Hyppää sisältöön

Toimeenpanon tiekartasta tukea hyvinvointialueiden rakentamiseen

Julkaisuajankohta 26.5.2021 11.32
Kolumni
Mies kävelemässä rappusia ylöspäin

Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua on käynnistelty viiden valmisteluryhmän työskentelyn kautta. Nämä valmisteluryhmät toimivat alueellisen valmistelun jaoston alaisuudessa ja tukevat osaltaan alueita valmistautumisessa varsinaiseen toimeenpanoon. Valmisteluryhmät ovat johtamisen ja osaamisen, hallinnon talouden ja tukipalveluiden, järjestämisen, yhdyspintojen sekä ICT-kokonaisuuden ryhmät. Alueellisen toimeenpanon tiekartan seuraava versio valmistuu kaikkien valmisteluryhmien osalta kesäkuun aikana, mutta jo sitä ennen alueet voivat hyödyntää tiekarttaluonnoksia vapaaehtoisen valmistelun tukena.

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmässä on maalis-huhtikuun aikana määritelty hyvinvointialueen käynnistymisen ensiaskeleita johtamisen ja osaamisen näkökulmasta. Valmisteluryhmän työ on vaiheistettu. Liikkeelle lähdettiin keräämällä väliaikaisen toimielimen aikaisia toimenpiteitä ja tällä hetkellä alueilta kerätään näkemyksiä aluevaltuustovaiheen aikana tehtävään toimeenpanoon. Tavoitteena on koota mahdollisimman kattava kuva kaikista niistä palasista, joita hyvinvointialueen muodostaminen vaatii – niin väliaikaisen toimielimen kuin aluevaltuustonkin aikana. Tämän jälkeen katse käännetään järjestämisvastuun siirtymistä seuraavaan aikaan.

Toimeenpanon aikajana 18 kuukautta 

Mikäli sote-lainsäädäntöpaketti hyväksytään kesällä, laajenee valmisteluryhmien toiminta tiekartan valmistelusta sen toimeenpanoon. Toimeenpanon päätavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut ovat toimintavalmiina järjestämisvastuun siirron ensimmäisestä päivästä alkaen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa toimeenpanon eteneminen aikataulussa. Kello lähtee siis tikittämään heinäkuun alusta, josta järjestämisvastuun siirtoon on aikaa 18 kuukautta. 

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä tukee alueita johtamisrakenteiden ja johtamisen välineiden suunnittelussa ja toimeenpanossa, tiedolla johtamisen ja yhtenäisen tietopohjan rakentamisessa, tarvittavien kyvykkyyksien tunnistamisessa ja turvaamisessa, palvelutuotannon organisoinnin ja johtamisen kehittämisessä, viestinnän ja osallisuuden toteutuksessa sekä yhteistyön ja verkostojen rakentamisessa.

Hyvinvointialueen käynnistymisen ensiaskeleita johtamisen ja osaamisen näkökulmasta ovat mm. valmisteluhenkilöstön rekrytointi, väliaikaishallinnon organisoituminen ja vapaaehtoisten poliittisten ohjausryhmien perustaminen työskentelyn tueksi sekä väliaikaisen toimielimen (vate) ja poliittisen ohjausryhmän välisen työnjaon määritteleminen. Viimeksi mainittujen osalta yhteistyötä tehdään Hallinto, talous ja tukipalvelut -valmisteluryhmän kanssa. 

Palvelutuotannon organisoinnin ja johtamisen osalta tuetaan alueiden organisaatioita tuotannon organisoinnissa sekä Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistus -hankkeiden synkronoinnissa toimeenpanon tueksi ja palveluiden sisällöllisen kehittämisen edistämiseksi. Varsinaisten ohjausmallien rakentaminen tuotannon/tuottajien ohjaukseen puolestaan tapahtuu Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmässä.

Tiedolla johtamisen osalta keskitytään rakentamaan edellytyksiä hyvinvointialueiden toiminnan ja palvelutuotannon johtamiselle. Tiedolla johtamisen teknisten ratkaisuiden kanssa yhteistyötä tehdään ICT-valmisteluryhmän kanssa.

Poliittinen päätöksenteko avainasemassa hyvinvointialueilla

Viestintä ja osallisuus ovat avainroolissa paitsi henkilöstön ja hyvinvointialueiden asukkaiden myös poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta. Tiukan valmisteluaikataulun onnistumisen edellytysten varmistamiseksi tulevien aluevaltuustojen päättäjien informointi sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueiden toiminnasta ja tehtävistä hyvissä ajoin on avainasemassa toimeenpanon jatkuvuuden varmistamiseksi siirryttäessä valmistelutoimielimistä eli vate-vaiheesta aluevaltuustovaiheeseen. 

Myös edellytykset tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyölle rakennetaan toimeenpanon aikana. Yhteistyön ja verkostojen osalta valmisteluryhmän työ linkittyy vahvasti Yhdyspinnat-valmisteluryhmään. Yhdyspinnat-valmisteluryhmällä tulee olemaan päävastuu hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyön rakentamisesta. 

Rakenteet tukemaan palveluita ja tavoitteita

Vate-vaiheessa johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmässä käynnistetään myös organisaatio- ja johtamisrakenteen määrittely. Tavoitteena on rakenne, joka tukee palveluiden toiminnallista integraatiota sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti huomioiden myös pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisen tarpeet. Palveluiden asiakaslähtöinen integraatio yhdessä tietoon perustuvan johtamisen kanssa puolestaan luovat edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

Antti Kuopila
Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmän puheenjohtaja, STM

Anna Maksimainen
Sihteeristön jäsen, NHG