Hyppää sisältöön

Kari Hakari
Toimeenpano ratkaisee

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.3.2020 10.15
Kolumni
Kari Hakari

Tätä kirjoittaessani on kulunut vähän yli vuosi siitä, kun edellinen sote-yritys kaatui. Puolen vuoden hiljaiselon jälkeen uusi hallitus käynnisti uuden sote-uudistuksen valmistelun ja nyt ollaan jo täydessä vauhdissa. Edellisistä epäonnistumisista on otettu opiksi ja aika paljon edellisestä lainvalmistelusta on myös voitu ottaa uuden lainvalmistelun pohjaksi. Onneksi.

Kolumnini otsikko on monille tuttu. Käytin sitä edellisen uudistuksen aikana lukuisissa kirjoituksissani ja esityksissäni. Ihan kaikille se ei auennut ja siitä saimme kuulla. Monet kysyivät, voidaanko lainsäädäntöä valmisteltaessa luottaa siihen, että maakunnat kykenevät toimeenpanemaan asioita ”oikealla” tavalla.

Kritiikistä huolimatta uskon edelleen otsikkooni. Edellisen vaalikauden uudistuksessa toimeenpanoa valmisteltiin monilla eri tavoin ja rinnakkain lainvalmistelun kanssa. Kansalaiset eivät kuitenkaan ehtineet näkemään muutosta palveluissa.

Uudistusta tehdään palvelut edellä

Nyt tehdään toisin. Uuden sote-mallin toimeenpanon valmistelu maakunnissa jätetään myöhempään vaiheeseen ja resurssit suunnataan palvelujen kehittämiseen nykyisissä organisaatioissa eli kunnissa ja kuntayhtymissä. Tavoitteena on siis tavallaan toteuttaa uudistusta etukäteen kansalaiset ja heidän saamansa palvelut edellä.

Tätä varten yhtä aikaa lainsäädännön valmistelun kanssa on käynnistetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja sitä tukeva valtionavustushaku. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jossa ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla.

Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään nykyisissä organisaatioissa, mutta niin, että ne voidaan ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa.

Valmistelun rahoituksessa edellytetään kuntien yhteistyötä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman rinnalla on käynnistetty valtionavustushaku, jonka tarkoituksena on tukea nykyisiä järjestämisvastuullisia kuntia ja kuntayhtymiä sote-palvelujen kehittämisessä.

Kehittämishankkeet tukevat sote-uudistusta ja voivat kohdistua muun muassa palveluiden järjestämistehtävän ja ohjauksen kehittämiseen, palveluverkon kehittämiseen, palveluintegraatioon, palveluketjuihin ja niiden johtamiseen, tiedolla johtamiseen, ict-ratkaisujen yhtenäistämiseen tai muutoin kustannuskehityksen hillintään. Kaikki tuttuja asioita edellisen uudistuksen alueellisille valmistelijoille. Valtionavun edellytyksenä on lisäksi, että hankkeet toteutetaan kuntien yhteistyönä.

Edellisen uudistuksen aikana maakunnissa tehtyä valmistelua voidaan näin siirtää käytäntöön. Tämä edellyttää alueilla kuntien välisen yhteistyön jatkumista. Yhtä tärkeää on yhteistyö alueiden ja valtion eri toimijoiden kesken. Molemmat ohjelmat toteutetaankin tiiviissä vuorovaikutuksessa ministeriöiden ja alueiden kesken.

Verkostomaisessa työtavassa on edelleenkin voimaa. Alueellisen valmistelun tueksi on nimetty myös jaosto, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja koordinoida alueilla tehtävää työtä.

Alueilla on nyt uutta liikettä

Tiedän, että monilla alueilla valmistelukoneiston uudelleen käynnistäminen ei ole ollut helppoa. Alueelliset yhteistyörakenteet on ehditty purkaa ja asiantuntijoiden innostaminen uuteen yritykseen on ollut vaikeaa.

Maakuntakierroksella olen kuitenkin ilokseni huomannut, että avatut valtionavustushaut ovat onnistuneet saamaan uutta liikettä kaikilla alueilla. Tuntuu siltä, että nyt tehdään oikeita asioita!

Olen siis edelleen sitä mieltä, että toimeenpano ratkaisee. Tarvitaan selkeä ja mahdollistava lainsäädäntö, jonka pohjalta maakunnat voivat järjestää asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut alueellaan niin, että myös alueelliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi. Ja ennen uutta lainsäädäntöä on hyvä keskittyä rakenteiden sijaan palvelujen ja alueellisten toimintatapojen kehittämiseen.

Johtava asiantuntija Kari Hakari, STM