Hyppää sisältöön

Juha Koivisto (THL):
THL seuraa ja arvioi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutumista

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.5.2020 13.43
Kolumni
Juha Koivisto

THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista sekä arviointitulosten julkaisemisesta. THL:n toteuttama seuranta ja arviointi on niin sanottua kehittävää arviointia, jonka tarkoituksena on tukea alueilla tehtävää kehittämistoimintaa hyötytavoitteiden suuntaisesti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman seuranta ja arviointi on osa THL:n antamaa toimeenpanon tukea ohjelmassa tehtävälle kansalliselle ja alueelliselle sote-palveluiden kehittämistyölle.

Puolivuosittain ohjelman aikana toteutettava arviointi tuottaa STM:lle tilannearvion alueellisten hankkeiden etenemisestä suhteessa kansallisiin hyötytavoitteisiin ja toisaalta sen tulosten perusteella THL voi suunnata kohdennettua kehittämisen tukea hankkeille.

Arviointitulokset julkaistaan Innokylässä välittömästi niiden valmistuttua hankkeiden, STM:n ja THL:n toimeenpanon tuen hyödynnettäväksi.

Ohjelman kansallinen seuranta ja arviointi

Ohjelman kansallinen seuranta ja arviointi tekee tulkintaa siitä, missä määrin toteutetut kehittämistoimenpiteet edistävät muutosta hankealueilla kansallisten hyötytavoitteiden suuntaisesti.

Tällaisen tulkinnan tekeminen ei ole ihan helppoa, sillä samanaikaisesti erilaiset tekijät toimintaympäristössä voivat tuottaa muutosta suuntaan jos toiseen. Esimerkiksi korona-epidemia on aluksi vähentänyt palveluiden kysyntää mutta voi pidemmällä ajalla tuottaa painetta suurina asiakasmäärinä eri palveluissa.

THL:n arvioinnissa hyödynnetään mahdollisimman paljon sellaisia mittaritietoja, jotka tulevat joka tapauksessa THL:n tilastotietokantoihin. Eri tietokantoihin päivittyvät tiedot eivät kuitenkaan ole yksistään riittäviä viiden hyötytavoitteen toteutumisen seurannan kannalta.

Esimerkiksi sosiaalihuollon avopalveluja koskevaa tietopohjaa ei juuri ole. Tämän vuoksi hankeorganisaatioilta kerätään ohjelman aikana kerran vuodessa lisätietoja kyselyn avulla. Hankeorganisaatiot kokoavat tiedot hankealueen kunnilta, mitä varten hankkeiden tulee varata työresurssia. 

Hankkeiden oma-arviointi

Ohjelman hankkeet velvoitetaan tekemään oma-arviointia, joka raportoidaan puolivuosittain Innokylään valmiin raportointipohjan avulla. Oma-arviointi on oleellinen osa hankkeiden kehittämistoimintaa. Sen avulla tiedetään, miten kehittämistoimet etenevät ja miten niitä suunnataan, mikä näyttää onnistuvan tai mitä pitää korjata.

Oma-arviointi kannattaa pitää simppelinä siten, että se palvelee hanketta parhaalla mahdollisella tavalla. THL tukee hankkeita oma-arvioinnin toteuttamisessa ja raportoinnissa muun muassa verkostopäivissä.

Oma-arviointien tuottama tieto on myös erittäin tärkeää ohjelman kansallisen seurannan ja arvioinnin kannalta. Kansallisten mittaritietojen ja erillisen kyselyn avulla saatujen tietojen tueksi oma-arviointi tuotta tietoa siitä, mitä kehittämistoimissa oikeasti tapahtuu hankealueilla. Se helpottaa tulkintojen tekemistä siitä, missä määrin ohjelman avulla ollaan saavuttamassa kansallisia hyötytavoitteita.   

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma on hankealueiden, STM:n ja THL:n yhteinen ponnistus ja yhteistoiminnallinen oppimisprosessi, jossa Suomeen luodaan uudenlainen sosiaali- ja terveyskeskuskonsepti.

tutkimuspäällikkö Juha Koivisto 
Järjestelmät-osasto, THL