Hyppää sisältöön

Tiedätkö, kuinka osallisia alueesi asukkaat ovat? Osallisuusindikaattori auttaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2021 13.58
Salla Valtari, Anna Keto-Tokoi ja Lars Leemann

Hyvinvointialueen asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan tarjota sekä alueen hallinnossa että sen palveluissa. Tämän lisäksi palveluilla on keskeinen rooli tukea ihmisten osallisuutta myös muualla yhteiskunnassa.

Nyt kun osallisuutta lisääviä toimia suunnitellaan kovaa vauhtia, on syytä varmistaa, että päätökset perustuvat tietoon. Kuinka osallisia alueen asukkaat ovat nyt – entä kahden vuoden päästä? Millä asukasryhmillä on erityisen alhainen osallisuuden kokemus? Lisäävätkö palvelut asiakkaiden osallisuutta? 

Osallisuuden kokemusta mittaava osallisuusindikaattori vastaa tähän tiedontarpeeseen ja kannustammekin alueita ottamaan sen laajamittaisesti käyttöön. Osallisuusindikaattori on helppo liittää osaksi kyselylomakkeita. 10 väittämästä koostuva kysymyspatteristo on lyhyt, siihen on mielekästä vastata eikä sitä ole sidottu mihinkään tiettyyn kohderyhmään tai kontekstiin.  

Osallisuusindikaattorin avulla voidaan seurata osallisuuden kokemuksen muutoksia väestötasolla, vertailla eri väestöryhmien välisiä eroja sekä arvioida osallisuuden edistämisen tarpeita. Indikaattoria on käytetty asukaskyselyissä jo muun muassa Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi sitä on hyödynnetty laajasti eri palvelujen ja toimien vaikuttavuusarvioinneissa. 

Hiljattain julkaistu tieteellinen validointi osoittaa, että THL:ssä kehitetty osallisuusindikaattori toimii erinomaisesti. Indikaattorin väittämät kertovat muun muassa siitä, kokeeko vastaaja, että hänellä on vaikuttamismahdollisuuksia, että hänen tekemisillään on merkitystä ja kuuluuko hän itselleen tärkeään yhteisöön.  

Työttömät ja työkyvyttömät kokevat muita vähemmän osallisuutta 

Osallisuusindikaattorilla saadut tutkimustulokset osoittavat, että osallisuuden kokemus on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia. Köyhyyttä kokeneilla ja työelämän ulkopuolella olevilla on selvästi matalampi osallisuuden kokemus, ja mitä pidempään työttömyys on jatkunut, sitä alhaisempi on myös koettu osallisuus. Myös terveytensä huonoksi kokevat ja psyykkisesti kuormittuneet kokevat vähäisempää osallisuutta. 

Tutkimustulokset alleviivaavat sitä, että heikossa asemassa olevien osallisuuden kokemusta on pyrittävä lisäämään. Osallisuuden kokemus auttaa ongelmien ratkaisemisessa, kannattelee vastoinkäymisten keskellä ja motivoi eteenpäin esimerkiksi kuntoutumisessa, työssä ja opinnoissa. Osalliseksi itsensä kokeva ihminen näkee enemmän mahdollisuuksia ja uskoo pyrkimyksiinsä. 

Osallisuuden edistämällä on suuri potentiaali eriarvoisuuden vähentämisessä ja hyvinvointialueilla on siihen lukuisia mahdollisuuksia. Nyt on vain päätettävä, mitkä osallisuuden edistämisen keinot otetaan käyttöön. 

Lars Leemann 
tutkija, THL

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja, THL 

Salla Valtari 
viestintäsuunnittelija, THL

Lue lisää osallisuusindikaattorista
Osallisuusindikaattori (thl.fi)
Osallisuusindikaattoria on kehitetty THL:n Sokra-koordinaatiohankkeessa, jota Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa. 

Köyhyyttä kokeneilla usein matala osallisuuden kokemus – THL:n osallisuusindikaattori auttaa vähentämään syrjäytymistä (THL-tiedote 3.11.2021) 

Lue lisää osallisuuden edistämisestä
Osallisuuden edistäminen (thl.fi) 
Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet (thl.fi)
Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä (thl.fi)
Osallisuuden edistämisen mallit (thl.fi)