Hyppää sisältöön

Takuulla samalla rahalla enemmän

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2022 11.37
Kolumni
Timo Salmisaari

Mielenterveys on yksilön ja arjen pääomaa, joka noudattaa talouden lainalaisuuksia. Pääoman hyvä hoitaminen tuottaa lisää pääomaa, kuten taloudessa yleensäkin. Nyt kuitenkin tuotto mitataan subjektiivisen hyvinvoinnin ja kokemusten kautta. 

Pääoma pyörittää tuotantoa tavoitellen itsensä kasvattamista oikeilla investoinneilla sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Nopea hoitoon pääsy mahdollistaa suoran näkymän kansalaisten tarpeisiin ja lisää ymmärrystä kehittämistarpeista. Mikä tehdään tänään, on arvokkaampaa ja tuloksellisempaa kuin tulevaisuuteen sijoitettavat. Oireet ja pahoinvointi yleensä pahenevat odottaessa.

Hoitotakuun työkaluja

Hoitotakuu tulee ja on tärkeä edistysaskel. Se on lämpöisen käden ojennus avun tarvitsijoille. Onnistumiseen tarvitaan lähestymistä useista näkökulmista. Toiminnallisista näkökulmista tulee taloudellisia, mielen pääomaa vaalivia ja sitä suojaavia.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää muutoksia vallitseviin toimintakulttuureihin, mikä taas ei onnistu ilman motivoitunutta henkilöstöä. Toteutus on yhteinen savotta, jossa onnistutaan yhdessä tai ei ollenkaan. Kukaan ei pysty siihen yksin ja toisaalta eripuralla voidaan vesittää sitä.  

Mutta kuinka taata sellaista, mitä ei ole? Takuu haastaa nykyiset palveluvalikot. Kuinka kattavia ne ovat sisällöllisesti ja alueellisesti? Miten niitä täydennetään ja millä perusteilla? Minimissään palvelujen tulee olla joustavia ja mukautuvia sekä toiminnan tehoa parantavia. 

Entä jos palvelut eivät kuljekaan mukana yhteiskuntamme kehityksessä? Mitä jos ne ovatkin lähinnä henkilöstön arvauksia tarpeista? Erityisesti nuoret voivat jättäytyä järjestelmästämme kokiessaan sen toiminnan tätien ja setien touhuiksi. Keiden näkökulmista takuu toimii? 

Järjestelmän haasteena on tuntea toimintaympäristönsä katujen todellisuus ja nähdä mitä graffitit kertovat sekä saada autenttista tietoa, mitä ei vielä ole. Mitkä toimisivat käytävänä tulevaisuuteen ja auttaisivat järjestelmää kiinnittymään tuleviin tarpeisiin? Mihin tarvitaan investointeja, missä on eniten toiminnallista epätasapainoa? Mikä auttaisi virtuaalimaailmassa syrjäytyneen nuoren tavoittamista? 

Helppo palveluihin pääsy lisää motivaatiota. Kun ihminen itse voi valita avun hakemisensa ajankohdan, hän on kiinnostunut omasta voinnistaan ja vastaanottavaisempi hoito-ohjeille. Näin oma apu ja ennaltaehkäisy ovat tuloksellisempia. Tärkeintä on, että sairauksien hoito ja apu ongelmiin toteutuvat nopeasti ja vaivattomasti. Taotaan, kun rauta on kuumaa - kunkin arki ja arvot kohdaten.

Hoitotakuu tuo myös resurssien säästöä. Varhainen puuttuminen estää sairauksien ja ongelmien pahenemista. Erikoissairaanhoitoa ja muuta kallista palvelutuotantoa tarvitaan vähemmän ja ne voivat tehokkaammin keskittyä perustehtäviensä hoitamiseen. 

Hoitotakuu näkyy ja kuuluu

Onko hoitotakuu käsitteenä ymmärrettävä? Sen päämäärien tavoittamiseksi tarvitaan näkyvyyttä ja tiedottamista. Kansalaisella voi olla käsitys, että palveluihin on vaikea päästä ja siksi niihin ei kannata edes pyrkiä. Jotta uskomukset ja ajattelutavat muuttuvat ja valmiudet hakea apua paranevat, myös viestintä tulee haastetuksi. Tämän keskeisiä moottoreita ovat palvelujen saatavuuden uskottavuus ja järjestelmän päivittyminen asiakaskokemusten myötä. 

Hoitotakuu muokkaa organisaatioiden rakenteita. Tämän edellytyksenä ovat hallitut prosessit ja palvelurakenne sekä strategiaa toteuttavat palveluketjut. Näillä vähennetään järjestelmän ja sen sisältämien rajapintojen välisiä vuotoja ja kiinnitetään pudokkaat paremmin. 

Hoitotakuu on suuri palvelulupaus, jonka toimeenpano määrittää sen, kuinka järjestelmä oikeasti toimii. Kun lupaus on annettu, perääntyminen ei ole mahdollista. Kansalaisten luottamus on herkkä ja hauras asiaa. Rakentuminen vie aikaa ja päivittyy jatkuvasti. 

Kaikki eivät kuitenkaan jaksa odottaa vuoroaan tai yksinkertaisesti osaa mennä palveluihin. He tarvitsevat tervetulleeksi toivottavat helppopääsyiset ja selkeät matalan kynnyksen palvelut. Viivästyminen luo tilanteen, jossa inhimillinen kärsimys kasvaa, yhteiskunnallinen osallisuus vähenee ja syntyy ylisukupolvista kasvun ja kehityksen epäsuhtaa. 

Ja korkoa koroll

Hoitotakuu tehostaa toimintaa ja vähentää hukkaa. Jokaisen viiveen ja epäkohdan korjaaminen vapauttaa resursseja toisaalle, jolloin saadaan vielä korkoa korolle eli pääoma tehostaa itse omaa toimintaansa.

Onnistuneen toteutuksen myötä saadaan samalla rahalla enemmän, jolloin yksilön elämä ja kansantalous kohtaavat. Viime kädessä ne ovat yhtä ja samaa eli oikeita asioita asiakaslähtöisesti, sujuvasti ja suunnitelmallisesti. Samaa rahaa kaikki. 

Hoitotakuu on vastaus, kuinka kasvatetaan kansallista mielenterveyden pääomaamme.

Timo Salmisaari
psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Yet
Ecoworks Oy

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman vuoden 2022 painopisteenä ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kirjoittaja käytti puheenvuoron ohjelman kansallisessa verkostopäivässä 16.2.2022.

Seuraavassa verkostopäivässä 4.4.2022 keskitytään päihdepalvelujen kehittämiseen.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu