittyvää vaikutusten arviointia.

Maakuntaveroon* ja maakuntien monialaisiin tehtäviin liittyvien komiteoiden raportit julkaistaan vuodenvaihteen jälkeen.

Siinä vaiheessa, kun lainsäädäntö on hyväksytty, on alueiden tehtävänä väliaikaisten toimielinten perustaminen. Lainsäännössä on määritelty väliaikaisen toimielimen tehtävät ja toimivalta. Toimivalta päättyy, kun maakuntavaaleilla valitut aluevaltuustot aloittavat tehtävänsä vuonna 2022.


*HUOM. Kokouksen jälkeen on tullut tieto, että maakuntaveroa käsittelevä parlamentaarinen komitea on pyytänyt kaksi kuukautta lisäaikaa.