Hyppää sisältöön

Tarvitsetko tietoa organisaatiosi palveluintegraation etenemisestä?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2022 11.10
Tiedote
Moniammatillinen sote-tiimi keskustelee asiakkaan tilanteesta

THL etsii hyvinvointialueita mittaushankkeeseen, joka tarkastelee integraation edellytyksiä.

Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään menetelmiä palveluintegraation mittaamiseen ja itsearviointiin. Tavoitteena on tuottaa kehittämisen tueksi soveltuvat työkalut. 

Taustalla on Euroopassa integraation kypsyysmittarina käytetty Scirocco-mittari, joka muokataan suomalaisen palvelujärjestelmään soveltuvaksi. Hankkeeseen liittyy myös katsaus muista integraation mittausmenetelmistä.

Mittari sisältää kvantitatiivisen arvion 12 osa-alueelta. Hyvinvointialue voi arvioida omaa tilannettaan integraatiossa eri organisaatiotasoilla ja suhteessa muihin organisaatioihin. Osallistujilla on myös mahdollisuus kommentoida arvioita. 

Hankkeessa tehdään arvioinnit 3–4 hyvinvointialueella eri tasoilla organisaatiota (toimialajohto, keskijohto, lähijohto, työntekijöitä). Hankkeeseen toivotaan mukaan 25–100 osallistujaa jokaiselta alueelta. 

Arviointitapa sovitaan yhdessä 

Kiinnostuneiden alueiden kanssa järjestetään palaveri, jossa hanketta kuvataan tarkemmin, kuullaan tarpeita ja selvitetään toteutustapa. Arvioinnit tehdään joko kehittämistyöpajoissa tai kyselylomakkeella. Toteutukseen vaikuttavat alueen omat toiveet ja osallistuvien organisaatioiden määrä. Tutkimusryhmä pidättää oikeuden osallistujien valintaan, mikäli tarpeen.

Hanke käynnistyy vuoden 2023 alussa ja päättyy marraskuussa. Hankkeen aikana arvioidaan mittarin hyödyllisyyttä, kehittämistarpeita ja käyttöönottoa. 

Hankkeesta vastaavat THL ja Turun yliopisto yhteistyökumppaninaan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Hanketta johtaa tutkimusprofessori Timo Sinervo THL:stä. Turun yliopistossa hankkeesta vastaa työelämäprofessori Hanna Tiirinki

Lisätietoja 
Laura Corneliusson, laura.corneliussonat(at)thl.fi, puh. 029 524 8450
Timo Sinervo, timo.sinervo(at)thl.fi, puh. 029 524 7231

Tutustu Scirocco-mittariin (scirocco-project.eu) 
scirocco-mittari