THL:n tiedote
THL:n kysely: Terveysasemien vastaanottokäytännöt kirjavia - hoidon jatkuvuutta tukevat mallit olisivat sekä potilaiden että henkilöstön etu

28.2.2020 13.37
Tiedote

Potilaiden vastaanoton käytännöt ovat terveysasemilla hyvin kirjavia. THL:n tekemän laajan terveyskeskuskyselyn mukaan käytännöt vaihtelevat sekä asemien välillä että sisällä.

Yleisin työn organisoimisen malli on lääkäri-hoitaja-työpari, joka on käytössä 45 prosentissa terveysasemia. Myös erilaiset tiimit ovat yleisiä. Lisäksi noin 60 prosenttia terveysasemista on ainakin jollain tapaa nimennyt osalle väestöstään omalääkärin ja 75 prosenttia omahoitajan.

Vastaanoton työtapojen organisointiin vaikuttaa etenkin henkilöstötilanne. Esimerkiksi lääkäripula tai hoitajien vaihtuvuus voi estää omalääkärin tai -hoitajan nimeämisen.

”Toiminta voi olla vakiintumatonta ja sekavaa etenkin terveysasemilla, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Toisaalta epäselvät työprosessit ovat helposti yksi syy henkilöstön vaihtuvuuteen. Ihmiset turhautuvat, kun eivät tiedä, miten pitäisi toimia”, sanoo THL:n ylilääkäri Anu Niemi.

Terveysasemat nimeävät oman ammattilaisen tyypillisesti asiakkaille, joilla on pitkäaikaissairauksia, kuten diabetes tai sydänsairaus, tai toisaalta asiakkaille, jotka käyttävät paljon palveluja.

”Hoidon jatkuvuudella on suuri merkitys etenkin pitkäaikais- ja monisairaille. Työn järjestämisen tapojen tulisi vastata asiakkaiden palveluiden tarpeeseen, ja nämä tekemisen tavat tulisi vakiinnuttaa. Esimerkiksi olemassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma tukee palvelutarpeisiin vastaamista myös tilanteissa, joissa henkilöstö vaihtuu”, Niemi toteaa.

”Juuri alkaneessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on määrä keskittyä työprosessien selkeyttämiseen ja vakiointiin”, hän jatkaa.

Iltavastaanottoja vielä niukasti

Iltavastaanottoja on esitetty yhdeksi ratkaisuksi terveysasemien jonojen purkuun.

Kyselyn perusteella potilaiden vastaanotto virka-ajan ulkopuolella on toistaiseksi melko vähäistä. Noin 30 prosenttia terveysasemista tarjoaa joko kiireetöntä tai kiireellistä ilta- tai viikonloppuvastaanottoa. 

”Virka-ajan ulkopuoliselle vastaanotolle voi olla erityistä tarvetta silloin, jos terveysaseman alueella asuu paljon työikäisiä. Iltavastaanotto ei ole kuitenkaan poppakonsti jonojen purkuun, jos vastaanotot vähenevät muualta päivästä”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Vesa Syrjä

Sähköisen ajanvarauksen käyttö kasvaa hyvin hitaasti

Noin 40 prosenttia sote-palveluiden järjestäjistä tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen hoitajalle, 7 prosenttia ajanvaraukseen lääkärille ja 18 prosenttia ajanvaraukseen fysioterapeutille. 

Tästä huolimatta vain noin 2 prosenttia kaikista vastaanottoajoista varataan sähköisesti. Osuus ei ole juurikaan kasvanut vuodesta 2015, jolloin edellinen kysely tehtiin.

”Digipalveluiden laajamittainen käyttö edellyttää, että sekä ammattilaiset että asiakkaat kokevat niiden käytön hyödylliseksi. Sähköisen asioinnin on esimerkiksi tehtävä hoitoprosessista aiempaa sujuvampaa”, Syrjä sanoo.

Tutkimuksesta tiiviisti: 

THL:n terveyskeskuskysely: 

  • Terveyskeskus tarkoittaa perusterveydenhuollon hallinnollista organisaatiota. Yhteen terveyskeskukseen voi kuulua useita terveysasemia.
  • Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt -kysely toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Aiemmat kyselyt tehtiin vuosina 2013 ja 2015. 
  • Kaksiosainen kysely lähetettiin kaikille Manner-Suomen 133 terveyskeskukselle toukokuussa 2019. Kyselyn ensimmäinen osa suunnattiin terveyskeskusten johdolle, toinen terveysasemien operatiiviselle johdolle. 
  • Terveyskeskuksille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli peräti 99,2. Terveysasemille suunnattuun kyselyyn oli mahdollista vastata yksittäisen terveysaseman osalta tai keskitetysti useamman aseman kattavalla vastauksella. Vastauksia saatiin hieman yli 200. Ne kuvaavat 445 terveysaseman toimintaa, mikä on noin 87 prosenttia Suomen terveysasemista.
  • Osaa aineistosta täydennettiin tutkimuksen analyysivaiheessa syksyllä 2019.

Aiemmat tiedotteet kyselyn tuloksista:

Lisätietoja:

Anu Niemi 
ylilääkäri, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman vetäjä
THL
puh. 029 524 7296

Vesa Syrjä
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7240

[email protected]