Hyppää sisältöön

THL:n Hyvä vastaanotto -valmennus: toisen kierroksen tiimit maalissa, kehittäminen jatkuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2022 15.26
Kolumni
Hyvä vastaanotto -valmennuksen valmentajat

THL:n Hyvä vastaanotto -valmennus: toisen kierroksen tiimit maalissa, kehittäminen jatkuu Mitäpä adjektiiveja Mentiin kertyi tällä kertaa: innostava, innovatiivinen, inspiroiva ja ajatuksia herättävä.

Adjektiivit kuvasivat tunnelmia Turussa, jossa juhlimme 2. ryhmän kanssa yhteisen matkamme viimeisessä työpajassa. Tiimit olivat tiivistäneet kehittämistyönsä tulokset postereihin, ja suurin osa loppuraporteistakin oli jo valmiina. Kehittämiskärpänen tuntui puraisseen. 

Valmennuksen päättyessä tiimit ymmärtävät, että kehittäminen on jatkuvaa. Parempaa aikaa ei kannata jäädä odottelemaan, aina on ”päällä jotain”. Matkaan on nytkin mahtunut koronaa, resurssipulaa ja lakkoaikaa. Kehittämistä nekään eivät ole estäneet. Valmennus on opettanut tiimeille kehittämisen rakennetta, jatkuvuutta ja menetelmiä. 

Meillä valmentajilla olo on kuin koulun kevätjuhlassa. Innokkaat valmennettavat säntäävät kohti kesää, kohti uusia hyvinvointialueita, kohti tulevaisuutta. Olo on luottavainen: heillä on mukanaan uusia työkaluja, joiden kanssa uuteen suunnataan. Työkalujen lisäksi heillä on muutoksen tekemiseen tarvittava viisaus ja rohkeus. 

Sinnikkyyttäkin vaaditaan muutoksen mutkaisella matkalla, mutta sitäkin sote-kentän repusta kyllä löytyy. Ja toivottavasti valmennus on tehnyt tämän näkyväksi myös heille itselleen. Ihan aidosti saamme olla näistäkin tiimeistä ylpeitä!

Kehittäminen on kaikkien yhteinen asia

Kehittämisen matkalle tarvitaan mukaan monta tasoa: asiakkaat, henkilöstö ja johto.

Posterikierroksella kuulimme lähtötilanteesta, tavoitteista ja keinosta, joilla niitä kohti on edetty. Jokainen tiimi on edennyt kohti tavoitteita! Kuulimme, mitä aiotaan tehdä seuraavaksi ja mitä asiakkaalle luvataan.  

Uusia päivittäisjohtamisen malleja on rakennettu arjen ymmärryksen tueksi, jotta kaikki tietävät, missä mennään ja oliko muutos parannus. PDSA-kehittämisen sykli on tullut tutuksi ja käyttöön. Uskalletaan kokeilla ja tarvittaessa muuttaa suuntaa – pysyä liikkeessä.

Juhlaluennolla kuulimme Pirkanmaan perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Sari Mäkisen ajatuksia vaikuttavasta terveydenhuollosta. Virittäydyimme tunnelmaan miettimällä, mikä on olemassaolomme tarkoitus ja ketä varten teemme työtä. Kysymmekö asiakkaalta What´s the matter? vai What matters to you? Jälkimmäinen kysymys on käynnistänyt maailmanlaajuisen kampanjan potilaskeskeisen hoidon edistämiseksi.

On tärkeä miettiä prosessejamme siitä näkökulmasta, että myös asiakkaan ajalla on arvo? Puheenvuorossa herätti ajatuksia myös hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden välinen yhteys – toista ei voi kehittää toisen kustannuksella. Kuulimme myös muutaman sanan asiakkaiden segmentoinnista ja siitä, kuinka olennaista ja tärkeää on kysyä asiakkaalta sekä arviota toimintakyvystä sekä saadusta palvelusta. Vaikuttavuuden mittaaminen ilman asiakkaan raportoimaa tietoa on mahdotonta.

Vuosaaren terveysasema voitti tiukan posterikisan 

Valmennuskierroksen osallistujat äänestivät jälleen posterikisassa. Voittajaksi selvisi Vuosaaren terveysasema. Euran tiimi sijoittui kakkoseksi vain kahden äänen erolla.

Lähtötilanne Vuosaaressa oli vaikea: puheluihin eikä sähköisiin konsultaatioihin ei ehditty vastata. Kiireettömään hoitoon ei päässyt. Henkilöstö oli stressaantunutta, ja erityisesti lääkäreistä vajetta. Todettiin, ettei näin voi jatkaa. Hyvä vastaanotto -valmennuksesta haettiin tukea muutoksen tekemiselle. Vuosaaressa toimii nykyään aktiivinen kehittämistiimi, jolle on myös allokoitu aikaa kehittämiselle. 

Vapaus ja luottamus tiimin omaan asiantuntijuuteen ja kykyyn muuttaa toimintaa on tuonut jo lyhyessä aikaa hyviä tuloksia. Se näkyy myös asiakkaalle monin tavoin.

Tietämättä voitostaan Vuosaaren tiimi saapui viimeiseen työpajaan mitalit kaulassa ja sloganilla Make Vuosaari great again. Se kuvastaa tiimin kehittämisasennetta ja antaa uskoa sille, että matka jatkuu. 

Poimintoja Vuosaaren kehittämistoimista ja niiden tuloksista

  • Hoitotakuujono (= hoitoa odottavat potilaat) ja hoitamattomien digikonsultaatioiden jono purettiin ja luotiin uudet toimintatavat, joiden tuella uutta jonoa ei pääse syntymään. Vapaaehtoisena ylityönä pidettiin muun muassa purkubileitä.
  • Maisa-viesteihin ja puheluihin vastataan nyt päivässä. 
  • Asiakkaiden vastaanotolle pääsy on nopeutunut. Aiemman yli kolmen kuukauden odottamisen sijaan potilaat pääsevät nyt hoitoon keskimäärin kuukaudessa. Tiimi on asettanut tavoitteekseen hoitoon pääsyn viikon sisällä vielä tämän vuoden aikana. 
  • Hoitajan valmistelevalla vastaanotolla tilanne kartoitetaan, konsultoidaan tarvittaessa lääkäriä ja tehdään tarvittavat ennakkovalmistelut. Näin lääkärin vastaanotolle ohjautuvat juuri ne potilaat, jotka sitä tarvitsevat ja hoito käynnistyy nopeasti. 

Toiminnan kehittäminen jatkuu sekä Vuosaaressa että muissa valmennukseen osallistuvissa tiimeissä. Tärkeämpää kuin nopeat tulokset, on saada aikaan jatkuva oppimisen hyvä kierre, kyvykkyys reagoida havaittuihin ongelmiin ja tehdä nopeasti muutoksia pienten kokeilujen kautta. Tällaista organisaatiota kutsutaan ”oppivaksi organisaatioksi” ja niiden tiedetään pärjäävän muuttuvassa maailmassa muita paremmin. 

Tuula Heinänen 
ylilääkäri, valmentaja THL

Heli Mattila
ylilääkäri, valmentaja THL

______________
THL:n Hyvä vastaanotto -valmennukseen osallistuu 50 perusterveydenhuollon moniammatillista tiimiä vuosien 2021–2022 aikana. Tavoitteena on hoitoon pääsyn parantaminen, mutta jokainen tiimi määrittelee itse keinot, jolla sitä kohti edetään. Valmennuksessa hyödynnetään läpimurtomenetelmää.

Tutustu kampanjaan potilaskeskeisen hoidon edistämiseksi
What matters to you

Tutustu läpimurtomenetelmään. Arviointiosioon kertyy Hyvä vastaanotto -valmennukseen osallistuvien tiimien loppuraportit ja posterit vuoden 2022 aikana. 
Innokylä.fi

Aikaisemmat läpimurtomenetelmän avulla kehitetyt toimintamallit
Innokylä.fi

Save the date
Hoidon saatavuuden kansallinen päivä 9.11.22. Ilmoittautuminen avataan tapahtumakalenteriin kesän alussa.